ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
3101 2004-07-02 09:02:14 Zamiana nieruchomości Gmina Zielona Góra Zobacz
3102 2004-07-02 08:58:37 Wykonanie przez gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej Gmina Zielona Góra Zobacz
3103 2004-07-02 08:54:47 Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność gminy , a wykorzystywanej na cele mieszkaniowe Gmina Zielona Góra Zobacz
3104 2004-07-02 08:45:28 Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Zielona Góra Gmina Zielona Góra Zobacz
3105 2004-07-02 08:40:43 Rozgraniczenie nieruchomości Gmina Zielona Góra Zobacz
3106 2004-07-02 08:30:04 Rezygnacja z umowy dzierżawy nieruchomości gminnej Gmina Zielona Góra Zobacz
3107 2004-07-02 08:19:54 Podział nieruchomości Gmina Zielona Góra Zobacz
3108 2004-07-01 10:55:47 Ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości Gmina Zielona Góra Zobacz
3109 2004-07-01 10:35:19 Dzierżawa nieruchomości gminnych Gmina Zielona Góra Zobacz
3110 2003-09-02 09:32:00 WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ Miasto Żagań Zobacz
3111 2003-09-02 09:32:00 WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZGŁOSZENIE ZMIANY WE WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Miasto Żagań Zobacz
3112 2003-09-02 09:26:00 Nadanie numeru porządkowego nieruchomości Miasto Żagań Zobacz
3113 2003-09-02 08:48:00 WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA ZBIÓRKI PUBLICZNE Miasto Żagań Zobacz
3114 2003-09-02 08:48:00 WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ Miasto Żagań Zobacz
3115 2003-09-02 08:48:00 ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY OBYWATELI RP Miasto Żagań Zobacz
3116 2003-09-02 08:48:00 ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE OBYWATELI RP Miasto Żagań Zobacz
3117 2003-09-02 08:48:00 WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO OBYWATELI RP Miasto Żagań Zobacz
3118 2003-08-08 14:44:40 Podział nieruchomości Gmina Skąpe Zobacz
3119 2003-08-08 13:58:36 Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywną Gmina Skąpe Zobacz
3120 2003-08-08 12:12:44 Aktualizacja opłaty użytkowania wieczystego Gmina Skąpe Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji