ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
3021 2005-09-14 10:36:09 DECYZJA O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Miasto Żary Zobacz
3022 2005-09-14 10:31:48 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Miasto Żary Zobacz
3023 2005-09-14 10:18:34 ZEZWOLENIE NA ZJAZD Miasto Żary Zobacz
3024 2005-09-14 10:16:10 UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Miasto Żary Zobacz
3025 2005-09-14 10:14:20 UZGODNIENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS WYKONYWANIA ROBÓT W PASIE DROGOWYM Miasto Żary Zobacz
3026 2005-09-12 14:42:52 Egzamin o awans na stopień nauczyciela mianowanego Miasto Żary Zobacz
3027 2005-09-12 11:19:55 Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego Miasto Żary Zobacz
3028 2005-09-09 15:01:21 Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Miasto Żary Zobacz
3029 2005-09-09 14:53:50 Ustalenie prawa do przydziału lub zamiany mieszkania Miasto Żary Zobacz
3030 2005-09-09 10:26:42 Ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego Miasto Żary Zobacz
3031 2005-08-11 14:04:13 Wgląd do Zarządzeń Burmistrza Miasta Miasto Żary Zobacz
3032 2005-08-11 13:43:48 Wgląd do Uchwał Rady Miejskiej Miasto Żary Zobacz
3033 2005-08-11 13:27:04 Przyjmowanie skarg i wniosków Miasto Żary Zobacz
3034 2005-08-09 13:51:38 Wydawanie zaświadczeń: 1) o figurowaniu w podatkach lub nie: od nieruchomości, rolnym, leśnym, w łącznym zobowiązaniu pieniężnym ; 2) o ilości ha przeliczeniowych, o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego - zgłoszonych do opodatkowania. Miasto Żary Zobacz
3035 2005-08-08 08:48:19 Wydanie zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa za granicą zgodnie z prawem polskim Miasto Żary Zobacz
3036 2005-08-08 08:40:20 Zmiana imienia lub nazwiska, zmiana imienia i nazwiska Miasto Żary Zobacz
3037 2005-08-08 08:35:30 Odtworzenie treści aktu sporządzonego za granicą Miasto Żary Zobacz
3038 2005-08-08 07:48:27 Zarejestrowanie urodzenia, małżeństwa, zgonu, których nie zarejestrowano w zagranicznych księgach stanu cywilnego Miasto Żary Zobacz
3039 2005-08-05 15:22:42 Wydawanie świadectw pracy i zaświadczeń dot. Zatrudnienia w UM w Żarach, wydawanie zaświadczeń dot. zatrudnienia w byłym Żarskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Żarach i byłym Komunalnym Przedsiębiorstwie Remontowo – Budowlanym w Żarach Miasto Żary Zobacz
3040 2005-08-05 15:11:18 Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego Miasto Żary Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji