ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
3021 2006-07-13 22:15:46 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Miasto Zielona Góra Zobacz
3022 2006-07-13 22:15:41 OPŁATA SKARBOWA Miasto Zielona Góra Zobacz
3023 2006-07-13 22:15:26 POMOC NA USAMODZIELNIENIE ORAZ KONTYNUOWANIE NAUKI Miasto Zielona Góra Zobacz
3024 2006-07-13 22:15:24 POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH Miasto Zielona Góra Zobacz
3025 2006-07-13 22:15:23 ZASIŁEK CELOWY Miasto Zielona Góra Zobacz
3026 2006-07-13 22:15:21 ZASIŁEK OKRESOWY Miasto Zielona Góra Zobacz
3027 2006-07-13 22:14:54 ZASIŁEK STAŁY Miasto Zielona Góra Zobacz
3028 2006-07-13 10:07:42 ZGŁOSZENIA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA WYKONYWANIA ROBÓT GEOLOGICZNYCH Miasto Zielona Góra Zobacz
3029 2006-07-13 10:01:29 ZATWIERDZANIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH Miasto Zielona Góra Zobacz
3030 2006-07-13 09:59:33 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Miasto Zielona Góra Zobacz
3031 2006-07-12 08:04:13 PRZYZNANIE STYPENDIÓW TWÓRCZYCH I ARTYSTYCZNYCH MIASTA ZIELONA GÓRA Miasto Zielona Góra Zobacz
3032 2006-07-12 08:04:10 PRZYZNANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ SPORTOWYCH MIASTA ZIELONA GÓRA Miasto Zielona Góra Zobacz
3033 2006-07-12 08:04:07 PRZYZNANIE NAGRÓD KULTURALNYCH MIASTA ZIELONA GÓRA Miasto Zielona Góra Zobacz
3034 2006-07-11 11:04:47 UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI W PLANIE MIEJSCOWYM Miasto Zielona Góra Zobacz
3035 2006-07-11 11:04:45 UZYSKANIE WYPISU I WYRYSU Z PLANU MIEJSCOWEGO LUB STUDIUM Miasto Zielona Góra Zobacz
3036 2006-07-11 11:04:42 ZŁOŻENIE WNIOSKU O SPORZĄDZENIE LUB ZMIANĘ PLANU MIEJSCOWEGO LUB STUDIUM Miasto Zielona Góra Zobacz
3037 2006-07-04 19:06:40 UZYSKANIE ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI Miasto Zielona Góra Zobacz
3038 2006-07-03 09:56:48 ZGŁOSZENIE DO REJESTRU ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ ZWIERZĄT NIEBEZPIECZNYCH DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI Miasto Zielona Góra Zobacz
3039 2006-07-03 09:51:53 UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Miasto Zielona Góra Zobacz
3040 2006-06-28 13:51:07 TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO Miasto Zielona Góra Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji