ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2021-05-04 14:04:27 WYMIANA LUB WYDANIE WTÓRNIKA KARTY WĘDKARSKIEJ Powiat Żagański Zobacz
2 2021-05-04 13:54:03 WYDANIE KARTY WĘDKARSKIEJ Powiat Żagański Zobacz
3 2021-04-27 10:58:29 ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM Gmina Czerwieńsk Zobacz
4 2021-04-14 09:14:38 Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego zagranicznego Gmina Czerwieńsk Zobacz
5 2021-04-13 14:05:48 Ustalenie / określenie / korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Gmina Bobrowice Zobacz
6 2021-04-02 11:04:39 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych Gmina Czerwieńsk Zobacz
7 2021-03-30 07:44:49 Lasy-Wniosek o zmianę lasu na użytek rolny Powiat Krośnieński Zobacz
8 2021-03-29 13:17:42 Koordynato dostępności Powiat Świebodziński Zobacz
9 2021-03-29 08:43:55 Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych Powiat Wschowski Zobacz
10 2021-03-26 08:54:57 2020 Miasto Gorzów Zobacz
11 2021-03-26 08:49:24 2019 Miasto Gorzów Zobacz
12 2021-03-24 12:09:23 WNIOSEK O UMIESZCZENIE NA ZABYTKU NIERUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW ZNAKU INFORMUJĄCEGO O TYM, ŻE ZABYTEK TEN PODLEGA OCHRONIE Powiat Żagański Zobacz
13 2021-03-24 07:44:48 Uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Miasto Żagań Zobacz
14 2021-03-23 09:39:17 USTALENIE I WYPŁACENIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO ŻOŁNIERZOM REZERWY ODBYWAJĄCYM ĆWICZENIA WOJSKOWE Miasto Żagań Zobacz
15 2021-03-23 09:22:33 ZGŁOSZENIE NABYCIA POJAZDU Miasto Zielona Góra Zobacz
16 2021-03-12 11:50:18 Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych Powiat Wschowski Zobacz
17 2021-03-09 13:14:33 Klauzule informacyjne dot orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, o niepełnosprawności, legitymacji, kart parkingowych Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie Zobacz
18 2021-03-05 12:07:01 Wniosek o transkrypcję aktu zgonu Gmina Czerwieńsk Zobacz
19 2021-03-05 11:44:38 Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa Gmina Czerwieńsk Zobacz
20 2021-03-05 11:39:47 Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia Gmina Czerwieńsk Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji