ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2021-02-24 12:05:03 Rozbiórka obiektów Powiat Nowosolski Zobacz
2 2021-02-22 09:55:25 Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca Gmina Czerwieńsk Zobacz
3 2021-02-18 15:18:07 Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Powiat Zielonogórski Zobacz
4 2021-02-16 12:42:57 Rejestr instytucji kultury - wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej Miasto Gorzów Zobacz
5 2021-01-25 08:41:57 DOTACJE DO WYMIANY OGRZEWANIA 2021 ROK Miasto Zielona Góra Zobacz
6 2021-01-19 08:34:06 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Gmina Sława Zobacz
7 2021-01-04 14:27:47 Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna Powiat Międzyrzecki Zobacz
8 2021-01-03 12:04:39 Rejestr danych kontaktowych Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
9 2020-12-28 10:28:12 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2020 Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
10 2020-12-21 14:16:56 EWID. LUDNOŚCI - Rejestr Danych Kontaktowych Gmina Lubsko Zobacz
11 2020-12-10 12:33:05 Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m Powiat Nowosolski Zobacz
12 2020-12-01 08:24:32 UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA DO PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE" Miasto Zielona Góra Zobacz
13 2020-11-20 08:36:40 Czyste powietrze - wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego Gmina Lubsko Zobacz
14 2020-11-18 09:14:58 PODSTAWA PRAWNA Miasto Zielona Góra Zobacz
15 2020-11-18 07:11:56 Wniosek Konsumenta do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Nowej Soli Powiat Nowosolski Zobacz
16 2020-10-16 13:52:42 Sprawy Obywatelskie: Nadanie numeru PESEL dla cudzoziemców Gmina Kargowa Zobacz
17 2020-10-16 12:45:38 Sprawy Obywatelskie: Wymeldowanie z pobytu czasowego Gmina Kargowa Zobacz
18 2020-10-16 12:40:25 Sprawy Obywatelskie: Zameldowanie na pobyt stały dla cudzoziemców Gmina Kargowa Zobacz
19 2020-10-16 12:23:16 Sprawy Obywatelskie: Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców Gmina Kargowa Zobacz
20 2020-10-13 10:49:13 WNIOSEK o zawarcie umowy o dostarczenie wody i/lub odprowadzenie ścieków nowe podłączenie- woda i/lub ścieki zmiana posiadacza nieruchomości (obiektu) Gmina Nowe Miasteczko Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji