ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2024-03-01 12:44:44 Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego Miasto Żary Zobacz
2 2024-02-13 13:58:14 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Gmina Czerwieńsk Zobacz
3 2024-02-09 13:50:24 Wniosek o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie lub umieszczenie reklamy w pasie drogowym Miasto Zielona Góra Zobacz
4 2024-02-08 14:37:51 Ustanowienie służebności przesyłu Gmina Żary Zobacz
5 2024-02-08 14:29:06 Ustanowienie służebności gruntowej Gmina Żary Zobacz
6 2024-02-02 11:00:48 Centralny Rejestr Wyborców – wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
7 2024-01-19 12:45:28 DODATEK OSŁONOWY Miasto Żagań Zobacz
8 2024-01-19 12:35:39 Uzyskanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących od 01.01.2024 r. Miasto Żagań Zobacz
9 2024-01-18 14:36:20 Ustalenie prawa do refundacji podatku VAT za gaz Miasto Żary Zobacz
10 2024-01-04 13:04:50 Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miasto Żary Zobacz
11 2024-01-03 11:56:58 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO W KRAJU Powiat Nowosolski Zobacz
12 2023-12-29 13:04:49 UZYSKANIE ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO na zasadach obowiązujących do 31.12.2023 r. Miasto Zielona Góra Zobacz
13 2023-12-29 12:51:00 Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia dla potrzeb świadczenia wspierającego Powiat Nowosolski Zobacz
14 2023-12-21 13:42:22 Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia i kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie Zobacz
15 2023-12-18 23:25:04 Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego Miasto Gorzów Zobacz
16 2023-12-08 10:35:49 EWID. LUDNOŚCI - Zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL Gmina Lubsko Zobacz
17 2023-12-05 12:39:27 Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL (RZNP) Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
18 2023-11-30 13:44:57 Zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL Gmina Żary Zobacz
19 2023-11-29 13:17:11 ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2024-2027 Miasto Zielona Góra Zobacz
20 2023-11-23 14:16:53 SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO (art. 32) Miasto Zielona Góra Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji