ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2023-02-06 10:08:52 Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu Gmina Lubrza Zobacz
2 2023-02-02 08:58:26 Gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Gubin Zobacz
3 2023-01-30 12:49:15 Zmiana treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy Powiat Żarski Zobacz
4 2023-01-30 12:39:45 Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy Powiat Żarski Zobacz
5 2023-01-30 12:35:06 Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy Powiat Żarski Zobacz
6 2023-01-30 12:28:52 Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Powiat Żarski Zobacz
7 2023-01-30 12:23:31 Uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób Powiat Żarski Zobacz
8 2023-01-30 12:13:52 Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów Powiat Żarski Zobacz
9 2023-01-30 12:00:17 Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy Powiat Żarski Zobacz
10 2023-01-30 11:45:58 Uzyskanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy lub wtórnika wypisu z tych dokumentów Powiat Żarski Zobacz
11 2023-01-30 11:15:58 Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym Powiat Żarski Zobacz
12 2023-01-30 11:08:25 Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy Powiat Żarski Zobacz
13 2023-01-27 13:22:56 Elektroniczny wniosek z zakresu wydania uprawnień do kierowania pojazdami Powiat Żarski Zobacz
14 2023-01-27 13:14:39 Wpis do ewidencji instruktorów i wykładowców Powiat Żarski Zobacz
15 2023-01-27 13:00:32 Wydanie karty kwalifikacji kierowcy (KKK) Powiat Żarski Zobacz
16 2023-01-26 12:02:06 Uzyskanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny Powiat Żarski Zobacz
17 2023-01-26 11:49:52 Uzyskanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych Kategorii I, II Powiat Żarski Zobacz
18 2023-01-26 11:40:55 Uzyskanie zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania prac w pasie drogowym lub stałej organizacji ruchu. Powiat Żarski Zobacz
19 2023-01-24 14:46:45 Ustalenie prawa do dodatku gazowego Miasto Żary Zobacz
20 2023-01-13 15:09:26 Ustalenie prawa do dodatku elektrycznego Miasto Żary Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji