ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2020-11-20 08:36:40 Czyste powietrze - wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego Gmina Lubsko Zobacz
2 2020-11-18 09:14:58 PODSTAWA PRAWNA Miasto Zielona Góra Zobacz
3 2020-11-18 07:11:56 Wniosek Konsumenta do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Nowej Soli Powiat Nowosolski Zobacz
4 2020-10-16 13:52:42 Sprawy Obywatelskie: Nadanie numeru PESEL dla cudzoziemców Gmina Kargowa Zobacz
5 2020-10-16 12:45:38 Sprawy Obywatelskie: Wymeldowanie z pobytu czasowego Gmina Kargowa Zobacz
6 2020-10-16 12:40:25 Sprawy Obywatelskie: Zameldowanie na pobyt stały dla cudzoziemców Gmina Kargowa Zobacz
7 2020-10-16 12:23:16 Sprawy Obywatelskie: Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców Gmina Kargowa Zobacz
8 2020-10-13 10:49:13 WNIOSEK o zawarcie umowy o dostarczenie wody i/lub odprowadzenie ścieków nowe podłączenie- woda i/lub ścieki zmiana posiadacza nieruchomości (obiektu) Gmina Nowe Miasteczko Zobacz
9 2020-10-13 10:46:50 ZGŁOSZENIE AWARII wodociągowej - kanalizacyjnej Gmina Nowe Miasteczko Zobacz
10 2020-10-13 10:43:34 ZLECENIE EKSPERTYZY WODOMIERZA Gmina Nowe Miasteczko Zobacz
11 2020-10-12 13:45:04 Zgłoszenie sprzedaży pojazdu Powiat Sulęciński Zobacz
12 2020-10-12 13:37:15 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Powiat Sulęciński Zobacz
13 2020-10-12 13:32:28 Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: gaz, vat, hak, taxi, l Powiat Sulęciński Zobacz
14 2020-10-12 13:25:54 Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej Powiat Sulęciński Zobacz
15 2020-10-12 13:18:50 Uzyskanie wtórnika karty pojazdu Powiat Sulęciński Zobacz
16 2020-10-12 11:37:00 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego trwałej, zupełnej utraty Powiat Sulęciński Zobacz
17 2020-10-12 11:31:57 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego zniszczenia (kasacji) za granicą Powiat Sulęciński Zobacz
18 2020-10-12 11:27:28 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego sprzedaży za granicę Powiat Sulęciński Zobacz
19 2020-10-12 11:22:42 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów Powiat Sulęciński Zobacz
20 2020-10-12 11:16:37 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży Powiat Sulęciński Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji