ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2022-01-21 12:10:59 Karta usług: Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Gmina Babimost Zobacz
2 2022-01-20 14:42:57 Wniosek o wydanie warunków zabudowy lub ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Gmina Czerwieńsk Zobacz
3 2022-01-20 14:08:54 Karta usług: Wniosek o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina Babimost Zobacz
4 2022-01-20 14:08:54 Karta usług: Zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina Babimost Zobacz
5 2022-01-18 09:00:43 Dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70m2 z projektem budowlanym (PB-2a) Powiat Wschowski Zobacz
6 2022-01-17 11:42:32 Zgłoszenie budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane Powiat Słubicki Zobacz
7 2022-01-13 13:59:45 Karta usług: Oświadczenie - zaliczenie wadium Gmina Babimost Zobacz
8 2022-01-13 13:48:42 Karta usług: Wniosek o zwrot wadium Gmina Babimost Zobacz
9 2022-01-13 13:42:33 Karta usług: Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty Gmina Babimost Zobacz
10 2022-01-13 13:40:02 Karta usług: Wniosek o udzielenie bonifikaty 99% od opłaty jednorazowej z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Gmina Babimost Zobacz
11 2022-01-13 13:38:08 Karta usług: Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy (zawartej na co najmniej 10 lat) na podstawie art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Gmina Babimost Zobacz
12 2022-01-13 13:35:51 Karta usług: Wniosek o potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników Gmina Babimost Zobacz
13 2022-01-13 11:31:06 Wniosek o założenie konta w serwisie GEOPORTAL 2 powiatu wschowskiego. Moduł: Zapytania komornicze Powiat Wschowski Zobacz
14 2022-01-11 08:02:28 Wniosek o założenie konta w serwisie GEOPORTAL 2 powiatu wschowskiego. Moduł: Obsługa rzeczoznawcy majątkowego Powiat Wschowski Zobacz
15 2022-01-04 14:13:49 Decyzja o warunkach zabudowy/decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego Miasto Żagań Zobacz
16 2022-01-04 13:05:15 Dodatek osłonowy Gmina Świdnica Zobacz
17 2022-01-04 09:56:50 DODATEK OSŁONOWY Miasto Żagań Zobacz
18 2022-01-04 07:57:48 Udostępnienie nieruchomości Gmina Żary Zobacz
19 2021-12-30 12:07:24 Planowanie przestrzenne Gmina Kargowa Zobacz
20 2021-12-30 10:06:29 Zasady i tryb udostępniania nieruchomości stanowiących włąsność Powiatu Krośnieńskiego na potrzeby budowy infrastruktury technicznej Powiat Krośnieński Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji