ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2020-07-06 13:38:03 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa Miasto Żagań Zobacz
2 2020-07-06 13:34:26 Pozwolenie na wycinkę drzewa Miasto Żagań Zobacz
3 2020-07-06 13:31:00 Usuwanie azbestu Miasto Żagań Zobacz
4 2020-07-06 12:42:49 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH wnioski i oświadczenia Miasto Żagań Zobacz
5 2020-07-06 12:30:43 Wniosek o opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Miasto Żagań Zobacz
6 2020-07-06 12:26:59 Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Żagań Miasto Żagań Zobacz
7 2020-07-06 11:54:56 Wniosek o pozwolenie na umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, reklam itp. Miasto Żagań Zobacz
8 2020-07-06 11:52:15 Wniosek o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku Miasto Żagań Zobacz
9 2020-07-06 11:50:16 Wniosek o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku Miasto Żagań Zobacz
10 2020-07-06 11:48:35 Wniosek o pozwolenie na prowadzenie innych działań przy zabytku Miasto Żagań Zobacz
11 2020-07-06 11:45:40 Wniosek o pozwolenie na prowadzenie badań i działań konserwatorskich przy zabytku Miasto Żagań Zobacz
12 2020-07-06 10:34:17 Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Miasto Żagań Zobacz
13 2020-07-06 10:32:03 Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy gruntu Miasto Żagań Zobacz
14 2020-07-06 10:30:04 Wniosek o zamianę lokalu komunalnego Miasto Żagań Zobacz
15 2020-07-06 10:29:46 Wniosek o wyznaczenie nieruchomości do sprzedaży Miasto Żagań Zobacz
16 2020-07-06 10:25:15 Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego Miasto Żagań Zobacz
17 2020-07-06 10:22:40 Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji Miasto Żagań Zobacz
18 2020-07-06 10:20:24 Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy Miasto Żagań Zobacz
19 2020-07-06 10:18:20 Wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Żagań o statusie miejskim Miasto Żagań Zobacz
20 2020-07-06 10:14:31 Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu Miasto Żagań Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji