ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2020-07-09 11:38:47
Numer
Temat
Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego oraz przeszkolenie personelu w ramach zadania pn.„ PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY TRANSGRANICZNEJ AKADEMII EDUKACJI PREWENCJI ZDROWOTNEJ I REHABILITACJI W WOSIR DRZONKÓW.
Nazwa jednostki
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2020-07-09 15:47:28
Numer
560443-N-2020
Temat
Przebudowa części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Krzeszycach przy ul. Skwierzyńskiej 4 na Klub „Senior+”
Nazwa jednostki
Gmina Krzeszyce
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2020-07-09 14:49:27
Numer
560276-N-2020
Temat
Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Świdnicy” w ramach zadania pt. „Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Świdnica z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” - DOKOŃCZENIE OBIEKTU
Nazwa jednostki
Gmina Świdnica
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2020-07-09 14:31:52
Numer
560270-N-2020
Temat
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych Powiatu Krośnieńskiego w okresie zimowym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (trzy sezony zimowe) II
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2020-07-09 14:40:04
Numer
560006-N-2020
Temat
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2020-07-09 14:31:17
Numer
560370-N-2020
Temat
Budowa parterowego budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym w miejscowości Łęknica na dz. nr 52
Nazwa jednostki
Gmina Łęknica
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2020-07-09 12:17:27
Numer
560214-N-2020
Temat
Remont drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w Zielonej Górze na odcinku od ronda PCK do wiaduktu nad linią kolejową w ramach zadania inwestycyjnego Remont drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w tym wiadukt
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2020-07-08 15:04:28
Numer
559812-N-2020
Temat
Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Gubina
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2020-07-08 11:09:56
Numer
559487-N-2020
Temat
„Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem dwóch aparatów przeznaczonych do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia (respirator) z wentylacja HFO dla noworodków i wcześniaków na potrzeby Działu Noworodków i wcześniaków w WS SPZOZ w Nowej Soli”
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2020-07-08 08:14:58
Numer
559346-N-2020
Temat
Budowa Rodzinnego Domu Dziecka w Skwierzynie
Nazwa jednostki
Dom Dziecka w Skwierzynie
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2020-07-07 09:54:40
Numer
558748-N-2020
Temat
Utworzenie oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obsługującego mieszkańców miasta Gubina
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2020-07-07 12:08:25
Numer
556675-N-2020
Temat
Dowozy uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Ośno Lubuskie do szkoły w Gorzowie Wlkp. oraz dowozy uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie od 01 września 2020r. do 30 czerwca 2021
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2020-07-07 09:34:00
Numer
558897-N-2020
Temat
„Wykonanie dekoracji świetlnej na czas trwania Świąt Bożego Narodzenia. Remonty elementów świetlnych i uzupełniających, części naprawcze i serwisowe”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2020-07-07 13:56:44
Numer
Temat
Sukcesywne dostawy artykułów biurowych oraz wyrobów papierniczych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli DZP-280-37/2020
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2020-07-07 14:34:05
Numer
559232-N-2020
Temat
„Dostawa wraz z montażem i instalacją 22 szt. lamp oświetleniowych z modułem fotowoltaicznym wokół pierścienia zabytkowych murów obronnych ul. Forteczna Zachodnia oraz ul. Cicha w Strzelcach Krajeńskich” realizowana w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Renowacja średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz zabytkowego Spichlerza w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4: Środowisko i kultura; Działanie: 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego; Poddziałanie: 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2020-07-06 10:15:43
Numer
Temat
Zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2020-07-03 10:23:19
Numer
557839-N-2020
Temat
Dostawa i montaż hybrydowych lamp solarnych na terenie Gminy Żary
Nazwa jednostki
Gmina Żary
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2020-07-03 23:16:45
Numer
558254-N-2020
Temat
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Miodnica
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2020-07-03 12:07:02
Numer
557829-N-2020
Temat
Budowa drogi wewnętrznej (Dz.nr 694) w miejscowości Lipinki Łużyckie
Nazwa jednostki
Gmina Lipinki Łużyckie
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2020-07-03 12:07:07
Numer
557771-N-2020
Temat
Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
Nazwa jednostki
Gmina Lipinki Łużyckie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji