ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2021-02-24 12:45:20
Numer
2021/BZP 00010124/01
Temat
Dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lipkach Wielkich.
Nazwa jednostki
Powiat Gorzowski
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2021-02-24 11:56:43
Numer
2021/BZP 00010113/01
Temat
Budowa systemu kontroli ruchu kołowego na obszarze zielonogórskiego deptaka w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2021-02-24 13:02:20
Numer
2021/BZP 00010190/01
Temat
Zagospodarowanie terenu wokół boiska Chynowianka w ramach zadania pn.: „Zadbany i bezpieczny Chynów”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2021-02-24 09:55:32
Numer
2021/BZP 00010005/01
Temat
Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie – instalacje sanitarne w tym c.o., c.w.u i kotłownia gazowa
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2021-02-24 12:54:57
Numer
2021/BZP 00010163/01
Temat
Rozbudowa drogi gminnej nr 104337F klasy L na odcinku od ul. Harcerskiej do ul. Źródlanej (ul. Ludowej) wraz z budową wyniesionego skrzyżowania z ul. Źródlaną w ramach zadania Przebudowa ul. Ludowej
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2021-02-23 15:34:14
Numer
2021/BZP 00009774/01
Temat
Budowa drogi gminnej (ul. Myśliwskiej) oraz dróg wewnętrznych w Dz. Nr 544/20, 544/26, 544/32 wraz z budową oświetlenia oraz odwodnienia drogowego w miejscowości Przytok, Gmina Zabór”.
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2021-02-22 14:15:25
Numer
brak - publikacja w Bazie Konkurencyjności
Temat
Dostawa sprzętu do rehabilitacji (ZP/NZOZ/03/21)
Nazwa jednostki
NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2021-02-22 11:51:07
Numer
2021/BZP 00009281/01
Temat
Zakup samochodu do wykonywania usług indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Zwierzyn
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2021-02-22 15:48:00
Numer
2021/BZP 00009477/01
Temat
Budowa drogi ul. Ochla-F.Stamma, ul. Ochla-Leśna w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Ochla”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2021-02-22 10:12:38
Numer
2021/BZP 00009194/01
Temat
Remont drogi gminnej nr 101107f ul. Kościelnej w Iłowej
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2021-02-22 12:19:11
Numer
2021/BZP 00009308/01
Temat
Remont drogi gminnej nr 101109F ul. Krótkiej w Iłowej
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2021-02-19 10:59:27
Numer
2021/BZP 00008759/01
Temat
ZAKUP I DOSTAWA OBUWIA I ODZIEŻY ROBOCZEJ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „LEPSZE JUTRO II” REALIZOWANEGO PRZEZ MIASTO ZIELONA GÓRA-CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE
Nazwa jednostki
Centrum Integracji Społecznej
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2021-02-19 12:04:01
Numer
2021/BZP 00008914/01
Temat
„Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego przebudowy wskazanych dróg gminnych w gminie Szprotawa ”
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2021-02-19 13:26:29
Numer
2021/BZP 00008835/01
Temat
Przebudowa drogi powiatowej nr 1399F (ul. Świetlana) w m. Osiedle Poznańskie, 1398F (ul. Borkowska) w m. Ciecierzyce, Borek, gmina Deszczno”
Nazwa jednostki
Powiat Gorzowski
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2021-02-19 09:59:33
Numer
2021/BZP 00008777/01
Temat
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Jaśminowa i Ogrodowa – II etap w Iłowej
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2021-02-19 15:08:35
Numer
Temat
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 22.03.2021 r. do 31.12.2021 r. ''
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2021-02-11 12:32:58
Numer
2021/BZP00006733/01
Temat
Termomodernizacja budynku szpitala w Gubinie – Blok „A” w technologii zaprojektuj i wybuduj
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2021-02-08 11:54:03
Numer
2021/BZP 00005846
Temat
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej wraz z niezbędną infrastrukturą w tym: siecią wodociągowa, siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz siecią teletechniczną, energetyczną i budową oświetlenia drogowego, łączącą obwodnicą miejską DK 12 ze strefą przemysłową Wurtha
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2021-01-14 10:47:56
Numer
Temat
Plan postępowań o udzielenie zamówień -2021
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2020-12-28 10:26:49
Numer
Temat
Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji