ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2022-01-21 11:05:29
Numer
2022/BZP 00029747/01
Temat
Dostawa oświetlenia scenicznego do Sali widowiskowej „LUNA” Żarskiego Domu Kultury przy ul. Okrzei 35 w Żarach
Nazwa jednostki
Żarski Dom Kultury
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2022-01-21 15:37:50
Numer
2022/BZP 00030699/01
Temat
Dostawa 3 instalacji fotowoltaicznych dla 3 obiektów publicznych gm. Szczaniec na zasadzie miesięcznego abonamentu poprzez montaż wraz z uruchomieniem i eksploatacją instalacji fotowoltaicznej.
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2022-01-21 15:57:36
Numer
2022/BZP 00030707/01
Temat
Dostawa instalacji fotowoltaicznej dla Centrum Kultury i Biblioteki gm. Szczaniec zw.dalej CK i B, na zasadzie miesięcznego abonamentu poprzez montaż wraz z uruchomieniem i eksploatacją instalacji.
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2022-01-24 13:14:50
Numer
2022/BZP 00029962/01
Temat
„ Modernizacja obiektu ZSP nr 4 w Nowej Soli w ramach projektu „Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji”
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2022-01-21 14:20:32
Numer
Temat
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn.: Zagospodarowania placu gminnego przy ul. Spacerowej w Łagowie na potrzeby parkingu rozpoczynającego Dukt Przyrodniczo – Edukacyjny.
Nazwa jednostki
Gmina Łagów
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2022-01-20 12:42:37
Numer
Temat
Wynajem sprzętu i środków transportowych w roku 2022
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2022-01-20 10:18:53
Numer
2022/BZP 00027157/01
Temat
Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu ZP.272.1.2022
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2022-01-20 15:37:20
Numer
2022/BZP 00028446/01
Temat
Usunięcie 106 szt. drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Międzyrzeckiego
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2022-01-20 14:54:25
Numer
Temat
Plan postępowań - 2022
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2022-01-19 14:39:49
Numer
2022/BZP 00025979/01
Temat
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy – ZP.30.2.2022
Nazwa jednostki
Miejski Zakład Komunalny
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2022-01-19 12:41:15
Numer
Temat
zakup materiałów budowlanych dla ZGKiM Krosno Odrzańskie 2022/2023 roku
Nazwa jednostki
ZGKiM Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2022-01-18 23:23:41
Numer
2022/BZP 00024431/01
Temat
USŁUGA CATERINGOWA DLA KLIENTÓW NOCLEGOWNI, MIESZKAŃ CHRONIONYCH, UCZESTNIKÓW PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA I/LUB DLA UCZESTNIKÓW DDS+ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU W 2022 ROKU
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2022-01-17 12:08:56
Numer
Temat
„Wykonanie czynności promocyjnych związanych z realizacją projektu pn. „Sprawni w pracy – Sulechowski program rehabilitacji”
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2022-01-14 13:39:35
Numer
2022/BZP 00019801/01
Temat
„Dostawa wraz z wymianą opraw oświetleniowych należących do Gminy Gubin o statusie miejskim”
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2022-01-13 13:06:40
Numer
2022/BZP 00016230/01
Temat
Ogłoszenie o zamówieniu usługi Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze, z podziałem na IV części.
Nazwa jednostki
Izba Wytrzeźwień
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2022-01-13 12:51:44
Numer
2022/BZP 00016934/01
Temat
Zakup pierwszego wyposażenia do rozbudowanego budynku Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYK
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2022-01-13 13:55:41
Numer
2022/BZP 00017255/01
Temat
Przebudowa ul. Aleja Niepodległości od ul. Kupieckiej do ul. Plac Bohaterów w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2022-01-12 14:01:24
Numer
Temat
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie – etap II
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2022-01-12 13:33:34
Numer
2022/BZP 00014244/01
Temat
Budowa parkingu wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego – etap I.
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2022-01-11 13:49:48
Numer
2022/BZP 00011926/01
Temat
Budowa drogi gminnej w Smolnie Wielkim
Nazwa jednostki
Gmina Kargowa
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji