ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2022-06-29 14:12:02
Numer
Temat
„RI – DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH STACJI NAPRAWCZYCH DLA ROWERÓW”.
Nazwa jednostki
Gmina Skwierzyna
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2022-06-29 14:44:21
Numer
2022/BZP 00230800/01
Temat
Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F – ul. Słowackiego w Szprotawie ZP.272.12.2022
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2022-06-29 10:20:34
Numer
Temat
Przystosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2022-06-29 09:31:46
Numer
2022/BZP 00229099/01
Temat
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa – etap III
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2022-06-29 12:04:55
Numer
2022/BZP 00229754
Temat
Wymiana dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Tursku
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2022-06-29 10:17:21
Numer
Temat
Przebudowa dróg gminnych w m. Przełazy
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2022-06-29 14:06:44
Numer
2022/BZP 00230554/01
Temat
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1248F ULICA BIAŁKOWSKA W MIEJSCOWOŚCI CYBINKA
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2022-06-28 11:13:07
Numer
Ogłoszenie nr 2022/ BZP 00227091/01
Temat
„Przebudowa dróg gminnych w Starym Kurowie: ul. Leśnej, ul. Kościelnej, ul. Ogrodowej ”
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2022-06-28 00:38:05
Numer
2022/BZP 00226397/01
Temat
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Nad Bobrem
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2022-06-28 13:05:18
Numer
2022/BZP 00227542/01
Temat
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 zlokalizowanego przy ulicy Skarbowej 15a w Żaganiu w ramach zadania: ...
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2022-06-27 13:39:23
Numer
2022/BZP 00225527/01
Temat
Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu np. „Cyfrowa Gmina”
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2022-06-27 15:56:36
Numer
2022/BZP 00226164/01
Temat
Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu np. „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2022-06-27 23:54:19
Numer
2022/BZP 00226395/01
Temat
Utworzenie terenu rekreacyjnego poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Niwiska
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2022-06-27 13:57:13
Numer
2022/BZP 00225644/01
Temat
Remont ul. Limanowskiego w Kożuchowie.
Nazwa jednostki
Gmina Kożuchów
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2022-06-24 13:11:18
Numer
2022/BZP 00223317/01
Temat
Dostawa sprzętu oraz wyposażenia wraz z montażem w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektu sportowego – stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasińskiego”. [BZP.271.31.2022.BD]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2022-06-24 11:29:33
Numer
2022/BZP 00222932/01
Temat
Zakup z dostawą pojazdu ciężarowego z zabudową typu skrzynia z wywrotem
Nazwa jednostki
Powiat Wschowski
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2022-06-24 12:42:29
Numer
2022/BZP 00222944/01
Temat
Dostawa nowego sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem realizowanego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Nazwa jednostki
Gmina Brzeźnica
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2022-06-24 15:49:55
Numer
2022/BZP 00223880/01
Temat
Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, a także przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Brzeźnica projektu ,,Cyfrowa Gmina”
Nazwa jednostki
Gmina Brzeźnica
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2022-06-24 12:36:42
Numer
2022/BZP 00222287/01
Temat
Dostawa 142 fabrycznie nowych laptopów w ramach zadania pn "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2022-06-24 20:50:27
Numer
2022/BZP 00222865/01
Temat
Przebudowa drogi gminnej nr 006703F w Pyrzanach oraz ulicy Kościelnej w Białczu - IV Etap.
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji