ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2021-09-21 14:23:44
Numer
2021/BZP 00187107/01
Temat
Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F w m. Sieniawa
Nazwa jednostki
Gmina Łagów
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2021-09-21 13:39:09
Numer
2021/BZP 00187195/01
Temat
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kargowa – etap II
Nazwa jednostki
Gmina Kargowa
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2021-09-21 13:30:07
Numer
2021/BZP 00187240/1
Temat
"Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku szkoły ul. Kościuszki 28 w Nowej Soli wraz z przejściem łączącym budynki szkoły przy ul. Piłsudskiego i ul. Kościuszki"
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2021-09-21 09:26:52
Numer
Temat
DOSTAWA LEKÓW DLA POTRZEB SP ZOZ W SULECHOWIE
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2021-09-20 13:17:51
Numer
Temat
„Budowę wiaty/altany przy sali wiejskiej w Murzynowie”
Nazwa jednostki
Gmina Skwierzyna
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2021-09-20 13:43:50
Numer
2021/BZP 00185667/01
Temat
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Żary i jej jednostek organizacyjnych
Nazwa jednostki
Gmina Żary
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2021-09-20 15:13:40
Numer
2021 BZP/00185867/01
Temat
Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki do wywozu odpadów komunalnych (zakup w formie umowy sprzedaży)
Nazwa jednostki
PGKiM w Lubsku Sp. z o.o.
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2021-09-20 13:09:40
Numer
Temat
zamówienie do 130 000,00 zł - Wymiana pokrycia dachowego z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, okien dachowych oraz naprawa kominów na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie
Nazwa jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2021-09-20 09:02:11
Numer
2021/BZP 00184984/01
Temat
Budowa ul. Borówkowej etap II, Karminowej etap I oraz Oliwkowej w ramach zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2021-09-20 10:43:15
Numer
2021/BZP 00185191/01
Temat
Przebudowa pomieszczeń sterylizatorni w budynku C Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrz.
Nazwa jednostki
Zachodnie Centrum Medyczne
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2021-09-20 11:15:28
Numer
2021/BZP 00185245/01
Temat
Budowa toalety przy ul. Ogińskiego / Maczka [BZP.271.43.2021.BD]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2021-09-20 15:21:04
Numer
2021/BZP 00185890/01
Temat
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kargowa – etap I
Nazwa jednostki
Gmina Kargowa
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2021-09-20 13:21:50
Numer
Temat
Odbiór i zagospodarowanie w latach 2022-2023 stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Zabór
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2021-09-17 12:28:59
Numer
Temat
Dostawa materiałów z przeznaczeniem do bieżących remontów nawierzchni drogowych: emulsja asfaltowa, mieszanka mineralno - asfaltowa, grysy oraz mieszanka kamienna w roku 2021
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2021-09-17 14:51:27
Numer
Temat
Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Gubin o Statusie Miejskim wraz z jednostkami organizacyjnymi na lata 2021/2024
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2021-09-17 09:41:09
Numer
Temat
Wykonanie 5-letniego przeglądu budynków spełniającego funkcję kontroli rocznej budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2021-09-17 08:55:49
Numer
GKR.7021.7.2021.AR - nie podlega publikacji w BZP
Temat
Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Chrobrowie, gmina Żagań
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2021-09-17 14:37:25
Numer
2021/BZP 00184570
Temat
Budowa i przebudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2021-09-16 12:54:40
Numer
Temat
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wybór Wykonawcy w zakresie świadczenia usług telefonii komórkowej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Międzyrzeckiego przez okres 24 miesięcy z przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego (jeżeli wymaga tego zmiana Operatora) a także usług mobilnego dostępu do Internetu
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2021-09-15 14:12:57
Numer
2021/BZP 00181322/01
Temat
Warsztaty pt. „Alchemia fotografii- szlachetne techniki, plener”
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji