ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2020-11-24 10:33:49
Numer
614618-N-2020
Temat
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza na rok 2021”
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2020-11-24 14:37:00
Numer
615028-N-2020
Temat
WRG.271.19.2020 - Usługa bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu gminy Międzyrzecz w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2020-11-24 13:01:42
Numer
614853-N-2020
Temat
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do systemu sterylizacji plazmowej na potrzeby Zakładu Hemodynamiki WS SP ZOZ- DZP-280-64/2020
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2020-11-24 16:36:20
Numer
Temat
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu w zakresie odbierania z budynku Starostwa i doręczania do Adresata przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym (do każdego miejsca w kraju i za granicą), a także w/w przesyłek w trybie kodeksu postępowania administracyjnego na rzecz Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 29 maja 2020 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041)
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2020-11-24 14:39:26
Numer
Temat
Gmina Trzciel: Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2020-11-24 14:04:59
Numer
613856-N-2020 z dnia 2020-11-24
Temat
Budowa kontenera technicznego i wodociągu w m. Wolimirzyce - w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2020-11-23 11:32:09
Numer
613105-N-2020
Temat
„Dowozy uczniów z terenu Gminy Ośno Lubuskie do szkół i przedszkola na podstawie imiennych biletów miesięcznych w 2021 roku wraz z zapewnieniem opieki”
Nazwa jednostki
Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2020-11-23 10:42:37
Numer
613799-N-2020
Temat
Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubsko oraz uczniów niepełnosprawnych w 2021 r
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2020-11-23 07:36:41
Numer
613804-N-2020
Temat
Dostawa leków, płynów infuzyjnych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych
Nazwa jednostki
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2020-11-23 15:33:50
Numer
Temat
Wykonanie usług w zakresie realizacji zadań związanych z zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Zwierzyn w 2021 roku
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2020-11-23 16:59:05
Numer
Temat
Dostawa leków oraz innych produktów leczniczych i opatrunkowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie w 2021 r.
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Skwierzynie
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2020-11-23 12:11:52
Numer
614130-N-2020
Temat
Remont drogi powiatowej nr 1410F obr. Santocko – gmina Kłodawa
Nazwa jednostki
Powiat Gorzowski
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2020-11-23 14:20:05
Numer
613871-N-2020
Temat
Utrzymanie chodników oraz nawierzchni niebitumicznych ulic miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.73.2020.AR]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2020-11-23 12:25:57
Numer
Temat
Zaproszenie do składania ofert na Dostawę artykułów żywnościowych na 2021r.
Nazwa jednostki
Miejskie Przedszkole Nr 5
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2020-11-23 13:57:19
Numer
613983-N-2020
Temat
Zadanie 2.5 – Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie pn.: „Remont, przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Witosa, Fabrycznej oraz Szpitalnej w m. Sulęcin”
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2020-11-20 08:15:43
Numer
611063-N-2020
Temat
Wybór Wykonawcy na prowadzenie kontroli biletowej w pojazdach komunikacji miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim [BZP.271.74.2020.MA]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2020-11-20 11:55:08
Numer
613373-N-2020
Temat
WYKONANIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH,SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W DOMU PODOPIECZNEGO NA TERENIE GMINY ŻARY W OKRESIE 01.01.2021– 31.12.2021R.
Nazwa jednostki
GOPS Żary
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2020-11-20 12:33:55
Numer
613496-N-2020
Temat
WRG.271.18.2020 - Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2020-11-20 12:33:47
Numer
612978-N-2020
Temat
KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY WSCHOWA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Nazwa jednostki
Gmina Wschowa
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2020-11-20 11:13:47
Numer
611846-N-2020
Temat
Świadczenie usługi utrzymania i konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na liniach i urządzeniach stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji