ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2021-05-06 11:10:31
Numer
Temat
Utworzenie dwóch klubów Seniora w obiekcie OSP w Górecku i sali wiejskiej w Przysiece
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2021-05-05 13:16:01
Numer
Temat
Malowanie ścian i sufitów sali gimnastycznej w budynku Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie ul. Mickiewicza 26.
Nazwa jednostki
Zespół Edukacyjny w Skwierzynie
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2021-05-05 13:12:24
Numer
Temat
Wymiana istniejących płytek PCV na korytarzach w segmencie A budynku Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie ul. Mickiewicza 26
Nazwa jednostki
Zespół Edukacyjny w Skwierzynie
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2021-05-05 07:19:17
Numer
2021/BZP 00045934
Temat
Przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kategorii B dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2021-05-05 11:44:09
Numer
2021/BZP 00046255/01
Temat
Remont ul. Głogowskiej w Kożuchowie.
Nazwa jednostki
Gmina Kożuchów
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2021-05-05 13:14:48
Numer
OSP.2021-nie podlega publikacji w BZP
Temat
„Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Trzebów, gmina Żagań”.
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2021-04-30 10:24:17
Numer
Temat
„Wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, projektu stałej organizacji ruchu, a także Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla budowy drogi gminnej – ul. Ceglana Góra w Skwierzynie.”
Nazwa jednostki
Gmina Skwierzyna
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2021-04-30 13:20:03
Numer
brak-nie publikowano w BZP
Temat
Opracowanie Studium Wykonalności oraz przygotowanie formularza wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami celem ubiegania się Zamawiającego o dofinansowanie dla projektu pn. Termomodernizacja Obiektów i Sieci Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, działanie 3.2 Efektywność energetyczna (ZP/NZOZ/10/21)
Nazwa jednostki
NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2021-04-30 11:15:24
Numer
2021/BZP 00044180/01
Temat
Budowa budynku Domu Dziecka w Skwierzynie nr 2 na działce o nr 274 wraz z niezbędną infrastrukturą i boiskiem sportowym
Nazwa jednostki
Dom Dziecka w Skwierzynie
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2021-04-29 15:56:45
Numer
ZP.271.1.2.2021
Temat
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2021-04-29 10:42:01
Numer
nie dotyczy -brak publikacji w BZP
Temat
Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania ptaków i nietoperzy dla budynku głównego szpitala, celem ubiegania się Zamawiającego o dofinansowanie dla projektu pn. Termomodernizacja Obiektów i Sieci Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, działanie 3.2 Efektywność energetyczna (ZP/NZOZ/08/21)
Nazwa jednostki
NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2021-04-29 12:56:54
Numer
2021/BZP 00043372/01
Temat
Dostawa paliwa do pojazdów będących w dyspozycji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich
Nazwa jednostki
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2021-04-29 14:52:04
Numer
2021/BZP 00043761/01
Temat
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2021-04-29 15:47:14
Numer
2021/BZP 00043906/01
Temat
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH BUDOWY HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ LICEALNYCH W SŁUBICACH -ETAP III
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2021-04-29 13:16:54
Numer
2021/BZP 00043144/01
Temat
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 900 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 102/1 i 103 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0019 – Sławno gmina Strzelce Krajeńskie
Nazwa jednostki
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2021-04-28 21:09:23
Numer
2021/BZP 00042687/01
Temat
„Dostawa wraz z montażem kompletnej instalacji klimatyzacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowej Soli zlokalizowanego przy ul. Moniuszki 3B”
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2021-04-29 09:55:57
Numer
brak-nie dotyczy
Temat
Wykonanie opracowania audytów oraz Programu funkcjonalno-użytkowego celem ubiegania się Zamawiającego o dofinansowanie dla projektu pn. Termomodernizacja Obiektów i Sieci Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, działanie 3.2 Efektywność energetyczna (ZP/NZOZ/06/21)
Nazwa jednostki
NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2021-04-28 20:41:34
Numer
GKR.7021.28.2021.AR - nie podlega publikacji w BZP
Temat
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w PSP Miodnica nr 54, dz. 241/7, gmina Żagań
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2021-04-28 12:11:58
Numer
2021/BZP 00042221/01
Temat
Kampania informacyjno-promocyjna potencjału biznesowego Gorzowa Wlkp. w ramach projektu pn. „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap II" [BZP.271.14.2021.MA]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2021-04-28 11:10:31
Numer
2021/BZP 00042129/01
Temat
„Przebudowa ul. Poznańskiej w Strzelcach Krajeńskich”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji