ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
3161 0000-00-00 00:00:00 Zgłoszenie urodzenia dziecka Miasto Gubin Zobacz
3162 0000-00-00 00:00:00 Zgłoszenie zgonu Miasto Gubin Zobacz
3163 0000-00-00 00:00:00 Podatek od środków transportowych Miasto Gubin Zobacz
3164 0000-00-00 00:00:00 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Miasto Gubin Zobacz
3165 0000-00-00 00:00:00 Zameldowanie na pobyt stały Miasto Gubin Zobacz
3166 0000-00-00 00:00:00 Zameldowanie na pobyt czasowy Miasto Gubin Zobacz
3167 0000-00-00 00:00:00 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca Miasto Gubin Zobacz
3168 0000-00-00 00:00:00 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca Miasto Gubin Zobacz
3169 0000-00-00 00:00:00 Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego Miasto Gubin Zobacz
3170 0000-00-00 00:00:00 Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej Miasto Gubin Zobacz
3171 0000-00-00 00:00:00 Sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym Miasto Gubin Zobacz
3172 0000-00-00 00:00:00 Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic Miasto Gubin Zobacz
3173 0000-00-00 00:00:00 Wydawanie dowodu osobistego Miasto Gubin Zobacz
3174 0000-00-00 00:00:00 Opłata od posiadania psa Miasto Gubin Zobacz
3175 0000-00-00 00:00:00 Składanie oświadczeń o wartości sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży lub podawania w danym roku Miasto Gubin Zobacz
3176 0000-00-00 00:00:00 Opłaty skarbowe Miasto Gubin Zobacz
3177 0000-00-00 00:00:00 Wydanie zaświadczenia o braku księgi, niefigurowania aktu w księdze, o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku Miasto Gubin Zobacz
3178 0000-00-00 00:00:00 Zbywanie lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne na rzecz najemców Miasto Gubin Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji