ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
3141 0000-00-00 00:00:00 Zameldowanie na pobyt stały Miasto Gubin Zobacz
3142 0000-00-00 00:00:00 Zameldowanie na pobyt czasowy Miasto Gubin Zobacz
3143 0000-00-00 00:00:00 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca Miasto Gubin Zobacz
3144 0000-00-00 00:00:00 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca Miasto Gubin Zobacz
3145 0000-00-00 00:00:00 Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego Miasto Gubin Zobacz
3146 0000-00-00 00:00:00 Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej Miasto Gubin Zobacz
3147 0000-00-00 00:00:00 Sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym Miasto Gubin Zobacz
3148 0000-00-00 00:00:00 Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic Miasto Gubin Zobacz
3149 0000-00-00 00:00:00 Wydawanie dowodu osobistego Miasto Gubin Zobacz
3150 0000-00-00 00:00:00 Opłata od posiadania psa Miasto Gubin Zobacz
3151 0000-00-00 00:00:00 Składanie oświadczeń o wartości sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży lub podawania w danym roku Miasto Gubin Zobacz
3152 0000-00-00 00:00:00 Opłaty skarbowe Miasto Gubin Zobacz
3153 0000-00-00 00:00:00 Wydanie zaświadczenia o braku księgi, niefigurowania aktu w księdze, o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku Miasto Gubin Zobacz
3154 0000-00-00 00:00:00 Zbywanie lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne na rzecz najemców Miasto Gubin Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji