ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
3081 2004-11-03 14:05:32 Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby Gmina Świdnica Zobacz
3082 2004-09-03 09:52:19 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Gmina Świdnica Zobacz
3083 2004-09-03 09:48:23 Opłata targowa Gmina Świdnica Zobacz
3084 2004-08-24 11:31:10 PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH Gmina Świdnica Zobacz
3085 2004-08-24 11:29:25 PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH Gmina Świdnica Zobacz
3086 2004-08-24 11:23:41 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH Gmina Świdnica Zobacz
3087 2004-08-24 11:21:28 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH Gmina Świdnica Zobacz
3088 2004-08-24 11:18:31 PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH Gmina Świdnica Zobacz
3089 2004-08-24 11:11:47 PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH Gmina Świdnica Zobacz
3090 2004-07-29 12:39:10 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży Gmina Świdnica Zobacz
3091 2004-07-20 12:58:58 Wymeldowanie lub uchylenie czynności zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjne Gmina Świdnica Zobacz
3092 2004-07-20 12:55:42 Wymeldowanie z pobytu czasowego Gmina Świdnica Zobacz
3093 2004-07-20 12:50:34 Wymeldowanie z pobytu stałego Gmina Świdnica Zobacz
3094 2004-07-20 12:36:19 Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące Gmina Świdnica Zobacz
3095 2004-07-20 12:32:07 Zameldowanie na pobyt stały Gmina Świdnica Zobacz
3096 2004-07-20 12:18:51 Zgłoszenie wyjazdu za granicę z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP lub na okres ponad 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy Gmina Świdnica Zobacz
3097 2004-07-20 11:56:53 Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Gmina Świdnica Zobacz
3098 2004-07-20 11:47:26 Wpisanie do rejestru wyborców Gmina Świdnica Zobacz
3099 2004-07-20 11:31:26 Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Gmina Świdnica Zobacz
3100 2004-07-02 09:07:24 Wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z zadrzewień Gmina Zielona Góra Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji