ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data zgłoszenia
2021-05-06
Numer
1
Temat
Burmistrz Miasta Żagań pierwszy ograniczony przetarg pisemny na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/38, położonej na obszarze Gminy Żagań, obręb Gryżyce, będącej przedmiotem umowy dzierżawy zawartej między Gminą Żagań o statusie miejskim a Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg Zielona Góra,, o powierzchni 100 m2 – przeznaczonej pod prowadzenie małej gastronomii przy organizowanym przez Gminę Żagań o statusie miejskim miejscu letniego wypoczynku – „Gryżyce”.
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data zgłoszenia
2021-05-06
Numer
2
Temat
Burmistrz Miasta Żagań pierwszy ograniczony przetarg pisemny na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/38, położonej na obszarze Gminy Żagań, obręb Gryżyce, będącej przedmiotem umowy dzierżawy zawartej między Gminą Żagań o statusie miejskim a Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg Zielona Góra, o powierzchni 100 m2 – przeznaczonej pod prowadzenie punktu aktywności fizycznej przy organizowanym przez Gminę Żagań o statusie miejskim miejscu letniego wypoczynku – „Gryżyce”.
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data zgłoszenia
2021-05-06
Numer
Pisemny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej - Lubrza ul. Świebodzińska 31
Temat
Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 308 m2 położonej na działce 259/8 w Lubrzy przy ul. Świebodzińskiej 31 - Niepubliczne Przedszkole
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data zgłoszenia
2021-05-06
Numer
7/2021
Temat
I przetarg na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Drzonów gmina Świdnica.
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data zgłoszenia
2021-05-05
Numer
67/2021
Temat
Piaty przetarg na sprzedaż działki 25/6- o pow. 0.1238ha, obręb Jabłonów
Nazwa jednostki
Gmina Brzeźnica
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data zgłoszenia
2021-05-05
Numer
68/2021
Temat
Piąty przetarg na sprzedaż działki 25/10 o pow. 0,1457ha, obręb Jabłonów
Nazwa jednostki
Gmina Brzeźnica
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data zgłoszenia
2021-05-05
Numer
69/2021
Temat
Sprzedaż działki 25/48 opow. -0,1975ha, obręb Jabłonów
Nazwa jednostki
Gmina Brzeźnica
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data zgłoszenia
2021-05-05
Numer
70/2021
Temat
Sprzedaż działki 780/10
Nazwa jednostki
Gmina Brzeźnica
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data zgłoszenia
2021-05-05
Numer
71/2021
Temat
Sprzedaż działki 211/13 o pow. -0,2179ha, obręb Chotków
Nazwa jednostki
Gmina Brzeźnica
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data zgłoszenia
2021-05-05
Numer
72/2021
Temat
Sprzedaż działki 58/10 opow. 1,1434, obręb Karczówka
Nazwa jednostki
Gmina Brzeźnica
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data zgłoszenia
2021-05-05
Numer
1
Temat
Sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej – lokalu mieszkalnego nr B o powierzchni użytkowej 83,54 m2 składającego się z: przedpokoju, kuchni, łazienki, skrytki i pokoju wraz z dwoma pomieszczeniami gospodarczymi o łącznej powierzchni 69,70 m2 jako pomieszczeniami przynależnymi do lokalu, położonego w budynku w Żelechowie nr 33 wraz z udziałem 1377/10000 w częściach wspólnych budynku i gruntu.
Nazwa jednostki
Gmina Łagów
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data zgłoszenia
2021-05-05
Numer
3/2021
Temat
Sprzedaży działki o numerze ewidencyjnym 160/2 – powierzchnia 0,1114ha
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data zgłoszenia
2021-05-04
Numer
Ogłoszenie Nr 32/II/2021 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 kwietnia 2021r.
Temat
Ogłoszenie Nr 32/II/2021 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 kwietnia 2021r. o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta Gorzowa Wlkp. położonych w Gorzowie Wlkp. przy ul. Rumiankowej, ul. Zielnej, ul. Śląskiej.
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data zgłoszenia
2021-04-30
Numer
34/2021
Temat
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu niemieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku położonym w Zielonej Górze przy ul. Stary Rynek 13, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 299/4, o powierzchni 141 m.kw., w obrębie 0019 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data zgłoszenia
2021-04-30
Numer
35/2021
Temat
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym w Zielonej Górze przy ul. Stary Rynek 7, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 316/30, o powierzchni 231 m.kw., w obrębie 0019 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data zgłoszenia
2021-04-30
Numer
36/2021
Temat
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku położonym w Zielonej Górze przy ul. Jedności 11, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 269/3, o powierzchni 271 m.kw., w obrębie 0019 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data zgłoszenia
2021-04-30
Numer
Ogłoszenie Nr 31/II/2021 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 kwietnia 2021r.
Temat
Ogłoszenie Nr 31/II/2021 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 kwietnia 2021r. na najem na czas nieoznaczony lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Gorzowa Wlkp. położonych w Gorzowie Wlkp.
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data zgłoszenia
2021-04-30
Numer
3/BN/2021 (16/BN)
Temat
Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wschowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 454/11 o powierzchni 1,5593 ha
Nazwa jednostki
Gmina Wschowa
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data zgłoszenia
2021-04-29
Numer
704/4 obręb ewidencyjny Jeziory Wysokie
Temat
Zabudowana działka gruntu, oznaczona numerem ewidencyjnym 704/4o powierzchni 0,9163 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Jeziory Wysokie
Nazwa jednostki
Gmina Brody
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data zgłoszenia
2021-04-29
Numer
9.2021
Temat
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe - ul. Śląska.
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji