ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data zgłoszenia
2023-03-21
Numer
6/GN/2023
Temat
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno Odrzańskie, położonej w Szklarce Radnickiej obręb Radnica.
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data zgłoszenia
2023-03-21
Numer
7/GN/2023
Temat
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno Odrzańskie, położonej w Szklarce Radnickiej obręb Radnica
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data zgłoszenia
2023-03-20
Numer
I przetarg ustny nieograniczony działka nr 251 o pow. 0,7272 ha obręb 0002 miasto Szprotawa
Temat
Obręb 0002 miasta Szprotawa, ul. Podgórna 1 działka nr 251 o pow. 0,7272 ha, oznaczona użytkiem Bi (inne tereny zabudowane). Nieruchomość zabudowana zespołem sześciu budynków o charakterze biurowym, biurowo – magazynowym oraz garażowym o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 1 659,60 m2 (w tym budynkiem stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy 25 m2). Działka jest częściowo ogrodzona ogrodzeniem z betonowych prefabrykatów osadzonych na betonowych słupkach oraz częściowo siatką stalową naciągniętą na słupki stalowe. Jest to teren o płaskim ukształtowaniu, w przewadze utwardzony płytami betonowymi typu trylinka lub lanym betonem, pozostały obszar porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi nasadzeniami ozdobnymi, kształt działki zbliżony do kwadratu. Nieruchomości wyposażone w sieć wodną, gazową, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjną. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny przemysłowo – handlowe.
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data zgłoszenia
2023-03-18
Numer
2/2023
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Zbąszynek. Przedmiotem przetargu jest pomieszczenie nr 1 o pow. użytkowej 5,4 m2 w budynku gospodarczym, w obrębie miasta Zbąszynek przy ul. Wojska Polskiego w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 195/37.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data zgłoszenia
2023-03-17
Numer
1/BN/2023 (38/BN)
Temat
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne, dot. nieruchomości zabudowanej poł. w obrębie Kandlewo nr działki 275 o pow. 0,01 ha
Nazwa jednostki
Gmina Wschowa
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data zgłoszenia
2023-03-16
Numer
Pierwszy
Temat
sprzedaż nieruchomości dz. 899/4, obr. Bledzew, gm. Bledzew
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data zgłoszenia
2023-03-14
Numer
I przetarg ustny nieograniczony
Temat
dz. nr 554/50; 554/52
Nazwa jednostki
Gmina Otyń
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data zgłoszenia
2023-03-13
Numer
II przetarg ustny nieograniczony ul. Ratuszowa 7
Temat
Nieruchomość zabudowaną budynkiem niemieszkalnym o powierzchni 39,86 m2 położona we Wschowie przy ul. Ratuszowa 7, na działce gruntu o Nr geod. 2225/9 o powierzchni 51 m2, dla którego urządzona jest księga wieczysta Nr KW ZG1W/00016349/5
Nazwa jednostki
Gmina Wschowa
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data zgłoszenia
2023-03-13
Numer
II przetarg ustny ograniczony Do mieszkańców wspólnoty przy ul. Kilińskiego 11
Temat
Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni 9,98 m2,składający się z pokoju położonym na II piętrze przy ul. Kilińskiego nr 11 we Wschowie wraz z udziałem 998/71870 w budynku i działce gruntu o Nr geod. 1482 powierzchni 321 m2, dla którego urządzona jest księga wieczysta Nr KW ZG1W/00001442/9.
Nazwa jednostki
Gmina Wschowa
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data zgłoszenia
2023-03-13
Numer
434/I
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu oznaczonego działką nr 434 w Iłowej
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data zgłoszenia
2023-03-13
Numer
189/3,189/4,193/1.193/2/I
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu oznaczonego działkami nr 189/3,189/4,193/1 i 193/2, w Klikowie
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data zgłoszenia
2023-03-10
Numer
2.2023
Temat
Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę części gruntu położonego w Pszczewie przy ul. Kasztanowej 14, na działce 1179/9 o powierzchni użytkowej 290,74m2.
Nazwa jednostki
Zakład Usług Komunalnych
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data zgłoszenia
2023-03-10
Numer
1.2023
Temat
Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu położonego w Pszczewie przy ul. Kasztanowej 14, na działce 1179/9
Nazwa jednostki
Zakład Usług Komunalnych
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data zgłoszenia
2023-03-10
Numer
17/PN/2023
Temat
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przewozie
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data zgłoszenia
2023-03-10
Numer
18/PN/2023
Temat
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przewozie
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data zgłoszenia
2023-03-10
Numer
19/PN/2023
Temat
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przewozie
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data zgłoszenia
2023-03-10
Numer
20/PN/2023
Temat
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przewozie
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data zgłoszenia
2023-03-10
Numer
21/PN/2023
Temat
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przewozie
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data zgłoszenia
2023-03-10
Numer
22/PN/2023
Temat
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przewozie
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data zgłoszenia
2023-03-10
Numer
21/2023
Temat
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Elektronowej (dz. nr 57/18, obręb 0004).
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji