ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data zgłoszenia
2020-09-24
Numer
IGN.6840.25.2020
Temat
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 329/4 położonej w obrębie 0002 miasta Lubsko (wjazd od ul. Gdańskiej)
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data zgłoszenia
2020-09-24
Numer
IGN.6840.24.2020
Temat
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 329/3 położonej w obrębie 0002 miasta Lubsko (wjazd od ul. Gdańskiej)
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data zgłoszenia
2020-09-24
Numer
IGN.6840.26.2020
Temat
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 329/5 położonej w obrębie 0002 miasta Lubsko (wjazd od ul. Gdańskiej)
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data zgłoszenia
2020-09-24
Numer
227
Temat
Sprzedaż nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr 799/23, położonej przy ul. Jacka Malczewskiego o pow. 0,1002 ha, obręb geodezyjny 0002 Międzyrzecz.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data zgłoszenia
2020-09-24
Numer
39/2020
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w obrębie miasta Zbąszynek przy ulicy Zachodniej oznaczona geodezyjnie jako działka nr 243/48 o pow. 0,1707 ha.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data zgłoszenia
2020-09-24
Numer
228
Temat
Sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr 799/25 o pow. 0,1500 ha, położonej przy ul. Jacka Malczewskiego, obręb 0002 Międzyrzecz.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data zgłoszenia
2020-09-24
Numer
229
Temat
Sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr 799/26 o pow. 0,1051 ha, położonej przy ul. Jacka Malczewskiego, obręb geodezyjny 0002 Międzyrzecz.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data zgłoszenia
2020-09-24
Numer
14/2020
Temat
Sprzedaży udziałów w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Słońsk
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data zgłoszenia
2020-09-24
Numer
230
Temat
Sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr 799/27, o pow. 0,1032 ha, położonej przy ul. Jacka Malczewskiego, obręb 0002 Międzyrzecz.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data zgłoszenia
2020-09-24
Numer
231
Temat
Sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr 799/28 o pow. 0,1302 ha, położonej przy ul. Marii Konopnickiej, obręb 0002 Międzyrzecz.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data zgłoszenia
2020-09-24
Numer
232
Temat
Sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr 799/29 o pow. 0,1196 ha, położonej przy ul. Marii Konopnickiej, obręb 0002 Międzyrzecz.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data zgłoszenia
2020-09-24
Numer
16.2020
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe - ul. Długa.
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data zgłoszenia
2020-09-24
Numer
233
Temat
Sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr 799/30, o pow. 0,1044 ha, położonej przy ul. Marii konopnickiej, obręb 0002 Międzyrzecz.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data zgłoszenia
2020-09-24
Numer
234
Temat
Sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr 799/31, o pow. 0,1109 ha, położonej przy ul. Marii Konopnickiej, obręb 0002 Międzyrzecz.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data zgłoszenia
2020-09-24
Numer
235
Temat
Sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie nr 799/72, o pow. 0,1048 ha, położonej przy ul. Jacka Malczewskiego, obręb 0002 Międzyrzecz.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data zgłoszenia
2020-09-23
Numer
sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie miejscowości Lubrza, Romanówek, Buczyna, Zagaje
Temat
sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie miejscowości Lubrza, Romanówek, Buczyna, Zagaje
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data zgłoszenia
2020-09-23
Numer
10/PN/2020
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana działka nr 6/11 o pow. 0,1268 ha położona w miejscowości Przewóz. Oznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – symbol E5 – ekologia (pola), obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączony spod zabudowy. Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 400,00 zł. Minimalne postąpienie 200,00 PLN. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data zgłoszenia
2020-09-23
Numer
11/PN/2020
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana działka nr 168 o pow. 0,1900 ha położona w miejscowości Dobrochów. Oznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – symbol M8 – mieszkalnictwo (wielorodzinne, jednorodzinne, zagrodowe), obszar zabudowany do adaptacji. Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 250,00 zł. Minimalne postąpienie 270,00 PLN. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data zgłoszenia
2020-09-23
Numer
12/PN/2020
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana działka nr 234/8 o pow. 0,1946 ha położona w miejscowości Straszów. Oznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – symbol M8 – mieszkalnictwo (wielorodzinne, jednorodzinne, zagrodowe), obszar zabudowany do adaptacji. Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 250,00 zł. Minimalne postąpienie 300,00 PLN. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data zgłoszenia
2020-09-23
Numer
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Temat
Działka nr 204/2 o pow. 1,6500 ha, położona w Przełazach, gmina Lubrza, obręb 0006 Przełazy
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji