ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
3041 2003-09-02 08:48:00 ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE OBYWATELI RP Miasto Żagań Zobacz
3042 2003-09-02 08:48:00 WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO OBYWATELI RP Miasto Żagań Zobacz
3043 2003-08-08 14:44:40 Podział nieruchomości Gmina Skąpe Zobacz
3044 2003-08-08 13:58:36 Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywną Gmina Skąpe Zobacz
3045 2003-08-08 12:12:44 Aktualizacja opłaty użytkowania wieczystego Gmina Skąpe Zobacz
3046 2003-08-08 10:25:25 Rozgraniczania nieruchomości Gmina Skąpe Zobacz
3047 2003-08-08 09:49:33 Wydzierżawianie gruntów komunalnych Gmina Skąpe Zobacz
3048 2003-08-08 09:10:39 Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych Gmina Skąpe Zobacz
3049 2003-08-08 08:47:16 Sprzedaż lokali komunalnych - bezprzetargowa na rzecz najemców tych lokali Gmina Skąpe Zobacz
3050 2003-08-08 08:39:27 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Gmina Skąpe Zobacz
3051 2003-08-01 10:51:17 Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystosci ciekłych Gmina Skąpe Zobacz
3052 2003-08-01 10:00:43 Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów ze środowiska Gmina Skąpe Zobacz
3053 2003-07-18 12:03:22 Wymiana lub utrata dowodu osobistego Gmina Skąpe Zobacz
3054 0000-00-00 00:00:00 Wniosek o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu Miasto Gubin Zobacz
3055 0000-00-00 00:00:00 Podział nieruchomości Miasto Gubin Zobacz
3056 0000-00-00 00:00:00 Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego Miasto Gubin Zobacz
3057 0000-00-00 00:00:00 Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Miasto Gubin Zobacz
3058 0000-00-00 00:00:00 Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego Miasto Gubin Zobacz
3059 0000-00-00 00:00:00 Wpisanie do ksiąg krajowych zdarzeń stanu cywilnego lub aktów sporządzonych za granicą Miasto Gubin Zobacz
3060 0000-00-00 00:00:00 Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą Miasto Gubin Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji