ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2023-02-06 16:28:25
Numer
219.2023
Tytuł
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2023-02-06 16:28:24
Numer
220.2023
Tytuł
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2023-02-06 15:18:51
Numer
ZPM-47-2023
Tytuł
w sprawie określenia szczegółowości rozliczania dotacji udzielonych Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2023-02-06 15:16:19
Numer
ZPM-46-2023
Tytuł
w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2023-02-06 15:14:16
Numer
ZPM-45-2023
Tytuł
w sprawie zmiany warunków umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2023-02-06 15:13:55
Numer
WA.0050.26.2023
Tytuł
Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.26.2023 z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok.
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2023-02-06 15:10:49
Numer
WA.0050.25.2023
Tytuł
Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.25.2023 z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie zmniejszenia rezerwy ogólnej
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2023-02-06 15:09:07
Numer
WA.0050.24.2023
Tytuł
Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.24.2023 z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie zmniejszenia rezerwy celowej na wypłatę odpraw dla pracowników jednostek organizacyjnych i Urzędu.
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2023-02-06 15:06:43
Numer
ZPM-44-2023
Tytuł
w sprawie zmiany wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2023-02-06 14:57:51
Numer
ZPM-43-2023
Tytuł
w sprawie zbycia nieruchomości
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2023-02-06 14:56:10
Numer
XLVII/280/23
Tytuł
zmieniająca uchwałę Nr II/10/18 w sprawie określenia składu osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Powiatu Słubickiego
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2023-02-06 14:55:56
Numer
ZPM-42-2023
Tytuł
w sprawie zbycia nieruchomości
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2023-02-06 14:49:44
Numer
Z-12/2023
Tytuł
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na czas nieokreślony
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2023-02-06 14:48:57
Numer
XLVII /279/23
Tytuł
zmieniająca uchwałę Nr II/11/18 w sprawie określenia składu osobowego Komisji Sfery Społecznej Rady Powiatu Słubickiego
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2023-02-06 14:46:26
Numer
Z-11/2023
Tytuł
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 10 lat
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2023-02-06 14:42:25
Numer
218.2023
Tytuł
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2023 rok.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2023-02-06 14:42:22
Numer
ZPM-22-2023
Tytuł
w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego po co najmniej dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2023-02-06 14:37:32
Numer
XLVII/278/23
Tytuł
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2023-02-06 14:35:53
Numer
ZPM-18-2023
Tytuł
w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu zdrowia publicznego
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2023-02-06 14:34:56
Numer
ZPM-584-2022
Tytuł
w sprawie zbycia i obciążenia nieruchomości
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji