ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2021-02-25 15:23:28
Numer
374/21
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2021-02-25 15:21:26
Numer
373/21
Tytuł
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2021-02-25 14:51:50
Numer
0050.138.2020
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
Nazwa jednostki
Gmina Czerwieńsk
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2021-02-25 14:27:56
Numer
0050.137.2020
Tytuł
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Płoty
Nazwa jednostki
Gmina Czerwieńsk
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2021-02-25 14:08:33
Numer
0050.136.2020
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
Nazwa jednostki
Gmina Czerwieńsk
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2021-02-25 14:05:26
Numer
21/Z/2021
Tytuł
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubsko na 2021 r.
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2021-02-25 14:00:35
Numer
0050.135.2020
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
Nazwa jednostki
Gmina Czerwieńsk
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2021-02-25 13:52:19
Numer
0007.190.2021
Tytuł
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zbadania petycji
Nazwa jednostki
Gmina Czerwieńsk
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2021-02-25 13:49:40
Numer
0007.189.2021
Tytuł
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzenia skargi
Nazwa jednostki
Gmina Czerwieńsk
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2021-02-25 13:47:47
Numer
185.2021
Tytuł
w sprawie przedłużenia okresu trwania umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2021-02-25 13:47:06
Numer
0007.188.2021
Tytuł
w sprawie rozpatrzenia petycji
Nazwa jednostki
Gmina Czerwieńsk
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2021-02-25 13:45:04
Numer
184.2021
Tytuł
w sprawie przedłużenia okresu trwania umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2021-02-25 13:42:20
Numer
0007.187.2021
Tytuł
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
Nazwa jednostki
Gmina Czerwieńsk
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2021-02-25 13:39:04
Numer
0007.186.2021
Tytuł
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
Nazwa jednostki
Gmina Czerwieńsk
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2021-02-25 13:36:49
Numer
0007.185.2021
Tytuł
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
Nazwa jednostki
Gmina Czerwieńsk
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2021-02-25 13:34:11
Numer
0007.184.2021
Tytuł
w sprawie przystąpienia Gminy Czerwieńsk do Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” oraz przyjęcia jego Statutu
Nazwa jednostki
Gmina Czerwieńsk
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2021-02-25 13:26:50
Numer
0007.183.2021
Tytuł
w sprawie zaliczenia dróg stanowiących własność Gminy Czerwieńsk do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
Nazwa jednostki
Gmina Czerwieńsk
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2021-02-25 13:22:43
Numer
0007.182.2021
Tytuł
w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 w Gminie Czerwieńsk
Nazwa jednostki
Gmina Czerwieńsk
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2021-02-25 13:19:54
Numer
0007.181.2021
Tytuł
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk w 2021 roku
Nazwa jednostki
Gmina Czerwieńsk
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2021-02-25 13:16:21
Numer
0007.180.2021
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2028
Nazwa jednostki
Gmina Czerwieńsk
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji