ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2024-03-01 15:22:45
Numer
OA.0050.141.2023
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023r.
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2024-03-01 14:08:39
Numer
LXIII/868/2024
Tytuł
w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2024-03-01 14:07:03
Numer
LXIII/867/2024
Tytuł
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2024-03-01 14:05:40
Numer
LXIII/866/2024
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego tryby zawarcia tych umów
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2024-03-01 14:03:13
Numer
LXIII/865/2024
Tytuł
w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Świebodzin
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2024-03-01 14:01:54
Numer
LXIII/864.2024
Tytuł
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świebodzin na lata 2024-2030
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2024-03-01 14:00:22
Numer
LXIII/863/2024
Tytuł
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin oraz określenia granic obwodów tych szkół
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2024-03-01 13:59:01
Numer
LXIII/862/2024
Tytuł
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Świebodzina uczniom szkół podstawowych pobierających naukę na terenie gminy Świebodzin
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2024-03-01 13:57:01
Numer
LXIII/861/2024
Tytuł
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030”
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2024-03-01 13:55:29
Numer
Zarz_0050_19_2024
Tytuł
w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem
Nazwa jednostki
Gmina Jasień
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2024-03-01 13:54:19
Numer
LXIII/860/2024
Tytuł
w sprawie przystąpienia Gminy Świebodzin / Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie do projektu na utworzenie Centrum Usług Społecznych w Świebodzinie w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działanie 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne, Typ projektu X. Tworzenie centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2024-03-01 13:41:28
Numer
LXIII/858/2024
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2024 rok
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2024-03-01 13:28:35
Numer
0007.426.2024
Tytuł
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Płoty
Nazwa jednostki
Gmina Czerwieńsk
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2024-03-01 13:24:15
Numer
0007.425.2024
Tytuł
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Czerwieńsk na lata 2024-2027
Nazwa jednostki
Gmina Czerwieńsk
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2024-03-01 13:21:19
Numer
386/5530/24
Tytuł
Uchwała nr 386/5530/24 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia wyniku oceny oraz wyboru projektu do dofinansowania, złożonego w trybie konkurencyjnym, w ramach naboru nr FELB.01.08-IZ.00-001/23 dla Działania 1.8 Rozwój inteligentnych specjalizacji, I Typ projektu - Zwiększenie zdolności regionalnych ekosystemów innowacji w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) oraz II Typ projektu – Rozwój umiejętności i kompetencji na rzecz inteligentnych specjalizacji, głównie w MŚP, Priorytetu 1 Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2024-03-01 13:21:19
Numer
386/5529/24
Tytuł
Uchwała nr 386/5529/24 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Województwa Lubuskiego na 2024 rok
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2024-03-01 13:21:18
Numer
386/5532/24
Tytuł
Uchwała nr 386/5532/24 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o.
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2024-03-01 13:21:18
Numer
386/5531/24
Tytuł
Uchwała nr 386/5531/24 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2024
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2024-03-01 13:21:17
Numer
386/5533/24
Tytuł
Uchwała nr 386/5533/24 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o.
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2024-03-01 13:21:16
Numer
386/5535/24
Tytuł
Uchwała nr 386/5535/24 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Wicemarszałka Województwa Lubuskiego do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubuskiego związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Lubuskiego w zakresie zadań realizowanych przez Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji