ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2022-01-24 22:23:45
Numer
Protokół Nr XXXV/21
Tytuł
Protokół Nr XXXV/21
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2022-01-24 15:50:59
Numer
63.2022
Tytuł
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku trwałego.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2022-01-24 15:39:15
Numer
XLIII/338/22
Tytuł
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie w obrębie miasta Krosno Odrzańskie
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2022-01-24 14:46:52
Numer
0006.05.2022
Tytuł
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk w 2022 roku
Nazwa jednostki
Gmina Czerwieńsk
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2022-01-24 13:39:47
Numer
8/2022
Tytuł
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 8/2022 w sprawie ustanowienia Konsultanta Społecznego Wójta Gminy Słońsk do spraw młodzieży
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2022-01-24 13:39:13
Numer
7/2022
Tytuł
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 7/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2022-01-24 13:38:41
Numer
4/2022
Tytuł
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 4/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2022-01-24 13:38:09
Numer
3/2022
Tytuł
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 3/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2022-01-24 13:37:32
Numer
2/2022
Tytuł
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 2/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2022-01-24 13:36:34
Numer
60.2022
Tytuł
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2022-01-24 13:35:59
Numer
1/2022
Tytuł
Zarządzenie Wójta Gminy Słońsk nr 1/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2022-01-24 13:34:44
Numer
435.2022
Tytuł
ARZĄDZENIE NR 435.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo i zdrowie pracowników Urzędu Miejskiego w Iłowej w związku z epidemią COVID - 19
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2022-01-24 13:33:33
Numer
434.2022
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 434.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Planu Działań - Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ŻŻOF
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2022-01-24 13:29:00
Numer
WA.0050.15.2022
Tytuł
Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.15.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy najem lokalu użytkowego przy ul. Kąpielowej w Żarach.
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2022-01-24 13:24:09
Numer
61.2022
Tytuł
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2022-01-24 13:12:19
Numer
XLIV.347.2022
Tytuł
Uchwała Nr XLIV.347.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 stycznia 2022roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2022-01-24 13:07:32
Numer
XLIV.345.2022
Tytuł
Uchwała Nr XLIV.345.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 stycznia 2022roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2022 - 2032
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2022-01-24 13:03:36
Numer
XLIV.346.2022
Tytuł
Uchwała Nr XLIV.346.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 stycznia 2022r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII.329.2021 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2022-01-24 12:59:01
Numer
XLIV.344.2022
Tytuł
Uchwała Nr XLIV.344.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2022 rok
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2022-01-24 12:55:45
Numer
XLIV.343.2022
Tytuł
Uchwała Nr XLIV.343.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczewie
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji