ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2021-09-21 14:50:59
Numer
OA.0050.69.2021
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sulęcin.
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2021-09-21 14:49:31
Numer
OA.0050.68.2021
Tytuł
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Sulęcin na rok 2022
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2021-09-21 14:41:39
Numer
223/2021
Tytuł
W sprawie : nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla Miasta i Gminy Trzciel”
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2021-09-21 14:31:15
Numer
Z-101/2021
Tytuł
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2021-09-21 14:04:03
Numer
95/z/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 95/z/2021 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 21.09.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego o udzielenie dotacji celowej na wsparcie klubów sportowych z terenu Gminy Lubsko w 2021r.
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2021-09-21 14:02:01
Numer
0050.123.2021
Tytuł
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nazwa jednostki
Gmina Czerwieńsk
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2021-09-21 13:59:15
Numer
0050.122.2021
Tytuł
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czerwieńsku
Nazwa jednostki
Gmina Czerwieńsk
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2021-09-21 13:56:32
Numer
0050.121.2021
Tytuł
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czerwieńsku
Nazwa jednostki
Gmina Czerwieńsk
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2021-09-21 13:51:35
Numer
Zarządzenie Nr 0050.42.2021
Tytuł
w sprawie: udzielenia upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie do prowadzenia postępowań w sprawie wydania zaświadczeń o wysokości przeciętnego, miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2021-09-21 13:27:25
Numer
0050.119.2021
Tytuł
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Płoty.
Nazwa jednostki
Gmina Czerwieńsk
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2021-09-21 13:20:26
Numer
XXI/185/2021
Tytuł
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki na działalność kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim
Nazwa jednostki
Gmina Ośno Lubuskie
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2021-09-21 13:18:24
Numer
XXI/184/2021
Tytuł
w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Gminy Słubice, miasta Kostrzyn nad Odrą, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie, Gminy Cybinka, Gminy Górzyca, Gminy Słońsk – Porozumienia „G – 7” na lata 2022 – 2030”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Nazwa jednostki
Gmina Ośno Lubuskie
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2021-09-21 13:15:09
Numer
XXI/183/2021
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i sfinansowania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gminy Słubice, miasta Kostrzyn nad Odrą, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie, Gminy Cybinka, Gminy Górzyca, Gminy Słońsk – Porozumienia „G – 7” na lata 2022 – 2030”.
Nazwa jednostki
Gmina Ośno Lubuskie
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2021-09-21 13:07:05
Numer
XXI/182/2021
Tytuł
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ośno Lubuskie
Nazwa jednostki
Gmina Ośno Lubuskie
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2021-09-21 13:05:21
Numer
0050.117.2021
Tytuł
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Zagórze
Nazwa jednostki
Gmina Czerwieńsk
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2021-09-21 12:44:48
Numer
XXI/181/2021
Tytuł
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Nazwa jednostki
Gmina Ośno Lubuskie
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2021-09-21 12:41:03
Numer
XXI/180/2021
Tytuł
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021r.
Nazwa jednostki
Gmina Ośno Lubuskie
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2021-09-21 12:10:29
Numer
0050.163.2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.163.2021 Wójta Gminy Pszczew z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2021-09-21 12:04:34
Numer
XXI/179/2021
Tytuł
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Nazwa jednostki
Gmina Ośno Lubuskie
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2021-09-21 11:21:19
Numer
0050.162.2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.162.2021 Wójta Gminy Pszczew z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania w roku 2021 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłoszonego w drodze Zarządzenia Nr 0050.153.2021 Wójta Gminy Pszczew z dnia 11 czerwca 2021r.
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji