ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2020-09-25 16:28:47
Numer
0050.32.2020
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
Nazwa jednostki
Gmina Trzebiechów
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2020-09-25 16:24:14
Numer
0050.29.2020
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
Nazwa jednostki
Gmina Trzebiechów
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2020-09-25 15:38:48
Numer
WA.0050.239.2020
Tytuł
Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.239.2020 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie odwołania pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim nieruchomości gruntowych i lokalowych oraz wyznaczenia komisji przetargowych.
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2020-09-25 14:51:47
Numer
XVI/134/2020
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 kwietnia 2013 roku
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2020-09-25 14:51:47
Numer
XVI/132/2020
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2020-09-25 14:51:47
Numer
XVI/131/2020
Tytuł
w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzciel na rok szkolny 2020/2021
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2020-09-25 14:51:47
Numer
XVI/130/2020
Tytuł
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Trzciel
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2020-09-25 14:51:47
Numer
XVI/129/2020
Tytuł
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenu położonego w obrębie Jasieniec, gmina Trzciel
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2020-09-25 14:44:35
Numer
156/2020
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2020-09-25 14:16:32
Numer
230.2020
Tytuł
w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2020-09-25 14:09:56
Numer
229.2020
Tytuł
w sprawie upoważnienia do podpisania umowy zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Żagańskiego
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2020-09-25 13:13:42
Numer
113/z/2020
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 113/z/2020 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 25.09.2020 r.w sprawie udostępniania pomieszczeń placówek oświatowych
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2020-09-25 13:13:22
Numer
XXII/161/2020
Tytuł
w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2020-2030.
Nazwa jednostki
Gmina Świdnica
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2020-09-25 13:13:22
Numer
XXII/160/2020
Tytuł
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok.
Nazwa jednostki
Gmina Świdnica
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2020-09-25 12:41:27
Numer
59/20
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 59/20 Burmistrza Babimostu z dnia 22 września 2020 rok w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2020-09-25 12:28:57
Numer
53/20
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 53/20 Burmistrza Babimostu z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2020
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2020-09-25 12:28:57
Numer
52/20
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 52/20 Burmistrza Babimostu z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Babimost na lata 2020 - 2027
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2020-09-25 12:28:56
Numer
58/20
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 58/20 Burmistrza Babimostu z dnia 04 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2020-09-25 12:28:56
Numer
57/20
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 57/20 Burmistrza Babimostu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2020-09-25 12:28:56
Numer
56/20
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 56/20 Burmistrza Babimostu z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2020
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji