ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2021-05-06 12:32:53
Numer
WA.0050.90.2021
Tytuł
Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.90.2021 z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina Żary o statusie miejskim.
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2021-05-06 12:02:39
Numer
ZPM-91-2021
Tytuł
w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2021-05-06 12:00:25
Numer
ZPM-90-2021
Tytuł
w sprawie obciążenia nieruchomości
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2021-05-06 11:58:57
Numer
ZPM-89-2021
Tytuł
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2021-05-06 11:54:51
Numer
XXX/408/2021
Tytuł
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie Świebodzina pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Strzelecką
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2021-05-06 11:54:29
Numer
ZPM-88-2021
Tytuł
w sprawie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2021-05-06 11:53:30
Numer
XXX/407/2021
Tytuł
w sprawie stwierdzenia braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie Świebodzina pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Strzelecką
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2021-05-06 11:53:12
Numer
ZPM-87-2021
Tytuł
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2021-05-06 11:52:02
Numer
XXX/406/2021
Tytuł
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2021-05-06 11:50:41
Numer
XXX/405/2021
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/353/2021 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Świebodzin 2030
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2021-05-06 11:49:13
Numer
XXX/404/2021
Tytuł
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Świebodzin, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2021-05-06 11:49:06
Numer
ZPM-86-2021
Tytuł
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2021-05-06 11:47:57
Numer
WA.0050.89.2021
Tytuł
Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.89.2021 z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego Gminy Żary o statusie miejskim na rok 2022.
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2021-05-06 11:47:31
Numer
XXX/403/2021
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2021-05-06 11:46:08
Numer
XXX/402/2021
Tytuł
w sprawie obciążenia nieruchomości gminnych położonych w obrębach Chociule i Grodziszcze odpłatnymi służebnościami przesyłu
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2021-05-06 11:42:38
Numer
XXX/401/2021
Tytuł
w sprawie udzielenia w 2021 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących wyłącznej własności Gminy
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2021-05-06 11:40:47
Numer
XXX.400.2021
Tytuł
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2021-05-06 11:38:16
Numer
XXX/398/2021
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2021 rok
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2021-05-06 11:33:18
Numer
ZPM-84-2021
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2021-05-06 11:15:09
Numer
XXVI.187.2021
Tytuł
Rezolucja Nr XXVI.187.2021 Rady Gminy Zabór z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie natychmiastowego przystąpienia do gruntownego remontu drogi powiatowej Nr 1028F na odcinku Milsko - Dąbrowa
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji