ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2020-04-02 19:53:54
Numer
XVII/17/2020
Tytuł
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2020 rok
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2020-04-02 19:53:54
Numer
XVII/16/2020
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2020 – 2032
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2020-04-02 19:53:53
Numer
XVII/20/2020
Tytuł
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek dla terenów w obrębie Chlastawa w gminie Zbąszynek
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2020-04-02 19:53:53
Numer
XVII/19/2020
Tytuł
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbąszynek w 2020 roku
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2020-04-02 19:53:53
Numer
XVII/18/2020
Tytuł
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagradzania za jej pobór
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2020-04-02 19:53:52
Numer
XVII/23/2020
Tytuł
w sprawie przekazania skargi z dnia 08.03.2020 r. na działalność Rady Miejskiej w Zbąszynku organowi właściwemu do jej rozpoznania
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2020-04-02 19:53:52
Numer
XVII/22/2020
Tytuł
w sprawie przekazania skargi z dnia 08.03.2020 r. na działalność Rady Miejskiej w Zbąszynku organowi właściwemu do jej rozpoznania
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2020-04-02 19:53:52
Numer
XVII/21/2020
Tytuł
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2020-04-02 19:53:51
Numer
XVII/24/2020
Tytuł
w sprawie przekazania skargi z dnia 08.03.2020 r. na działalność Rady Miejskiej w Zbąszynku organowi właściwemu do jej rozpoznania
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2020-04-02 14:28:44
Numer
XXI/196/2020
Tytuł
Wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego o nazwie "Wschodnie okolice Lubska"
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2020-04-02 13:46:01
Numer
XXI/194/2020
Tytuł
Określenia sezonu kąpielowego w 2020 roku na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2020-04-02 13:43:52
Numer
XXI/193/2020
Tytuł
Określenie wykazu kąpielisk na terenie gminy Nowogród Bobrzański w 2020 roku
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2020-04-02 13:41:33
Numer
XXI/192/2020
Tytuł
Zmiany uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2020-04-02 13:41:02
Numer
ZPM-79-II-2020
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2020-04-02 13:36:40
Numer
XXI/191/2020
Tytuł
Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2020-04-02 13:33:37
Numer
XXI/190/2020
Tytuł
Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2020-04-02 13:30:51
Numer
XXI/189/2020
Tytuł
Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2020-04-02 13:26:51
Numer
XXI/188/2020
Tytuł
Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi komunalne
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2020-04-02 13:23:18
Numer
XXI/187/2020
Tytuł
Ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2020-04-02 13:22:52
Numer
Zestawienie głosowań z XIV sesji
Tytuł
zestawienie wyników głosowań z XIV sesji Rady Powiatu Wschowskiego w dniu 30 marca 2020 r.
Nazwa jednostki
Powiat Wschowski
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji