ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2020-07-09 16:45:18
Numer
491.2020
Tytuł
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2020-07-09 15:08:22
Numer
OA.0050.55.2020
Tytuł
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2020-07-09 15:05:59
Numer
OA.0050.54.2020
Tytuł
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2020-07-09 15:03:35
Numer
OA.0050.51.2020
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2020-07-09 15:02:16
Numer
530.2020
Tytuł
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2020-07-09 14:59:25
Numer
562/B/2020
Tytuł
w sprawie w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2020 rok.
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2020-07-09 14:57:16
Numer
561/B/2020
Tytuł
w sprawie zmiany wysokości stawek czynszu najmu za komunalne lokale użytkowe.
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2020-07-09 14:54:57
Numer
560/B/2020
Tytuł
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2020-07-09 13:57:28
Numer
0050.200.2020
Tytuł
w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sława
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2020-07-09 13:28:34
Numer
262/20
Tytuł
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2020 rok
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2020-07-09 13:26:12
Numer
261/20
Tytuł
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2020-07-09 12:10:19
Numer
0006.35.2020
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
Nazwa jednostki
Gmina Czerwieńsk
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2020-07-09 12:05:42
Numer
0050.67.2020
Tytuł
w sprawie odkreślenia zasad dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Świdnica, objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Nazwa jednostki
Gmina Świdnica
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2020-07-09 12:05:25
Numer
0050.72.2020
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nazwa jednostki
Gmina Świdnica
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2020-07-09 12:00:14
Numer
0050.71.2020
Tytuł
w sprawie przeznaczenia nieruchomości niezabudowanych do sprzedaży
Nazwa jednostki
Gmina Świdnica
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2020-07-09 11:59:25
Numer
B.0050.34.2020
Tytuł
Zarządzenie w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na rok 2020
Nazwa jednostki
Gmina Wschowa
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2020-07-09 11:53:48
Numer
B.0050.30.2020
Tytuł
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wschowa na rok 2020
Nazwa jednostki
Gmina Wschowa
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2020-07-09 11:20:42
Numer
XVI/120/2020
Tytuł
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasień oraz określenia granic obwodu publicznych szkół podstawowych od dnia 01.09.2020 roku.
Nazwa jednostki
Gmina Jasień
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2020-07-09 11:16:04
Numer
XVI/119/2020
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/31/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasieniu.
Nazwa jednostki
Gmina Jasień
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2020-07-09 10:56:46
Numer
229.2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 229.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji