ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2020-11-25 09:52:06
Numer
Zarządzenie Nr 0050.51.2020
Tytuł
w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Stare Kurowo oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Stare Kurowo.
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2020-11-25 09:49:36
Numer
Zarządzenie Nr 0050.50.2020
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2020-11-25 09:28:13
Numer
XXIII.203.2020
Tytuł
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2020-11-25 09:24:32
Numer
175/2020
Tytuł
Przeprowadzenia inwentaryzacji majątku gminy w formie spisu z natury
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2020-11-25 09:22:18
Numer
174/2020
Tytuł
Zmiany budżetu gminy Nowogród Bobrzański na 2020 rok
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2020-11-25 09:21:11
Numer
XXIII.204.2020
Tytuł
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego na rzecz jego najemców
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2020-11-25 09:16:48
Numer
XXIII.202.2020
Tytuł
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia na 2021 rok wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2020-11-25 09:14:49
Numer
XXIII.201.2020
Tytuł
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2020-11-25 09:12:50
Numer
XXIII.200.2020
Tytuł
w sprawie zaopiniowania propozycji rozdysponowania środków finansowych zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Przylep
Nazwa jednostki
Dzielnica Nowe Miasto
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2020-11-25 08:54:22
Numer
346/20
Tytuł
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2020 rok
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2020-11-25 08:54:22
Numer
345/20
Tytuł
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2020 rok
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2020-11-25 08:54:22
Numer
344/20
Tytuł
w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu słubickiego w 2021 r.
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2020-11-25 08:54:22
Numer
343/20
Tytuł
w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2020-11-25 08:54:21
Numer
XXIII/153/20
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2020
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2020-11-25 08:54:21
Numer
XXIII/152/20
Tytuł
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2021 roku
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2020-11-25 08:54:21
Numer
XXIII/151/20
Tytuł
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2020-11-25 08:54:21
Numer
XXIII/150/20
Tytuł
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów na rok 2021
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2020-11-25 08:44:53
Numer
324/2020
Tytuł
zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Żagań Nr 278/2020 z dnia 02 października 2020 roku w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w Żaganiu w budynku przy ulicy Żelaznej 14.
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2020-11-25 07:53:47
Numer
XXIII/159/20
Tytuł
UCHWAŁA NR XXIII/159/20 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie likwidacji Łużyckiego Związku Gmin w Żaganiu
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2020-11-25 07:53:47
Numer
XXIII/158/20
Tytuł
UCHWAŁA NR XXIII/158/20 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Żagań przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Żagań
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji