ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
3181 0000-00-00 00:00:00 Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej Miasto Gubin Zobacz
3182 0000-00-00 00:00:00 Sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym Miasto Gubin Zobacz
3183 0000-00-00 00:00:00 Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic Miasto Gubin Zobacz
3184 0000-00-00 00:00:00 Wydawanie dowodu osobistego Miasto Gubin Zobacz
3185 0000-00-00 00:00:00 Opłata od posiadania psa Miasto Gubin Zobacz
3186 0000-00-00 00:00:00 Składanie oświadczeń o wartości sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży lub podawania w danym roku Miasto Gubin Zobacz
3187 0000-00-00 00:00:00 Opłaty skarbowe Miasto Gubin Zobacz
3188 0000-00-00 00:00:00 Wydanie zaświadczenia o braku księgi, niefigurowania aktu w księdze, o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku Miasto Gubin Zobacz
3189 0000-00-00 00:00:00 Zbywanie lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne na rzecz najemców Miasto Gubin Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji