ˆ

Ogłoszenia o pracy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2021-02-25 15:12:14
Numer
OR.2110.02.2021
Temat
Stanowisko ds. budownictwa
Nazwa jednostki
Powiat Strzelecko-Drezdenecki
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2021-02-25 10:46:20
Numer
HRA.2110.02.2021
Temat
Naczelnik Wydziału HR i Administracji
Nazwa jednostki
Powiat Gorzowski
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2021-02-24 12:54:20
Numer
3/2021
Temat
Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2021-02-24 12:49:24
Numer
2/2021
Temat
Referent w Wydziale Architektury i Budownictwa
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2021-02-24 09:17:20
Numer
ORG.2110.6.2021.JR
Temat
Naczelnik Wydziału Dróg
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2021-02-24 08:18:21
Numer
3
Temat
Główny księgowy
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2021-02-23 15:31:39
Numer
AO.210.3.2021
Temat
Podinspektor w Referacie Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2021-02-23 15:18:13
Numer
AO.210.2.2021
Temat
Podinspektor – Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2021-02-23 14:28:44
Numer
23022021
Temat
Główny księgowy
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2021-02-23 14:00:53
Numer
ORG-2/2021
Temat
Podinspektor / Inspektor
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2021-02-23 13:04:48
Numer
OR.210.1.2021.BWasz
Temat
ds. inwestycji i zamówień publicznych
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2021-02-23 12:57:46
Numer
OR.210.5.2021.BWasz
Temat
ds. społecznych i koordynacji projektów
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2021-02-22 14:59:47
Numer
2/2021
Temat
inspektora w Urzędzie Gminy Lubrza ds. zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2021-02-22 14:32:52
Numer
1/2021
Temat
inspektora w Urzędzie Gminy Lubrza ds. budownictwa i zamówień publicznych
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2021-02-19 17:42:22
Numer
14/2021
Temat
Kierownik Referatu Tchnicznego
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2021-02-19 17:28:00
Numer
13/2021
Temat
stanowisko ds. kontroli pieczy zastępczej i punktów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2021-02-19 17:05:57
Numer
12/2021
Temat
Strażnik Straży Miejskiej
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2021-02-19 16:49:13
Numer
11/2021
Temat
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2021-02-19 15:27:14
Numer
10/2021
Temat
stanowiska ds. planowania i realizacji inwestycji
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2021-02-19 15:27:07
Numer
9/2021
Temat
stanowisko ds remontów i inwestycji infrastruktury komunalnej
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji