ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data publikacji
2021-09-21 14:53:04
Temat
opis zgłoszenia: instalacje gazowe, inwestor: Elżbieta Chorąży
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data publikacji
2021-09-21 14:51:52
Temat
opis zgłoszenia: instalacje gazowe, inwestor: Anna Nowogram
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data publikacji
2021-09-21 14:49:32
Temat
opis zgłoszenia: instalacje gazowe, inwestor: Irena Dyzmańska
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data publikacji
2021-09-21 13:16:29
Temat
opis zgłoszenia: sieci wodociągowe, inwestor: Marek Mazur
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data publikacji
2021-09-21 10:06:49
Temat
opis zgłoszenia: sieci gazowe o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, inwestor: Anna i Robert Walkowiak
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data publikacji
2021-09-21 08:41:44
Temat
opis zgłoszenia: wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których oddziaływanie mieści się w całości na działce lub działkach na których zostały zaprojektowane, inwestor: Dominik Piliszański
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data publikacji
2021-09-20 15:48:20
Temat
opis zgłoszenia: sieci elektroenergetyczne obejmujące napięcia znamionowe nie wyższe niż 1 kV, inwestor: ENEA Operator Sp. z o.o.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data publikacji
2021-09-20 15:42:26
Temat
opis zgłoszenia: sieci wodociągowe, inwestor: Marcin Oszczyk
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data publikacji
2021-09-20 15:41:00
Temat
opis zgłoszenia: wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których oddziaływanie mieści się w całości na działce lub działkach na których zostały zaprojektowane, inwestor: Maria Domańska
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data publikacji
2021-09-20 15:40:36
Temat
opis zgłoszenia: sieci elektroenergetyczne obejmujące napięcia znamionowe nie wyższe niż 1 kV, inwestor: Enea Operator Sp. z o.o. - 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data publikacji
2021-09-20 15:38:07
Temat
opis zgłoszenia: sieci elektroenergetyczne obejmujące napięcia znamionowe nie wyższe niż 1 kV, inwestor: Enea Operator Sp. z o.o. - 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data publikacji
2021-09-20 14:15:21
Temat
opis zgłoszenia: instalacje gazowe, inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 25 w Sulęcinie
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data publikacji
2021-09-20 12:18:06
Temat
opis zgłoszenia: instalacje gazowe, inwestor: Marcin Jankowiak
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data publikacji
2021-09-20 12:16:20
Temat
opis zgłoszenia: instalacje gazowe, inwestor: Krystyna Naranowicz Czesław Naranowicz
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data publikacji
2021-09-20 12:14:29
Temat
opis zgłoszenia: sieci gazowe o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, inwestor: Tadeusz Grala
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data publikacji
2021-09-20 12:05:12
Temat
opis zgłoszenia: sieci elektroenergetyczne obejmujące napięcia znamionowe nie wyższe niż 1 kV, inwestor: Agnieszka Malawka
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data publikacji
2021-09-20 12:05:12
Temat
opis zgłoszenia: sieci gazowe, inwestor: Danuta Sabatini
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data publikacji
2021-09-20 12:04:14
Temat
opis zgłoszenia: instalacje gazowe, inwestor: Sebastian Małczuk
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data publikacji
2021-09-20 12:02:10
Temat
opis zgłoszenia: instalacje gazowe, inwestor: Michał Choiński
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data publikacji
2021-09-20 09:56:11
Temat
opis zgłoszenia: sieci elektroenergetyczne obejmujące napięcia znamionowe nie wyższe niż 1 kV, inwestor: ENEA Operator Sp. z o.o.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji