ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 14621
Data publikacji
2020-08-03 14:59:09
Numer
2142
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata na dz. nr 26/120 obręb Niesulice gmina Skąpe
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14622
Data publikacji
2020-08-03 15:08:43
Numer
2143
Temat
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata rosnącego na dz nr 26/120 obręb Niesulice, gmina Skąpe
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14623
Data publikacji
2020-08-03 15:20:07
Numer
2145
Temat
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na dz. nr 333/110 obręb Międzylesie, miejscowość Cibórz oraz 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata rosnących na dz. nr 333/111 obręb Międzylesie, miejscowość Cibórz
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14624
Data publikacji
2020-08-03 15:20:07
Numer
2144
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na dz. nr 333/110 obręb Międzylesie, miejscowość Cibórz oraz 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata rosnących na dz. nr 333/111 obręb Międzylesie, miejscowość Cibórz
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14625
Data publikacji
2020-08-04 12:33:25
Numer
BS.6341.28.2020
Temat
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp: 14626
Data publikacji
2020-08-05 07:58:44
Numer
OŚR.Z.6131.18.2020
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 400/13 obręb Lubrza
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 14627
Data publikacji
2020-08-05 07:58:49
Numer
OŚR.Z.6131.19.2020
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z działki nr 15/14 obręb Lubrza
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 14628
Data publikacji
2020-08-05 15:06:01
Numer
2146
Temat
Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa rosnącego na działce oznaczonej geodezyjnie nr 46/8 obręb Toporów
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14629
Data publikacji
2020-08-06 08:14:25
Numer
2147
Temat
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa rosnącego na działce oznaczonej geodezyjnie nr 46/8 obręb Toporów
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14630
Data publikacji
2020-08-06 08:19:08
Numer
2148
Temat
Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity na działce oznaczonej geodezyjnie nr 329 obręb Lubrza
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14631
Data publikacji
2020-08-06 08:21:34
Numer
2149
Temat
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity na działce oznaczonej geodezyjnie nr 329 obręb Lubrza
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14632
Data publikacji
2020-08-10 09:09:28
Numer
IB-1.746.35.2020.JRaj
Temat
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie elementów infrastruktury kolejowej na linii kolejowej nr 3 od km ok. ok. 382,100 — do km ok. 441,300 oraz linii stycznych nr 358, 367, 375 i 820 realizowanych w ramach zadania Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom2 na linii E20 Kunowice-Terespol (z wyłączeniem Węzła Warszawskiego) w ramach projektu nr 2016-PL-TMC-0136-W „Zabudowa ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T”. Inwestycja realizowana w obszarze terenu zamkniętego.
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 14633
Data publikacji
2020-08-10 15:45:17
Numer
MŁ.6220.02.07.20r.
Temat
Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 1279F Kołczyn-Brzozowa"
Nazwa jednostki
Gmina Krzeszyce
Adres
Zobacz
Lp: 14634
Data publikacji
2020-08-11 14:01:19
Numer
13/2020
Temat
zezwolenie na usunięcie jednego suchego drzewa gat. jesion wyniosły z terenu nieruchomości oznaczonej nr 409/1, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Podmokle Wielkie, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 1193F.
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14635
Data publikacji
2020-08-17 09:50:19
Numer
MŁ.6220.02.08.20
Temat
środowiskowe uwarunkowania bez przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 1279F Kołczyn-Brzozowa" na srodowisko
Nazwa jednostki
Gmina Krzeszyce
Adres
Zobacz
Lp: 14636
Data publikacji
2020-08-17 11:43:21
Numer
2151
Temat
Decyzja - wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion oraz 75 m2 krzewów rosnących na dz. nr 495/2, 150/5, 473/6 w obrębie Rusinów
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14637
Data publikacji
2020-08-17 11:43:21
Numer
2150
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion oraz 75 m2 krzewów rosnących na dz. nr 495/2, 150/5, 473/6 w obrębie Rusinów
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14638
Data publikacji
2020-08-19 12:31:38
Numer
14/2020
Temat
Zezwolenie na usunięcie 38 szt. drzew w tym sosna zwyczajna - 29 szt., sosna zwyczajna posusz - 7 szt., brzoza brodawkowata - 2 szt., oraz wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie 77 szt. drzew gat. sosna zwyczajna z terenu nieruchomości oznaczonej nr 1189/6, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Nowe Kramsko.
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14639
Data publikacji
2020-08-19 12:47:17
Numer
15/2020
Temat
zezwolenie na usunięcie48 szt drzew w tym: sosna zwyczajna 38 szt., brzoza brodawkowata 9 szt., robinia akacjowa 1 szt. oraz wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie 16 szt. drzew gatunek sosna zwyczajna z terenu nieruchomości oznaczonej nr 1172, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Nowe Kramsko.
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14640
Data publikacji
2020-08-19 14:00:43
Numer
DG.613.40.2020.MJ
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 23/1 obręb Lubrza pas drogi powiatowej nr 1242F
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji