ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 14701
Data publikacji
2020-09-24 11:59:51
Numer
13/2020
Temat
Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr ewid. 21 obręb Walewice, gmina Torzym.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 14702
Data publikacji
2020-09-24 13:41:22
Numer
65/2020
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew z działki o nr ewid. 3156/52 w obrębie Kuźnica Głogowska.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14703
Data publikacji
2020-09-24 13:43:13
Numer
66/2020
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew na działce o nr ewid. 3156/52 w obrębie Kuźnica Głogowska.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14704
Data publikacji
2020-09-24 15:14:23
Numer
5/W/2020
Temat
Zezwolenie na wycinkę drzewa gatunku dąb szypułkowy z pobocza drogi wojewódzkiej nr 282 w obrebie Zabór
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 14705
Data publikacji
2020-09-25 11:24:41
Numer
67/2020
Temat
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14706
Data publikacji
2020-09-25 11:27:00
Numer
68/2020
Temat
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14707
Data publikacji
2020-09-25 13:08:37
Numer
B/2/2020
Temat
Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 34/29, 32/32, 111, 16/5, 26 obręb Grabno, gmina Ośno Lubuskie
Nazwa jednostki
Gmina Ośno Lubuskie
Adres
Zobacz
Lp: 14708
Data publikacji
2020-09-28 11:45:48
Numer
IB-1.746.35.2020.PPrz
Temat
OBWIESZCZENIE IB-1.746.35.2020.PPrz
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 14709
Data publikacji
2020-09-29 09:37:59
Numer
2163
Temat
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba krucha rosnącego na dz. nr 388/6 w obrębie wsi Mostki
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14710
Data publikacji
2020-09-29 09:38:00
Numer
2162
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba krucha rosnącego na dz. nr 388/6 w obrębie wsi Mostki
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14711
Data publikacji
2020-09-30 12:49:12
Numer
MŁ6220.05.01.2019
Temat
."Przebudowa drogi powiatowej 1283F relacji DW131-'Marianki".
Nazwa jednostki
Gmina Krzeszyce
Adres
Zobacz
Lp: 14712
Data publikacji
2020-09-30 12:54:06
Numer
MŁ6220.05.02.2020
Temat
."Przebudowa drogi powiatowej 1283F relacji DW131-'Marianki".
Nazwa jednostki
Gmina Krzeszyce
Adres
Zobacz
Lp: 14713
Data publikacji
2020-09-30 14:01:06
Numer
17/2020
Temat
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 284/2 obręb Wielowieś, gmina Sulęcin.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 14714
Data publikacji
2020-09-30 14:01:06
Numer
16/2020
Temat
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 178/2 obręb Torzym.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 14715
Data publikacji
2020-10-01 08:45:00
Numer
OŚR.Z.6131.25.2020
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 46/3 obręb Lubrza
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 14716
Data publikacji
2020-10-01 13:21:04
Numer
OŚR.6220.01.2020
Temat
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : Instalacji odnawialnego źródła energii instalacji paneli fotowoltaicznych „ Bucze PV” o mocy 4MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bucze na dz. ewid. nr 34/1 i 34/2, gm. Lubrza.
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 14717
Data publikacji
2020-10-01 13:41:06
Numer
69/2020
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 14/5 w obrębie Lubiatów.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14718
Data publikacji
2020-10-01 13:43:40
Numer
70/2020
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 14/5 w Lubiatowie.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14719
Data publikacji
2020-10-01 13:48:28
Numer
71/2020
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3043/6 w obrębie Lubiatów.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14720
Data publikacji
2020-10-01 13:50:44
Numer
72/2020
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3043/6 w obrębie Lubiatów.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji