ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 14681
Data publikacji
2020-09-14 10:42:58
Numer
8/2020
Temat
OBWIESZCZENIE/ ZAWIADOMIENIE w spr. negatywnej opinii SANEPiD oraz odmowie uzgodnienia przez RDOŚ
Nazwa jednostki
Gmina Łęknica
Adres
Zobacz
Lp: 14682
Data publikacji
2020-09-14 17:29:12
Numer
11/2020
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr ewid. 882 obręb Słońsk.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 14683
Data publikacji
2020-09-14 17:32:25
Numer
12/2020
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr ewid. 21 obręb Walewice, gmina Torzym.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 14684
Data publikacji
2020-09-14 17:34:52
Numer
13/2020
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr ewid. 103/3 obręb Walewice, gmina Torzym.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 14685
Data publikacji
2020-09-14 17:39:38
Numer
14/2020
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr ewid. 887 obręb Krzeszyce.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 14686
Data publikacji
2020-09-14 17:42:40
Numer
15/2020
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 40/2 obręb Karkoszów.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 14687
Data publikacji
2020-09-14 17:45:30
Numer
15/2020
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 205 obręb Głuchowo, gmina Słońsk.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 14688
Data publikacji
2020-09-17 08:23:53
Numer
2160
Temat
Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew gatunku lipa szerokolistna rosnących na działce oznaczonej geodezyjnie nr 439 obręb Mostki, gmina Lubrza
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14689
Data publikacji
2020-09-17 08:23:54
Numer
2159
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku lipa szerokolistna rosnących na działce oznaczonej geodezyjnie nr 439 obręb Mostki, gmina Lubrza
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14690
Data publikacji
2020-09-18 14:09:32
Numer
9/2020, 18.09.2020
Temat
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy RGN.6220.1.2019 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Stacji Paliw Płynnych na działce 79/4 obręb 0001 Łęknica
Nazwa jednostki
Gmina Łęknica
Adres
Zobacz
Lp: 14691
Data publikacji
2020-09-22 12:20:58
Numer
2161
Temat
Zgłoszenie instalacji
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14692
Data publikacji
2020-09-22 13:36:24
Numer
60/2020
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 3080/6 w obrębie Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14693
Data publikacji
2020-09-22 13:40:05
Numer
61/2020
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 3080/6 w obrębie Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14694
Data publikacji
2020-09-22 15:59:10
Numer
12/2020
Temat
Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr ewid. 79 obręb 0046 Sulęcin I.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 14695
Data publikacji
2020-09-23 14:59:50
Numer
63/2020
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3156/52 w obrębie Kuźnica Głogowska.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14696
Data publikacji
2020-09-23 15:16:22
Numer
62/2020
Temat
Postanowienie w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ubojni indyka o część ubojową, magazynową i techniczną wraz z infrastrukturą zlokalizowaną na działce nr ew. 248/36 i 248/13 w obrębie Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14697
Data publikacji
2020-09-24 09:27:46
Numer
BGN.II.6220.10.2020
Temat
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowisko-wych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej „Tarnawa” o mocy do 100 MW wraz ze stacją GPZ oraz niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizo-waną na działce numer ewidencyjny 171/2 i 172/6 obręb 0072 Tarnawa Rzepiń-ska, gmina Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie.
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 14698
Data publikacji
2020-09-24 11:22:29
Numer
64/2020
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3156/52 w obrębie Kuźnica Głogowska.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14699
Data publikacji
2020-09-24 11:44:51
Numer
OŚR.6220.02.2020
Temat
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa stacji paliw płynnych oraz gazowych, wraz z budynkami służącymi do obsługi kompleksu, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Mostki dz. 8/9 obręb 0004 w gminie Lubrza”
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 14700
Data publikacji
2020-09-24 11:59:51
Numer
14/2020
Temat
Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr ewid. 103/3 obręb Walewice, gmina Torzym.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji