ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 14661
Data publikacji
2020-09-01 11:41:36
Numer
OŚR.Z.6131.22.2020
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 195/4 obręb Przełazy
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 14662
Data publikacji
2020-09-01 12:29:33
Numer
Obwieszczenie BS.6341.29.2020
Temat
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismo z dnia 25.08.2020r. znak: WR.ZUZ.6.4210.44.2020.KS - obwieszczenie o zakończeniu postępowania - wniosek ROD ,, Żwirek" w Gubinie
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp: 14663
Data publikacji
2020-09-01 14:38:14
Numer
16/2020
Temat
zezwolenie na usunięcie dwóch drzew gat. klon zwyczajny z terenu nieruchomości oznaczonych nr 1257/1, 1303 położonych w obrębie ewidencyjnym m. Nowe Kramsko, stanowiących pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 313.
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14664
Data publikacji
2020-09-02 08:57:00
Numer
7/B/2020
Temat
decyzja nr 5/2020 z dnia 31.08.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych - studni głębinowej nr 4 na ujęciu wód podziemnych”, zlokalizowanego na działce nr ewid. 385/22 położonej w m. Pniewo w obrębie ewidencyjnym 17-Kaława, gmina Międzyrzecz
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 14665
Data publikacji
2020-09-03 13:38:33
Numer
2157
Temat
Decyzja - wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzewa gat. grab pospolity, 1 szt. drzewa gat. lipa oraz 30 m2 krzewów rosnących na dz. nr 213/5 w obrębie Grodziszcze
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14666
Data publikacji
2020-09-03 13:38:34
Numer
2156
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzewa gat. grab pospolity, 1 szt. drzewa gat. lipa oraz 30 m2 krzewów rosnących na dz. nr 213/5 w obrębie Grodziszcze
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14667
Data publikacji
2020-09-03 15:24:32
Numer
58/2020
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3156/52 w obrębie Kuźnica Głogowska.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14668
Data publikacji
2020-09-03 15:26:43
Numer
59/2020
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3156/52 w obrębie Kuźnica Głogowska.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14669
Data publikacji
2020-09-04 10:26:50
Numer
PO.ZPU.1.550.22.2020.06
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 282 obręb Nowa Wioska
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 14670
Data publikacji
2020-09-04 10:33:05
Numer
BGN.II.6220.9.2020
Temat
 postanawiam zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez wnioskodawcę.
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 14671
Data publikacji
2020-09-07 15:28:41
Numer
OŚR.Z.6131.23.2020
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 1/1 obręb Bucze
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 14672
Data publikacji
2020-09-07 15:29:32
Numer
OŚR.Z.6131.24.2020
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 20 obręb Bucze
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 14673
Data publikacji
2020-09-08 11:28:40
Numer
BOŚ.613.68.2020.AR
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 226/4 obręb Nowa Wioska
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 14674
Data publikacji
2020-09-08 11:29:45
Numer
BOŚ.613.67.2020.AR
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 446 obręb Mostki
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 14675
Data publikacji
2020-09-08 12:06:20
Numer
2158
Temat
Zgłoszenie instalacji
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14676
Data publikacji
2020-09-09 15:33:45
Numer
10/2020
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr ewid. 79 obręb 0046 Sulęcin I.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 14677
Data publikacji
2020-09-09 15:33:45
Numer
11/2020
Temat
Zezwolenie na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 740/2 obręb Torzym.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 14678
Data publikacji
2020-09-10 13:23:41
Numer
8/A/2020
Temat
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 3 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 239/4 położonej w obrębie ewidencyjnym 14-Bobowicko, gmina Międzyrzecz
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 14679
Data publikacji
2020-09-10 15:00:08
Numer
B/1/2020
Temat
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Ośno Lubuskie” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, woj. lubuskie, powiat słubicki, gmina Ośno Lubuskie, obręb Gronów, dz. nr ewid. nr 127/26, 127/29, 127/30
Nazwa jednostki
Gmina Ośno Lubuskie
Adres
Zobacz
Lp: 14680
Data publikacji
2020-09-14 10:39:59
Numer
7/2020
Temat
Odmowa uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych na terenie działki nr 79/4 obręb 0001 w Łęknicy
Nazwa jednostki
Gmina Łęknica
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji