ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 14641
Data publikacji
2020-08-19 14:15:32
Numer
OŚR.6131.20.2020
Temat
Decyzja nie zezwalająca na usuniecie 6 drzew gatunku olsza czarna z działki 1 / 2 obręb Przełazy
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 14642
Data publikacji
2020-08-21 13:16:03
Numer
6/B/2020
Temat
decyzja nr 4/2020 z dnia 21.08.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznej EF Międzyrzecz Wschód o mocy do 80 MW na działce nr ewid. 256/12 położonej w obrębie ewidencyjnym 6-Żółwin, gmina Międzyrzecz
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 14643
Data publikacji
2020-08-25 10:16:46
Numer
2153
Temat
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola rosnącego na działce nr 268 obręb Niedźwiedź, gm. Łagów
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14644
Data publikacji
2020-08-25 10:16:46
Numer
2152
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola rosnącego na działce nr 268 obręb Niedźwiedź, gm. Łagów
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14645
Data publikacji
2020-08-25 14:02:48
Numer
OŚR.Z.6131.20.2020
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 349/3 obręb Lubrza
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 14646
Data publikacji
2020-08-25 14:03:42
Numer
OŚR.Z.6131.21.2020
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 825 obręb Lubrza
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 14647
Data publikacji
2020-08-25 14:23:33
Numer
OŚR.Z.6131.17.2020
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 51 obręb Staropole
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 14648
Data publikacji
2020-08-25 16:35:05
Numer
MŁ.6220.04.01.2020r
Temat
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajqcego na budowie "Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV KRZESZYCE" wraz z niezbędną infrastrukturq technicznq
Nazwa jednostki
Gmina Krzeszyce
Adres
Zobacz
Lp: 14649
Data publikacji
2020-08-26 08:41:14
Numer
2155
Temat
Decyzja nie zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gat. klon rosnącego na dz. nr 55 obręb Kłodnica- Troszki, gm. Łagów
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14650
Data publikacji
2020-08-26 08:41:14
Numer
2154
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. klon rosnącego na dz. nr 55 obręb Kłodnica- Troszki, gm. Łagów
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14651
Data publikacji
2020-08-26 13:44:01
Numer
26/2020
Temat
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarządu Zlewni w Zielonej Górze z dnia 13.08.2020 r. w sprawie przedsięwzięcia przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjnej, budynku biurowo-socjalnego, wiaty, zbiornika ppoż., placu manewrowego, dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Zaborze” na działkach nr 216, 219/3, 642/2, 218/2 obręb Zabór, gm. Zabór
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 14652
Data publikacji
2020-08-26 13:51:36
Numer
27/2020
Temat
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 17.08.2020 r. w sprawie przedsięwzięcia przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjnej, budynku biurowo-socjalnego, wiaty, zbiornika ppoż., placu manewrowego, dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Zaborze” na działkach nr 216, 219/3, 642/2, 218/2 obręb Zabór, gm. Zabór
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 14653
Data publikacji
2020-08-26 13:54:25
Numer
28/2020
Temat
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18.08.2020 r. w sprawie przedsięwzięcia przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjnej, budynku biurowo-socjalnego, wiaty, zbiornika ppoż., placu manewrowego, dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w Zaborze” na działkach nr 216, 219/3, 642/2, 218/2 obręb Zabór, gm. Zabór
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 14654
Data publikacji
2020-08-27 15:09:54
Numer
52/2020
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3153/16 w obrębie Kuźnica Głogowska.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14655
Data publikacji
2020-08-27 15:12:10
Numer
53/2020
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3153/16 w obrębie Kuźnica Głogowska.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14656
Data publikacji
2020-08-27 15:15:30
Numer
54/2020
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3153/16 w obrębie Kuźnica Głogowska.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14657
Data publikacji
2020-08-27 15:23:33
Numer
55/2020
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących nadziałce o nr ewid. 3153/16 w obrębie Kuźnica Głogowska.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14658
Data publikacji
2020-08-28 13:45:37
Numer
56/2020
Temat
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ubojni indyka o część ubojową, magazynową i techniczną wraz z infrastrukturą zlokalizowaną na działce nr ew. 248/36 i 248/13 w obrębie Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14659
Data publikacji
2020-08-31 12:51:48
Numer
57/2020
Temat
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym na trasie Kolsko – Lubiatów oraz remont istniejących osadników na terenie oczyszczalni ścieków w Kolsku, celem wykorzystania ich jako zbiorniki wyrównawcze ścieków.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14660
Data publikacji
2020-09-01 11:32:11
Numer
10/2020
Temat
Zezwolenie na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 731/35 obręb Torzym.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji