ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 161
Data publikacji
2023-03-14 15:18:24
Numer
17/2023
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 17/2023 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 162
Data publikacji
2023-03-14 14:59:40
Numer
16/2023
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 16/2023 WÓJTA GMINY SŁOŃSK z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 163
Data publikacji
2023-03-14 14:34:49
Numer
245/603/23
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały Nr 230/561/22 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Tursku
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 164
Data publikacji
2023-03-14 14:34:49
Numer
245/602/23
Tytuł
w sprawie upoważnienia Pani Karoliny Mierzejewskiej - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tursku do czynności związanych z realizacją projektu w ramach programu pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 165
Data publikacji
2023-03-14 14:34:49
Numer
245/601/23
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sulęcińskiego na lata 2023-2030
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 166
Data publikacji
2023-03-14 14:33:31
Numer
501.2023
Tytuł
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Żagańskiego
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 167
Data publikacji
2023-03-14 14:32:26
Numer
0050.559.2023
Tytuł
Zarządzenie Burmistrza Sławy nr 0050.559.2023 w sprawie zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Sława
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 168
Data publikacji
2023-03-14 14:27:53
Numer
LX/23
Tytuł
Protokół nr LX/23 z posiedzenia Rady Powiatu Sulęcińskiego w dniu 10 marca 2023 r.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 169
Data publikacji
2023-03-14 14:23:24
Numer
LX/307/23
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 170
Data publikacji
2023-03-14 14:19:18
Numer
LIX/23
Tytuł
Protokół nr LIX/23 z posiedzenia Rady Powiatu Sulęcińskiego w dniu 28 lutego 2023 r.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 171
Data publikacji
2023-03-14 14:14:59
Numer
LIX/304/23
Tytuł
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 r.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 172
Data publikacji
2023-03-14 14:14:59
Numer
LIX/303/23
Tytuł
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2023-2030
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 173
Data publikacji
2023-03-14 14:14:59
Numer
LIX/302/23
Tytuł
w sprawie przebiegu drogi powiatowej nr 1290 F Przyborów - Słońsk
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 174
Data publikacji
2023-03-14 14:14:59
Numer
LIX/301/23
Tytuł
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Sulęcińskiego na lata 2023-2026
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 175
Data publikacji
2023-03-14 14:14:58
Numer
LIX/306/23
Tytuł
w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Sulęcińskiego
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 176
Data publikacji
2023-03-14 14:14:58
Numer
LIX/305/23
Tytuł
w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 177
Data publikacji
2023-03-14 13:48:41
Numer
244/23
Tytuł
Protokół nr 244/23 z posiedzenia Zarządu Powiatu Sulęcińskiego w dniu 28 lutego 2023 r.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 178
Data publikacji
2023-03-14 13:44:10
Numer
26/z/2023
Tytuł
Zarządzenie Nr 26/z/2023 Burmistrza Lubska z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsko w roku szkolnym 2022/2023
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 179
Data publikacji
2023-03-14 13:44:09
Numer
243/23
Tytuł
Protokół nr 243/23 z posiedzenia Zarządu Powiatu Sulęcińskiego w dniu 21 lutego 2023 r.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 180
Data publikacji
2023-03-14 13:40:34
Numer
242/23
Tytuł
Protokół nr 242/23 z posiedzenia Zarządu Powiatu Sulęcińskiego w dniu 16 lutego 2023 r.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji