ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 161
Data publikacji
2020-09-21 11:43:56
Numer
133/1801/20
Tytuł
Uchwała nr 133/1801/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P02/20 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 162
Data publikacji
2020-09-21 11:43:56
Numer
133/1800/20
Tytuł
Uchwała nr 133/1800/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 163
Data publikacji
2020-09-21 11:43:55
Numer
133/1806/20
Tytuł
Uchwała nr 133/1806/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 16 września 2020 roku
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 164
Data publikacji
2020-09-21 11:43:55
Numer
133/1805/20
Tytuł
Uchwała nr 133/1805/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 21 września 2020 roku
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 165
Data publikacji
2020-09-21 11:43:55
Numer
133/1804/20
Tytuł
Uchwała nr 133/1804/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 204/2 o pow. 1,6500 ha, położonej w Przełazach, gmina Lubrza
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 166
Data publikacji
2020-09-21 11:43:55
Numer
133/1803/20
Tytuł
Uchwała nr 133/1803/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa ul. Stary Kisielin – Kolejowa w Zielonej Górze”
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 167
Data publikacji
2020-09-21 11:43:54
Numer
133/1809/20
Tytuł
Uchwała nr 133/1809/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w sprawach związanych z wykonaniem uchwały Nr XXII/320/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Województwo Lubuskie jednostkom samorządu terytorialnego w związku z COVID-19
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 168
Data publikacji
2020-09-21 11:43:54
Numer
133/1808/20
Tytuł
Uchwała nr 133/1808/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów do wysokości kwot określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2020-2033
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 169
Data publikacji
2020-09-21 11:43:54
Numer
133/1807/20
Tytuł
Uchwała nr 133/1807/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 25 września 2020 roku
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 170
Data publikacji
2020-09-21 11:43:53
Numer
133/1811/20
Tytuł
Uchwała nr 133/1811/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 171
Data publikacji
2020-09-21 11:43:53
Numer
133/1810/20
Tytuł
Uchwała nr 133/1810/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w sprawach związanych z wykonaniem uchwały Nr XXII/320/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Województwo Lubuskie jednostkom samorządu terytorialnego w związku z COVID-19
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 172
Data publikacji
2020-09-21 11:14:13
Numer
261/2020
Tytuł
wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3953 , o powierzchni 1238 m2 położonej przy ul. Asnyka w Żaganiu, dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00016875/7
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 173
Data publikacji
2020-09-21 11:08:25
Numer
50/20
Tytuł
Zarządzenie Nr 50/20 Wójta Gminy Żagań z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 103/19 Wójta Gminy Żagań z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żagań
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 174
Data publikacji
2020-09-21 11:08:25
Numer
49/20
Tytuł
ZARZĄDZENIE 49/20 Wójta Gminy Żagań z dnia 8 września 2020 r.w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Członków Rady Sołeckiej sołectwa Stara Kopernia.
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 175
Data publikacji
2020-09-21 10:35:00
Numer
262/2020
Tytuł
w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej domu jednorodzinnego położonego w Żaganiu przy ulicy Żelaznej 4A .
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 176
Data publikacji
2020-09-21 10:25:47
Numer
47/20
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 47/20 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2020
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 177
Data publikacji
2020-09-21 09:40:46
Numer
18/2020
Tytuł
w sprawie: wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Łęknicy
Nazwa jednostki
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy
Adres
Zobacz
Lp: 178
Data publikacji
2020-09-20 23:52:53
Numer
Z-86/2020
Tytuł
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 179
Data publikacji
2020-09-18 22:37:48
Numer
0050.33.2020
Tytuł
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.16.2020 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 13 maja 2020r. w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Trzebiechów
Nazwa jednostki
Gmina Trzebiechów
Adres
Zobacz
Lp: 180
Data publikacji
2020-09-18 14:52:36
Numer
629/B/2020
Tytuł
w sprawie: powołania dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie.
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji