ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 161
Data publikacji
2020-03-19 15:54:32
Numer
224/20
Tytuł
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2020 rok
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 162
Data publikacji
2020-03-19 15:11:25
Numer
114/2020
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
Nazwa jednostki
Powiat Strzelecko-Drezdenecki
Adres
Zobacz
Lp: 163
Data publikacji
2020-03-19 09:24:02
Numer
200.2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 200.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 164
Data publikacji
2020-03-19 09:21:58
Numer
199.2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 199.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 165
Data publikacji
2020-03-19 09:20:46
Numer
198.2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 198.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 166
Data publikacji
2020-03-19 09:19:42
Numer
197.2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 197.2020 Burmistrza Iłowej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 167
Data publikacji
2020-03-19 08:36:18
Numer
XIV/78/2020
Tytuł
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2020-2023
Nazwa jednostki
Gmina Bojadła
Adres
Zobacz
Lp: 168
Data publikacji
2020-03-19 08:35:21
Numer
Zarządzenie Nr 120.33.2019
Tytuł
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120.33.2019 Wójta Gminy Stare Kurowo z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych do sporządzenia sprawozdań finansowych przez podległe jednostki organizacyjne.
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz
Lp: 169
Data publikacji
2020-03-19 08:05:07
Numer
Zarządzenie Nr 120.32.2019
Tytuł
w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i planów kont dla Budżetu i Urzędu Gminy Stare Kurowo.
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz
Lp: 170
Data publikacji
2020-03-19 08:03:55
Numer
91/1303/20
Tytuł
Uchwała nr 91/1303/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania „Programu upowszechniania wśród rolników znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt w województwie lubuskim na lata 2016-2020” za rok 2019
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 171
Data publikacji
2020-03-19 08:03:54
Numer
91/1305/20
Tytuł
Uchwała nr 91/1305/20 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/20 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 172
Data publikacji
2020-03-19 08:03:54
Numer
91/1304/20
Tytuł
Uchwała nr 91/1304/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu dotyczącego zwrotu środków uznanych za niekwalifikowalne dla projektu nr RPLB.07.06.01-08-0002/16 pn. „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.6.1 Wsparcie Rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 173
Data publikacji
2020-03-19 08:03:53
Numer
91/1307/20
Tytuł
Uchwała nr 91/1307/20 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 107/1309/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Opisu Funkcji i Procedur Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 174
Data publikacji
2020-03-19 08:03:53
Numer
91/1306/20
Tytuł
Uchwała nr 91/1306/20 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/20 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 175
Data publikacji
2020-03-19 08:03:52
Numer
91/1308/20
Tytuł
Uchwała nr 91/1308/20 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 43/468/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 176
Data publikacji
2020-03-19 08:03:51
Numer
91/1310/20
Tytuł
Uchwała nr 91/1310/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa dróg, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego na działkach 1/1, 84/3 – obręb 3 oraz 286/2, 286/10, 286/12, 286/14, 287/22, 287/23, 287/24, 287/3, 288/1, 290, 291/5, 298/2, 301/1, 303/2, 305, 310/17, 312, 322/5, 322/11 – obręb 4” w ramach zadania pn.: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg z kanalizacją deszczową i oświetleniem – teren położony w rejonie ulic: Sobieskiego, Podmiejska, Spokojna, Kozia w Świebodzinie”
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 177
Data publikacji
2020-03-19 08:03:51
Numer
91/1309/20
Tytuł
Uchwała nr 91/1309/20 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 178
Data publikacji
2020-03-19 08:03:50
Numer
91/1312/20
Tytuł
Uchwała nr 91/1312/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta - Województwa Lubuskiego w sprawach związanych z realizacją projektu „Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia” - wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy dla powiatów: międzyrzeckiego, żarskiego, żagańskiego, nowosolskiego i miasta Zielonej Góra oraz nowotworów piersi dla powiatów: sulęcińskiego, żarskiego, nowosolskiego, gorzowskiego i miasta Gorzów Wlkp.
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 179
Data publikacji
2020-03-19 08:03:50
Numer
91/1311/20
Tytuł
Uchwała nr 91/1311/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa ulicy Budowlanej oraz ulicy Uroczej w Zielonej Górze” w ramach zadania pn. „Budowa ulic: Budowlana, Urocza, Stolarska i Słowicza”
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 180
Data publikacji
2020-03-19 08:03:49
Numer
91/1314/20
Tytuł
Uchwała nr 91/1314/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o. w dniu 19 marca 2020 roku
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji