ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 121
Data publikacji
2020-07-03 13:47:36
Numer
116/1588/20
Tytuł
Uchwała nr 116/1588/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do uchwały nr 50/602/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Książki Procedur „Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań związanych z Inwestycjami w środki trwałe, Podstawowymi usługami i odnową wsi na obszarach wiejskich oraz LEADER – delegowanych do Samorządów Województw – PROW 2014 – 2020”
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 122
Data publikacji
2020-07-03 13:47:36
Numer
116/1587/20
Tytuł
Uchwała nr 116/1587/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Książki Procedur „Zmiana i wypowiedzenie/rozwiązanie umowy w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obsługiwanych przez podmioty wdrażające/ARiMR”
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 123
Data publikacji
2020-07-03 13:47:36
Numer
116/1586/20
Tytuł
Uchwała nr 116/1586/20 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 205/2827/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektu do dofinansowania w konkursie nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wielkopolski
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 124
Data publikacji
2020-07-03 13:47:35
Numer
116/1592/20
Tytuł
Uchwała nr 116/1592/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do wniosku dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi gminnej (ul. Osiedle Lido) w km 0+000,00 – 0+731,95 wraz z budową odwodnienia drogowego w m. Zabór”
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 125
Data publikacji
2020-07-03 13:47:35
Numer
116/1591/20
Tytuł
Uchwała nr 116/1591/20 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/449/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 126
Data publikacji
2020-07-03 13:47:35
Numer
116/1590/20
Tytuł
Uchwała nr 116/1590/20 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 105/1426/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rok obrachunkowy od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 127
Data publikacji
2020-07-03 13:47:35
Numer
116/1589/20
Tytuł
Uchwała nr 116/1589/20 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniającej uchwałę nr 66/1001/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2020 rok
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 128
Data publikacji
2020-07-03 13:47:34
Numer
116/1595/20
Tytuł
Uchwała nr 116/1595/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” w Zielonej Górze w sprawach związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektu pt. Z Medykiem w przyszłość - program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych w CKZiU Medyk w Zielonej Górze - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 129
Data publikacji
2020-07-03 13:47:34
Numer
116/1594/20
Tytuł
Uchwała nr 116/1594/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta - Województwa Lubuskiego w sprawach związanych z realizacją projektu „Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia” - wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy dla powiatów: międzyrzeckiego, żarskiego, żagańskiego, nowosolskiego i miasta Zielona Góra oraz nowotworów piersi dla powiatów: sulęcińskiego, żarskiego, nowosolskiego, gorzowskiego i miasta Gorzów Wlkp.
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 130
Data publikacji
2020-07-03 13:47:34
Numer
116/1593/20
Tytuł
Uchwała nr 116/1593/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta - Województwa Lubuskiego w sprawach związanych z realizacją projektu partnerskiego „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze”
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 131
Data publikacji
2020-07-03 13:47:33
Numer
116/1597/20
Tytuł
Uchwała nr 116/1597/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Województwa Lubuskiego za 2019 rok
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 132
Data publikacji
2020-07-03 13:47:33
Numer
116/1596/20
Tytuł
Uchwała nr 116/1596/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” w Gorzowie Wielkopolskim w sprawach związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektu pt. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” w Gorzowie Wielkopolskim „Nauka i praca drogą do mistrzostwa zawodowego”
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 133
Data publikacji
2020-07-03 13:39:52
Numer
XX/153/2020
Tytuł
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Nazwa jednostki
Gmina Świdnica
Adres
Zobacz
Lp: 134
Data publikacji
2020-07-03 13:23:03
Numer
XX/152/2020
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świdnica za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2019 rok
Nazwa jednostki
Gmina Świdnica
Adres
Zobacz
Lp: 135
Data publikacji
2020-07-03 13:19:54
Numer
XX/151/2020
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy
Nazwa jednostki
Gmina Świdnica
Adres
Zobacz
Lp: 136
Data publikacji
2020-07-03 13:04:24
Numer
XX/149/2020
Tytuł
w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok
Nazwa jednostki
Gmina Świdnica
Adres
Zobacz
Lp: 137
Data publikacji
2020-07-03 13:04:18
Numer
XX/146/2020
Tytuł
w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla studentów zameldowanych na terenie gminy Świdnica
Nazwa jednostki
Gmina Świdnica
Adres
Zobacz
Lp: 138
Data publikacji
2020-07-03 13:04:12
Numer
XX/150/2020
Tytuł
w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2020-2030
Nazwa jednostki
Gmina Świdnica
Adres
Zobacz
Lp: 139
Data publikacji
2020-07-03 12:44:16
Numer
XXVI/349/2020
Tytuł
w sprawie bezpodstawnego przekazania danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. w dniu 30.04.2020 r.
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 140
Data publikacji
2020-07-03 12:41:47
Numer
XXVI/348/2020
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/294/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witnicy na rok 2020
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji