ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 121
Data publikacji
2023-03-16 14:31:16
Numer
ZPM-95-2023
Tytuł
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 122
Data publikacji
2023-03-16 14:29:55
Numer
27/2023
Tytuł
Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Żagań z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 123
Data publikacji
2023-03-16 14:29:00
Numer
ZPM-89-2023
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 124
Data publikacji
2023-03-16 14:28:59
Numer
ZPM-93-2023
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 125
Data publikacji
2023-03-16 14:28:59
Numer
ZPM-92-2023
Tytuł
zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz zadań z zakresu administracji rządowej
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 126
Data publikacji
2023-03-16 14:28:59
Numer
ZPM-90-2023
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 127
Data publikacji
2023-03-16 14:28:49
Numer
ZPM-91-2023
Tytuł
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 128
Data publikacji
2023-03-16 14:26:32
Numer
ZPM-94-2023
Tytuł
w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 129
Data publikacji
2023-03-16 13:33:09
Numer
26/2023
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 26/2023 Wójta Gminy Żagań z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany terminu zebrania wiejskiego w sołectwie Miodnica w celu dokonania wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Gminy Żagań
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 130
Data publikacji
2023-03-16 09:30:06
Numer
32/2023
Tytuł
Powołania komisji rekrutacyjnej
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 131
Data publikacji
2023-03-16 08:33:08
Numer
615/2023
Tytuł
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Krośnieńskiemu do podejmowania czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp: 132
Data publikacji
2023-03-16 08:32:43
Numer
614/2023
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego oznaczonej działką nr 609/1 położonej w obrębie nr 0015 Szczawno gmina Dąbie
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp: 133
Data publikacji
2023-03-16 08:32:17
Numer
612/2023
Tytuł
w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim za rok 2022
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp: 134
Data publikacji
2023-03-16 08:31:51
Numer
610/2023
Tytuł
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z realizacji zadań publicznych w 2022 roku
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp: 135
Data publikacji
2023-03-16 08:31:50
Numer
611/2023
Tytuł
w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie za rok 2022
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp: 136
Data publikacji
2023-03-16 08:24:30
Numer
LI.213.23
Tytuł
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2023-2038.
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp: 137
Data publikacji
2023-03-16 08:20:13
Numer
LI.212.23
Tytuł
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2023 r.
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp: 138
Data publikacji
2023-03-16 07:56:25
Numer
0050.27.2023
Tytuł
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.27.2023 w sprawie ustalenia opłat za wynajęcie obiektu hali sportowej w Świdnicy
Nazwa jednostki
Gmina Świdnica
Adres
Zobacz
Lp: 139
Data publikacji
2023-03-16 07:49:40
Numer
0050/17/2023
Tytuł
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy na rok 2023
Nazwa jednostki
Gmina Jasień
Adres
Zobacz
Lp: 140
Data publikacji
2023-03-16 07:48:24
Numer
0050/13/2023
Tytuł
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy na rok 2023
Nazwa jednostki
Gmina Jasień
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji