ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 121
Data publikacji
2022-08-08 14:36:24
Numer
1362/B/2022
Tytuł
w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gminnej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 310/3, położonej w 3 obrębie Świebodzina
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 122
Data publikacji
2022-08-08 14:34:16
Numer
1361/B/2022
Tytuł
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 123
Data publikacji
2022-08-08 14:30:49
Numer
1360/B/2022
Tytuł
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na ogródki przydomowe
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 124
Data publikacji
2022-08-08 14:27:09
Numer
1359/B/2022
Tytuł
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w roku szkolnym 2022/2023 o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 125
Data publikacji
2022-08-08 14:17:37
Numer
1358/B/2022
Tytuł
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.19.2022
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 126
Data publikacji
2022-08-08 14:11:22
Numer
1357/B/2022
Tytuł
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.18.2022
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 127
Data publikacji
2022-08-08 14:07:35
Numer
1356/B/2022
Tytuł
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 828/5 położonej w obrębie Jordanowo
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 128
Data publikacji
2022-08-08 14:02:05
Numer
1355/B/2022
Tytuł
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.17.2022
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 129
Data publikacji
2022-08-08 13:58:20
Numer
1350/B/2022
Tytuł
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2022 rok
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 130
Data publikacji
2022-08-08 13:53:41
Numer
1354/B/2022
Tytuł
w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gminnej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 403, położonej w obrębie Chociule
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 131
Data publikacji
2022-08-08 13:51:23
Numer
1353/B/2022
Tytuł
w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w obrębie Wilkowo odpłatną służebnością przesyłu
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 132
Data publikacji
2022-08-08 13:50:27
Numer
95/z/2022
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 95/z/2022 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 08 sierpnia 2022 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 133
Data publikacji
2022-08-08 08:51:33
Numer
105/2022
Tytuł
Zmiana budżetu gminy Nowogród Bobrzański na 2022 rok
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 134
Data publikacji
2022-08-08 08:10:54
Numer
0050.247.2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.247.2022 Wójta Gminy Pszczew z dnia 05 sierpnia 2022r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2022rok.
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp: 135
Data publikacji
2022-08-05 13:46:46
Numer
WA.0050.195.2022
Tytuł
Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.195.2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim wraz ze sprzedażą części ułamkowych gruntów przynależnych do budynków.
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp: 136
Data publikacji
2022-08-05 13:46:40
Numer
WA.0050.194.2022
Tytuł
Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.194.2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia z terenu miasta Żary".
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp: 137
Data publikacji
2022-08-05 13:28:52
Numer
XXXIV/2022
Tytuł
Protokół Nr 34/2022 z Sesji Rady Miejskiej w Trzciel
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 138
Data publikacji
2022-08-05 13:14:59
Numer
ZPM-388-2022
Tytuł
w sprawie nabycia nieruchomości
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 139
Data publikacji
2022-08-05 13:13:28
Numer
ZPM-387-2022
Tytuł
w sprawie zbycia nieruchomości
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 140
Data publikacji
2022-08-05 13:09:43
Numer
ZPM-386-2022
Tytuł
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji