ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 141
Data publikacji
2020-07-03 12:41:47
Numer
XXVI/348/2020
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/294/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witnicy na rok 2020
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 142
Data publikacji
2020-07-03 12:39:23
Numer
XXVI/347/2020
Tytuł
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 143
Data publikacji
2020-07-03 12:37:47
Numer
XXVI/346/2020
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2020 rok
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 144
Data publikacji
2020-07-03 12:36:28
Numer
XXVI/345/2020
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 235/3 położonej w Witnicy przy ul. Bajkowej
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 145
Data publikacji
2020-07-03 12:34:27
Numer
XXVI/344/2020
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz wspólnoty mieszkaniowej części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 1298/20 położonej przy ul. Ogrodowej w Witnicy (obręb Witnica) na okres powyżej trzech lat
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 146
Data publikacji
2020-07-03 12:32:29
Numer
XXVI/343/2020
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 680/11 położonej przy ul. Gorzowskiej w Witnicy (obręb Witnica) na okres powyżej trzech lat
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 147
Data publikacji
2020-07-03 12:31:01
Numer
XXVI/342/2020
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 508/12 położonej przy ul. Kostrzyńskiej w Witnicy (obręb Witnica) na okres powyżej trzech lat
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 148
Data publikacji
2020-07-03 12:29:24
Numer
XXVI/341/2020
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 507/8 położonej przy ul. Kostrzyńskiej w Witnicy (obręb Witnica) na okres powyżej trzech lat
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 149
Data publikacji
2020-07-03 12:27:58
Numer
XXVI/340/2020
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 106/4 położonej przy ul. Myśliwskiej w Witnicy (obręb Witnica) na okres powyżej trzech lat
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 150
Data publikacji
2020-07-03 12:26:31
Numer
XXVI/339/2020
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 63 położonej w Witnicy (obręb Witnica) na okres powyżej trzech lat
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 151
Data publikacji
2020-07-03 12:24:59
Numer
XXVI/338/2020
Tytuł
w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 1207/6
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 152
Data publikacji
2020-07-03 12:24:37
Numer
XVI/107/2020
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/65/2019 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród.
Nazwa jednostki
Powiat Wschowski
Adres
Zobacz
Lp: 153
Data publikacji
2020-07-03 12:24:37
Numer
XVI/106/2020
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Wschowskiego oznaczonej numerem działki 90, położonej w Łęgoniu, gm. Wschowa oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Nazwa jednostki
Powiat Wschowski
Adres
Zobacz
Lp: 154
Data publikacji
2020-07-03 12:24:37
Numer
XVI/105/2020
Tytuł
w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii Powiatowi Wschowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym
Nazwa jednostki
Powiat Wschowski
Adres
Zobacz
Lp: 155
Data publikacji
2020-07-03 12:23:34
Numer
XXVI/337/2020
Tytuł
w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 111/16
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 156
Data publikacji
2020-07-03 12:22:19
Numer
XXVI/336/2020
Tytuł
w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości nr 23/11
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 157
Data publikacji
2020-07-03 12:20:07
Numer
XXVI/335/2020
Tytuł
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odwiertu Lubiszyn 3k bis wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działkach ew. nr 412, 414, 435, obręb Mosina, gmina Witnica
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 158
Data publikacji
2020-07-03 11:22:21
Numer
67/2020
Tytuł
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2020-2025.
Nazwa jednostki
Gmina Brzeźnica
Adres
Zobacz
Lp: 159
Data publikacji
2020-07-03 10:57:12
Numer
XX/148/2020
Tytuł
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świdnica
Nazwa jednostki
Gmina Świdnica
Adres
Zobacz
Lp: 160
Data publikacji
2020-07-03 10:53:10
Numer
XX/147/2020
Tytuł
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nazwa jednostki
Gmina Świdnica
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji