ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 141
Data publikacji
2023-03-16 07:46:16
Numer
0050/7/2023
Tytuł
w sprawie przeniesienia środków z rezerwy na zadania do realizowania w ramach programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz zmian w budżecie gminy na rok 2023
Nazwa jednostki
Gmina Jasień
Adres
Zobacz
Lp: 142
Data publikacji
2023-03-16 07:36:00
Numer
XLVIII/316/2023
Tytuł
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2023 - 2035
Nazwa jednostki
Gmina Jasień
Adres
Zobacz
Lp: 143
Data publikacji
2023-03-15 14:59:10
Numer
0050.19.2023
Tytuł
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Bojadła
Nazwa jednostki
Gmina Bojadła
Adres
Zobacz
Lp: 144
Data publikacji
2023-03-15 14:30:27
Numer
0050.299.2023
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.299.2023 Wójta Gminy Pszczew z dnia 10 marca 2023r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2023 rok
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp: 145
Data publikacji
2023-03-15 13:53:59
Numer
Z-21/2023
Tytuł
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 146
Data publikacji
2023-03-15 13:53:59
Numer
Z-20/2023
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 147
Data publikacji
2023-03-15 13:47:53
Numer
LXIV/630/23
Tytuł
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2023-2056
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 148
Data publikacji
2023-03-15 13:47:53
Numer
LXIV/629/23
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 149
Data publikacji
2023-03-15 12:41:20
Numer
WA.0050.60.2023
Tytuł
Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary Nr WA.0050.60.2023 z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp: 150
Data publikacji
2023-03-15 10:19:53
Numer
31/2023
Tytuł
Powołania społecznej komisji mieszkaniowej oraz określenia zakresu zadań i regulaminu pracy komisji
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 151
Data publikacji
2023-03-15 10:17:37
Numer
XXXIX/248/2023
Tytuł
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2023 rok
Nazwa jednostki
Powiat Strzelecko-Drezdenecki
Adres
Zobacz
Lp: 152
Data publikacji
2023-03-15 10:17:30
Numer
30/2023
Tytuł
Zmiana budżetu gminy Nowogród Bobrzański na 2023 rok
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 153
Data publikacji
2023-03-15 10:14:36
Numer
LXV/577/2023
Tytuł
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowogród Bobrzański na lata 2023 - 2033
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 154
Data publikacji
2023-03-15 09:39:46
Numer
24/23
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 24/23 WÓJTA GMINY ŻAGAŃ z dnia 13 marca 2023r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Żagań w 2023r, w zakresie: - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; - ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; - upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 155
Data publikacji
2023-03-15 09:01:50
Numer
745/23
Tytuł
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słubicach
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 156
Data publikacji
2023-03-15 08:58:52
Numer
744/23
Tytuł
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 157
Data publikacji
2023-03-15 08:53:17
Numer
743/23
Tytuł
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2023 r.
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 158
Data publikacji
2023-03-15 08:05:21
Numer
21/23
Tytuł
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem/dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy
Nazwa jednostki
Gmina Bobrowice
Adres
Zobacz
Lp: 159
Data publikacji
2023-03-15 08:03:34
Numer
20/23
Tytuł
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bobrowice w roku 2023
Nazwa jednostki
Gmina Bobrowice
Adres
Zobacz
Lp: 160
Data publikacji
2023-03-15 08:01:21
Numer
19/23
Tytuł
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023
Nazwa jednostki
Gmina Bobrowice
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji