ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 141
Data publikacji
2020-09-21 13:08:34
Numer
zarządzenie nr 322.2020
Tytuł
w sprawie potwierdzania zawarcia umowy dzierżawy gruntów zaliczonych do użytków rolnych
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 142
Data publikacji
2020-09-21 13:08:15
Numer
104/240/20
Tytuł
w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Powiecie Sulęcińskim
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 143
Data publikacji
2020-09-21 13:08:15
Numer
107/239/20
Tytuł
w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2020 rok
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 144
Data publikacji
2020-09-21 13:08:15
Numer
107/238/20
Tytuł
w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2021
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 145
Data publikacji
2020-09-21 13:08:15
Numer
107/237/20
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Sulęcińskiego w 2021 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 146
Data publikacji
2020-09-21 13:04:11
Numer
zarządzenie nr 312.2020
Tytuł
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy Gubin o statusie miejskim na 2020 rok
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 147
Data publikacji
2020-09-21 11:44:00
Numer
133/1787/20
Tytuł
Uchwała nr 133/1787/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 148
Data publikacji
2020-09-21 11:43:59
Numer
133/1791/20
Tytuł
Uchwała nr 133/1791/20 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 139/1822/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/16 ogłoszonego 30 maja 2016 roku przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 149
Data publikacji
2020-09-21 11:43:59
Numer
133/1790/20
Tytuł
Uchwała nr 133/1790/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie określenia terminu i miejsca naboru wniosków o przyznanie stypendium oraz zatwierdzenia dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu Lubuskie Talenty – Program Stypendialny w roku szkolnym 2020/2021
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 150
Data publikacji
2020-09-21 11:43:59
Numer
133/1789/20
Tytuł
Uchwała nr 133/1789/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp.
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 151
Data publikacji
2020-09-21 11:43:59
Numer
133/1788/20
Tytuł
Uchwała nr 133/1788/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 152
Data publikacji
2020-09-21 11:43:58
Numer
133/1795/20
Tytuł
Uchwała nr 133/1795/20 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 41/449/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 153
Data publikacji
2020-09-21 11:43:58
Numer
133/1794/20
Tytuł
Uchwała nr 133/1794/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.04.00-08-0002/20, pt. Czerwieńsk stawia na najmłodszych: rozwój żłobka miejskiego w Czerwieńsku!, złożonego przez Gmina Czerwieńsk/Żłobek Miejski w Czerwieńsku w ramach konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/20 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 154
Data publikacji
2020-09-21 11:43:58
Numer
133/1793/20
Tytuł
Uchwała nr 133/1793/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 [nabór nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-P02/20]
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 155
Data publikacji
2020-09-21 11:43:58
Numer
133/1792/20
Tytuł
Uchwała nr 133/1792/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 [nabór nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-P01/20]
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 156
Data publikacji
2020-09-21 11:43:57
Numer
133/1799/20
Tytuł
Uchwała nr 133/1799/20 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę nr 73/849/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o dofinansowanie oraz instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 - 5 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 157
Data publikacji
2020-09-21 11:43:57
Numer
133/1798/20
Tytuł
Uchwała nr 133/1798/20 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 93/1329/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu Nr RPLB.04.02.00-IZ.00-08-K01/19, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura 4.2 Gospodarka odpadami, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 158
Data publikacji
2020-09-21 11:43:57
Numer
133/1797/20
Tytuł
Uchwała nr 133/1797/20 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę nr 125/1618/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 159
Data publikacji
2020-09-21 11:43:57
Numer
133/1796/20
Tytuł
Uchwała nr 133/1796/20 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 43/468/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 160
Data publikacji
2020-09-21 11:43:56
Numer
133/1802/20
Tytuł
Uchwała nr 133/1802/20 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca Uchwałę Nr 73/1110/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu własnego pt. „Rozbudowa drogi woj. Nr 278 na odc. Stare Strącze – Wschowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji