ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 81
Data publikacji
2022-08-10 10:40:36
Numer
LVI/505/2022
Tytuł
Zawarcia porozumienia z Powiatem Zielonogórskim na przyjęcie zadania własnego powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Nowogród Bobrzański w sezonie zimowym 2022 - 2032
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 82
Data publikacji
2022-08-10 10:31:54
Numer
55/22
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie niewyodrębnionego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Bobrowice usytuowanego w świetlicy wiejskiej w Bronkowie
Nazwa jednostki
Gmina Bobrowice
Adres
Zobacz
Lp: 83
Data publikacji
2022-08-10 09:58:03
Numer
194/2022
Tytuł
w sprawie wyznaczenia do sprzedaży gruntu komunalnego w drodze bezprzetargowej położonego przy ulicy Kopernika w Żaganiu
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 84
Data publikacji
2022-08-10 09:33:30
Numer
XIII/64/2022
Tytuł
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Celowego Związku Gmin SGO5 za 2021 rok
Nazwa jednostki
Związek Gmin SGO5
Adres
Zobacz
Lp: 85
Data publikacji
2022-08-10 09:31:29
Numer
XIII/63/2022
Tytuł
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Celowego Związku Gmin SGO5 na lata 2022-2025
Nazwa jednostki
Związek Gmin SGO5
Adres
Zobacz
Lp: 86
Data publikacji
2022-08-10 09:28:50
Numer
XIII/62/2022
Tytuł
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Celowego Związku Gmin SGO5 za 2021 rok
Nazwa jednostki
Związek Gmin SGO5
Adres
Zobacz
Lp: 87
Data publikacji
2022-08-10 09:26:34
Numer
Nr 21/2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 21/2022 Starosty Żarskiego z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie: zgłaszania incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem ujawnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Żarskiego.
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 88
Data publikacji
2022-08-10 09:22:17
Numer
Nr 20/2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 20/2022 Starosty Żarskiego z dnia 13.06.2022 r. w sprawie: zamknięcia Starostwa Powiatowego w Żarach dla interesantów.
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 89
Data publikacji
2022-08-09 16:53:50
Numer
197/2022
Tytuł
w sprawie: wyznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu komunalnego w trybie bezprzetargowym położonego przy ulicy Krętej w Żaganiu.
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 90
Data publikacji
2022-08-09 16:50:11
Numer
186/2022
Tytuł
w sprawie: wyznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu komunalnego w trybie bezprzetargowym położonego przy ulicy Kochanowskiego w Żaganiu.
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 91
Data publikacji
2022-08-09 16:44:02
Numer
195/2022
Tytuł
w sprawie: wyznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu komunalnego w trybie bezprzetargowym położonego przy ulicy Sosnowej w Żaganiu.
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 92
Data publikacji
2022-08-09 16:35:17
Numer
187/2022
Tytuł
w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży gruntu komunalnego w drodze bezprzetargowej położonego przy ulicy Kopernika w Żaganiu.
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 93
Data publikacji
2022-08-09 16:21:34
Numer
185/2022
Tytuł
w sprawie: wyznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu komunalnego w trybie bezprzetargowym położonego przy ulicy Krętej w Żaganiu.
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 94
Data publikacji
2022-08-09 15:29:17
Numer
188/2022
Tytuł
w sprawie: wyznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu komunalnego w trybie bezprzetargowym położonego przy ulicy Krętej w Żaganiu.
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp: 95
Data publikacji
2022-08-09 14:36:51
Numer
80.2022
Tytuł
w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp: 96
Data publikacji
2022-08-09 14:35:12
Numer
79.2022
Tytuł
w sprawie zmiany w budżecie na 2022 r.
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp: 97
Data publikacji
2022-08-09 14:33:02
Numer
78.2022
Tytuł
w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp: 98
Data publikacji
2022-08-09 14:31:34
Numer
77.2022
Tytuł
w sprawie ogłoszenia konsultacji Programu współpracy powiatu międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp: 99
Data publikacji
2022-08-09 14:29:34
Numer
76.2022
Tytuł
w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Skwierzynie
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp: 100
Data publikacji
2022-08-09 12:41:33
Numer
1371/B/2022
Tytuł
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji