ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 81
Data publikacji
2020-03-25 12:08:52
Numer
225/20
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 82
Data publikacji
2020-03-25 11:58:27
Numer
16/19
Tytuł
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/02 Starosty Świebodzińskiego z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotyczącego powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie oraz Nr 29/2003 Starosty Świebodzińskiego z dnia 29 grudnia 2002 r.
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 83
Data publikacji
2020-03-25 11:24:09
Numer
38/20
Tytuł
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp: 84
Data publikacji
2020-03-25 10:36:45
Numer
Zarządzenie Nr 0050.21.2020
Tytuł
w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasteczko
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz
Lp: 85
Data publikacji
2020-03-25 10:36:45
Numer
Zarządzenie Nr 0050.20.2020
Tytuł
w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli bezodpływowych nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowe Miasteczko
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz
Lp: 86
Data publikacji
2020-03-25 10:36:45
Numer
Zarządzenie Nr 0050.17.2020
Tytuł
w sprawie: zmiany do zarządzenia nr 0050.29.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w celu przeprowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Nowe Miasteczko
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz
Lp: 87
Data publikacji
2020-03-25 09:56:15
Numer
ZPM-67-II-2020
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim"
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 88
Data publikacji
2020-03-25 09:20:52
Numer
XIX/22/20
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2020
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp: 89
Data publikacji
2020-03-25 08:49:37
Numer
XIX/21/20
Tytuł
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szczaniec
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp: 90
Data publikacji
2020-03-25 08:43:44
Numer
XIX/20/20
Tytuł
w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp: 91
Data publikacji
2020-03-25 08:29:46
Numer
0050.35.2020
Tytuł
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. inwestycji i rozwoju
Nazwa jednostki
Gmina Świdnica
Adres
Zobacz
Lp: 92
Data publikacji
2020-03-25 07:52:16
Numer
9/2020
Tytuł
w sprawie organizacji nauki w warunkach domowych
Nazwa jednostki
Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy
Adres
Zobacz
Lp: 93
Data publikacji
2020-03-24 21:05:42
Numer
XII/104/2020
Tytuł
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w gminie Trzebiechów
Nazwa jednostki
Gmina Trzebiechów
Adres
Zobacz
Lp: 94
Data publikacji
2020-03-24 21:04:59
Numer
XII/103/2020
Tytuł
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Trzebiechów
Nazwa jednostki
Gmina Trzebiechów
Adres
Zobacz
Lp: 95
Data publikacji
2020-03-24 21:04:03
Numer
XII/102/2020
Tytuł
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebiechów na lata 2020-2025
Nazwa jednostki
Gmina Trzebiechów
Adres
Zobacz
Lp: 96
Data publikacji
2020-03-24 15:33:44
Numer
166/2020
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących oferty realizacji zadań publicznych Powiatu Świebodzińskiego w 2020r.
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 97
Data publikacji
2020-03-24 15:21:03
Numer
XII/117/20
Tytuł
Uchwała Nr XII/117/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 98
Data publikacji
2020-03-24 15:21:03
Numer
XII/116/20
Tytuł
Uchwała Nr XII/116/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 99
Data publikacji
2020-03-24 15:21:03
Numer
XII/115/20
Tytuł
Uchwała Nr XII/115/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 5 marca 20202 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszeni opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 100
Data publikacji
2020-03-24 15:21:03
Numer
XII/114/20
Tytuł
Uchwała Nr XII/114/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji