ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 81
Data publikacji
2020-09-23 13:21:12
Numer
ZPM-229-II-2020
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 82
Data publikacji
2020-09-23 13:00:38
Numer
108/z/2020
Tytuł
Zarządzenie Nr 108/z/2020 Burmistrza Lubska z dnia 14 września 2020 r.w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 83
Data publikacji
2020-09-23 11:59:30
Numer
851.2020
Tytuł
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. opracowania programów wspierania rodziny oraz rozwoju pieczy zastępczej.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 84
Data publikacji
2020-09-23 11:54:59
Numer
850.2020
Tytuł
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. opracowania programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 85
Data publikacji
2020-09-23 11:48:09
Numer
852.2020
Tytuł
w sprawie przejęcia nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 86
Data publikacji
2020-09-23 11:39:17
Numer
849.2020
Tytuł
w sprawie upoważnienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 87
Data publikacji
2020-09-23 11:38:35
Numer
106.2020
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowości materiałów informacyjnych i terminów składania dokumentów planistycznych dotyczących prac nad projektem budżetu na 2021 r.
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp: 88
Data publikacji
2020-09-23 11:36:59
Numer
105.2020
Tytuł
w sprawie zmiany w budżecie na 2020 r.
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp: 89
Data publikacji
2020-09-23 11:36:15
Numer
OA.0050.79.2020
Tytuł
w sprawie zwołania Zebrania Wyborczego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Długoszyn
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp: 90
Data publikacji
2020-09-23 11:34:56
Numer
848.2020
Tytuł
w sprawie upoważnienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 91
Data publikacji
2020-09-23 11:00:52
Numer
71/20
Tytuł
w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w Bronkowie
Nazwa jednostki
Gmina Bobrowice
Adres
Zobacz
Lp: 92
Data publikacji
2020-09-23 10:59:22
Numer
70/20
Tytuł
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020
Nazwa jednostki
Gmina Bobrowice
Adres
Zobacz
Lp: 93
Data publikacji
2020-09-23 10:19:19
Numer
Zarządzenie Nr 120.20.2020
Tytuł
w sprawie: określenia zasad zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego i z powrotem w przypadku zapewnienia transportu i opieki przez rodziców, opiekunów prawnych, osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem lub inne podmioty w przypadku powierzenia im przewozu dziecka przez rodziców
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz
Lp: 94
Data publikacji
2020-09-23 08:50:34
Numer
144/2020
Tytuł
Powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 95
Data publikacji
2020-09-22 21:26:13
Numer
XXV/212/20
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 96
Data publikacji
2020-09-22 21:26:13
Numer
XXV/211/20
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 97
Data publikacji
2020-09-22 21:26:13
Numer
XXV/210/20
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 98
Data publikacji
2020-09-22 21:26:13
Numer
XXV/209/20
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 99
Data publikacji
2020-09-22 21:26:13
Numer
XXV/208/20
Tytuł
w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 100
Data publikacji
2020-09-22 21:26:13
Numer
XXV/207/20
Tytuł
w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję w latach 2020 - 2023
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji