ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 81
Data publikacji
2023-03-20 10:15:04
Numer
LI/744/23
Tytuł
UCHWAŁA NR LI/744/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu poprawy infrastruktury boisk piłkarskich
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 82
Data publikacji
2023-03-20 10:15:04
Numer
LI/743/23
Tytuł
UCHWAŁA NR LI/743/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 13 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa lubuskiego
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 83
Data publikacji
2023-03-20 10:15:03
Numer
LI/746/23
Tytuł
UCHWAŁA NR LI/746/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2023 rok
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 84
Data publikacji
2023-03-20 10:15:03
Numer
LI/745/23
Tytuł
UCHWAŁA NR LI/745/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 85
Data publikacji
2023-03-20 10:15:02
Numer
LI/747/23
Tytuł
UCHWAŁA NR LI/747/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2023-2041
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 86
Data publikacji
2023-03-20 10:15:01
Numer
STANOWISKO SWL z 13.03.2023
Tytuł
STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie jubileuszu 25-lecia Umowy Paradyskiej, która legła u podstaw powołania samorządnego województwa lubuskiego
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 87
Data publikacji
2023-03-20 10:01:46
Numer
WG.0050.156.2023
Tytuł
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury "Jutrzenka" w Zwierzynie
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 88
Data publikacji
2023-03-20 10:01:46
Numer
WG.0050.155.2023
Tytuł
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 89
Data publikacji
2023-03-20 10:01:46
Numer
WG.0050.154.2023
Tytuł
Przyjęcie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2023 -2025
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp: 90
Data publikacji
2023-03-17 14:08:26
Numer
zarządzenie nr 81.2023
Tytuł
w sprawie zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu socjalnego
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 91
Data publikacji
2023-03-17 13:27:44
Numer
0006.17.2023
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Sulechów realizacji zadania publicznego Gminy Czerwieńsk w zakresie pomocy społecznej
Nazwa jednostki
Gmina Czerwieńsk
Adres
Zobacz
Lp: 92
Data publikacji
2023-03-17 13:25:00
Numer
0006.16.2023
Tytuł
w sprawie zmian uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego gminnego programu osłonowego Gminy Czerwieńsk w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotów wydatków w tym zakresie
Nazwa jednostki
Gmina Czerwieńsk
Adres
Zobacz
Lp: 93
Data publikacji
2023-03-17 11:32:49
Numer
613/2023
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp: 94
Data publikacji
2023-03-17 10:48:20
Numer
367/2023
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp: 95
Data publikacji
2023-03-17 10:18:37
Numer
Z-25/2023
Tytuł
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 96
Data publikacji
2023-03-17 10:03:57
Numer
17/23
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 17/23 Burmistrza Babimostu z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 97
Data publikacji
2023-03-17 10:03:56
Numer
19/23
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 19/23 Burmistrza Babimostu z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej na zbycie, dzierżawę, najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Babimost
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 98
Data publikacji
2023-03-17 10:03:56
Numer
18/23
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 18/23 Burmistrza Babimostu z dnia 13 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 99
Data publikacji
2023-03-16 23:48:18
Numer
Z-24/2023
Tytuł
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 100
Data publikacji
2023-03-16 23:48:18
Numer
Z-23/2023
Tytuł
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na czas nieokreślony
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji