ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 101
Data publikacji
2020-07-03 14:17:02
Numer
XV/146/20
Tytuł
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2020-2027
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp: 102
Data publikacji
2020-07-03 14:14:04
Numer
XV/145/20
Tytuł
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Strzelcach Krajeńskich
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp: 103
Data publikacji
2020-07-03 14:10:55
Numer
XV/144/20
Tytuł
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp: 104
Data publikacji
2020-07-03 14:07:32
Numer
XV/141/20
Tytuł
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2020 rok
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp: 105
Data publikacji
2020-07-03 14:06:17
Numer
ZPM-156-II-2020
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Strategii elektromobilności Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 106
Data publikacji
2020-07-03 14:05:32
Numer
XV/143/20
Tytuł
Uchwała w sprawie przejęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Strzelce Krajeńskie do realizacji zadania publicznego
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp: 107
Data publikacji
2020-07-03 14:03:59
Numer
XV/142/20
Tytuł
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp: 108
Data publikacji
2020-07-03 13:56:35
Numer
XV/140/20
Tytuł
Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp: 109
Data publikacji
2020-07-03 13:54:54
Numer
XV/139/20
Tytuł
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzelce Krajeńskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp: 110
Data publikacji
2020-07-03 13:53:17
Numer
XV/138/20
Tytuł
Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich wotum zaufania
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp: 111
Data publikacji
2020-07-03 13:47:39
Numer
116/1577/20
Tytuł
Uchwała nr 116/1577/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 112
Data publikacji
2020-07-03 13:47:39
Numer
116/1576/20
Tytuł
Uchwała nr 116/1576/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie skierowania do zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 113
Data publikacji
2020-07-03 13:47:39
Numer
116/1575/20
Tytuł
Uchwała nr 116/1575/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie skierowania do zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie przyznawania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych Marszałka Województwa Lubuskiego dla uczniów z terenu Województwa lubuskiego
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 114
Data publikacji
2020-07-03 13:47:38
Numer
116/1581/20
Tytuł
Uchwała nr 116/1581/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp.
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 115
Data publikacji
2020-07-03 13:47:38
Numer
116/1580/20
Tytuł
Uchwała nr 116/1580/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 116
Data publikacji
2020-07-03 13:47:38
Numer
116/1579/20
Tytuł
Uchwała nr 116/1579/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 117
Data publikacji
2020-07-03 13:47:38
Numer
116/1578/20
Tytuł
Uchwała nr 116/1578/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 118
Data publikacji
2020-07-03 13:47:37
Numer
116/1585/20
Tytuł
Uchwała nr 116/1585/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Ośrodka dla Osób Uzależnionych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Nowy Dworek” w Nowym Dworku
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 119
Data publikacji
2020-07-03 13:47:37
Numer
116/1584/20
Tytuł
Uchwała nr 116/1584/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 120
Data publikacji
2020-07-03 13:47:37
Numer
116/1583/20
Tytuł
Uchwała nr 116/1583/20 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji