ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 101
Data publikacji
2023-03-16 23:48:18
Numer
Z-22/2023
Tytuł
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 102
Data publikacji
2023-03-16 15:07:31
Numer
0050.20.2023
Tytuł
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach
Nazwa jednostki
Gmina Bojadła
Adres
Zobacz
Lp: 103
Data publikacji
2023-03-16 14:52:36
Numer
29/z/2023
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 29/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Tymienice w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 104
Data publikacji
2023-03-16 14:52:36
Numer
28/z/2023
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 28/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Górzyn w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 105
Data publikacji
2023-03-16 14:52:36
Numer
27/z/2023
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 27/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Białków w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 106
Data publikacji
2023-03-16 14:52:35
Numer
33/z/2023
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 33/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Raszyn w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 107
Data publikacji
2023-03-16 14:52:35
Numer
32/z/2023
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 32/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Chocimek w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 108
Data publikacji
2023-03-16 14:52:35
Numer
31/z/2023
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 31/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Mokra w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 109
Data publikacji
2023-03-16 14:52:35
Numer
30/z/2023
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 30/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Kałek w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 110
Data publikacji
2023-03-16 14:52:34
Numer
36/z/2023
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 36/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Ziębikowo w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 111
Data publikacji
2023-03-16 14:52:34
Numer
35/z/2023
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 35/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Lutol w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 112
Data publikacji
2023-03-16 14:52:34
Numer
34/z/2023
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 34/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Osiek w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 113
Data publikacji
2023-03-16 14:52:33
Numer
39/z/2023
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 39/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Grabków w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 114
Data publikacji
2023-03-16 14:52:33
Numer
38/z/2023
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 38/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Dąbrowa w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 115
Data publikacji
2023-03-16 14:52:33
Numer
37/z/2023
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 37/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Mierków w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 116
Data publikacji
2023-03-16 14:52:32
Numer
43/z/2023
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 43/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Stara Woda w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 117
Data publikacji
2023-03-16 14:52:32
Numer
42/z/2023
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 42/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Chocicz w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 118
Data publikacji
2023-03-16 14:52:32
Numer
41/z/2023
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 41/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Dłużek w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 119
Data publikacji
2023-03-16 14:52:32
Numer
40/z/2023
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 40/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Chełm Żarski w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 120
Data publikacji
2023-03-16 14:52:31
Numer
44/z/2023
Tytuł
ZARZĄDZENIE Nr 44/z/2023 BURMISTRZA LUBSKA z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Tuchola Żarska w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji