ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 101
Data publikacji
2022-08-09 12:39:17
Numer
1370/B/2022
Tytuł
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 102
Data publikacji
2022-08-09 12:37:32
Numer
1369/B/2022
Tytuł
w sprawie zawarcia umów najmu w drodze bezprzetargowej na pomieszczenia gospodarcze
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 103
Data publikacji
2022-08-09 12:35:43
Numer
1368/B/2022
Tytuł
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości pod plac handlowy
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 104
Data publikacji
2022-08-09 12:34:07
Numer
1366/B/2022
Tytuł
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.20.2022
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 105
Data publikacji
2022-08-09 12:22:50
Numer
0050.54.2022
Tytuł
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nazwa jednostki
Gmina Bojadła
Adres
Zobacz
Lp: 106
Data publikacji
2022-08-09 11:34:37
Numer
Nr 19/2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 19/2022 Starosty Żarskiego z dnia 08.06.2022 r. w sprawie: refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Starostwa Powiatowego zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 107
Data publikacji
2022-08-09 11:28:49
Numer
Nr 18/2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 18/2022 Starosty Żarskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy, którym pracownik odbywa podróż służbową.
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 108
Data publikacji
2022-08-09 10:38:16
Numer
Nr 17/2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 17/2022 Starosty Żarskiego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 10/2018 Starosty Żarskiego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2017 Starosty Żarskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania i nagradzania.
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 109
Data publikacji
2022-08-09 10:27:48
Numer
773.2022
Tytuł
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2022.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 110
Data publikacji
2022-08-09 10:26:28
Numer
774.2022
Tytuł
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2022 rok.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 111
Data publikacji
2022-08-09 10:25:30
Numer
Nr 16/2022
Tytuł
Zarządzenie Nr 16/2022 Starosty żarskiego z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru technicznego zadania inwestycyjnego pn. ,, Termomodernizacja dachu ze zmianą sposobu użytkowania strychu w DPS w Miłowicach''.
Nazwa jednostki
Powiat Żarski
Adres
Zobacz
Lp: 112
Data publikacji
2022-08-09 09:17:24
Numer
LVI/504/2022
Tytuł
Rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 113
Data publikacji
2022-08-09 09:14:06
Numer
LVI/503/2022
Tytuł
Zmiana uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 114
Data publikacji
2022-08-09 09:06:01
Numer
LVI/502/2022
Tytuł
Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego nieruchomości stanowiącej własność Krajowego Ośrodka wsparcia Rolnictwa
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 115
Data publikacji
2022-08-09 08:28:47
Numer
LVI/501/2022
Tytuł
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański obejmujący tereny w obrębie Dobroszów Mały
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 116
Data publikacji
2022-08-09 08:23:48
Numer
LVI/500/2022
Tytuł
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2022 rok
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 117
Data publikacji
2022-08-09 08:18:58
Numer
LVI/499/2022
Tytuł
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowogród Bobrzański na lata 2022 - 2032
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp: 118
Data publikacji
2022-08-08 15:58:00
Numer
51/22
Tytuł
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
Nazwa jednostki
Gmina Bobrowice
Adres
Zobacz
Lp: 119
Data publikacji
2022-08-08 15:03:08
Numer
zarządzenie nr 245.2022
Tytuł
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy Gubin o statusie miejskim na 2022 rok
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 120
Data publikacji
2022-08-08 15:01:00
Numer
zarządzenie nr 240.2022
Tytuł
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy Gubin o statusie miejskim na 2022 rok
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji