ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 101
Data zgłoszenia
2022-07-13
Numer
628/3 położona w obrębie Jeziory Wysokie
Temat
działka gruntu, oznaczona numerem ewidencyjnym 628/3 o powierzchni 0,0548 ha, położona w obrębie JEZIORY WYSOKIE
Nazwa jednostki
Gmina Brody
Adres
Zobacz
Lp: 102
Data zgłoszenia
2022-07-13
Numer
628/6 położona w obrębie Jeziory Wysokie
Temat
Zabudowana działka gruntu, oznaczona numerem ewidencyjnym 628/6 o powierzchni 9,7148 ha, położona w obrębie JEZIORY WYSOKIE
Nazwa jednostki
Gmina Brody
Adres
Zobacz
Lp: 103
Data zgłoszenia
2022-07-12
Numer
4/2022
Temat
Starosta Wschowski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Kuźnica Głogowska jednostki ewidencyjnej Sława– obszar wiejski na okres oznaczony do 15 czerwca 2025 r.
Nazwa jednostki
Powiat Wschowski
Adres
Zobacz
Lp: 104
Data zgłoszenia
2022-07-12
Numer
IGN.6840.6.2022
Temat
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 1784 obręb Górzyn, gm. Lubsko (teren KSSSE Podstrefa Lubsko)
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 105
Data zgłoszenia
2022-07-11
Numer
II przetarg ustny nieograniczony, działka 544 o pow. 0,2763 ha, Niegosławice
Temat
Obręb Niegosławice gm. Niegosławice działka nr 544 o pow. 0,2763 ha, oznaczona użytkiem Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane). Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta kilkoma drzewami nie stanowiącymi wartości użytkowej. Dojazd do nieruchomości drogą bitumiczną. Kształt nieruchomości – regularny, wklęsły prostokąt. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 106
Data zgłoszenia
2022-07-11
Numer
VI przetarg ustny nieograniczony, działka nr 1049 o pow. 0,1211 ha, miasto Żagań
Temat
Obręb 0002 miasta Żagań ul. Piłsudskiego 12, Działka nr 1049 o pow. 0,1211 ha (użytek Bi – Inne tereny zabudowane) stanowi nieruchomość zabudowaną budynkiem dawnej Szkoły Muzycznej o pow. użytkowej 488 m2, zbliżoną kształtem do wielokąta, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca jej racjonalne wykorzystanie. Nieruchomość jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Dojazd do działki drogą publiczną.
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 107
Data zgłoszenia
2022-07-11
Numer
20.2022
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Pszczew przy ul. Kuligowskiej - działka nr 1387/28 o pow. 0,1270 ha
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp: 108
Data zgłoszenia
2022-07-11
Numer
17.2022
Temat
VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pszczew działka nr 1205/60 o pow. 0,1357 ha
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp: 109
Data zgłoszenia
2022-07-11
Numer
21.2022
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Pszczew przy ul. Kuligowskiej - działka nr 1387/29 o pow. 0,1042 ha
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp: 110
Data zgłoszenia
2022-07-11
Numer
18.2022
Temat
VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pszczew - działka nr 1205/61 o pow. 0,1356 ha
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp: 111
Data zgłoszenia
2022-07-11
Numer
22.2022
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Pszczew przy ul. Kuligowskiej - działka nr 1387/39 o pow. 0,0854 ha
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp: 112
Data zgłoszenia
2022-07-11
Numer
23.2022
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Pszczew przy ul. Kuligowskiej - działka nr 1387/41 o pow. 0,1089 ha
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp: 113
Data zgłoszenia
2022-07-11
Numer
19.2022
Temat
VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pszczew - działka nr 1205/64 o pow. 0,1305 ha
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp: 114
Data zgłoszenia
2022-07-11
Numer
24.2022
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Pszczew przy ul. Kuligowskiej - działka nr 1387/50 o pow. 0,1051 ha
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp: 115
Data zgłoszenia
2022-07-11
Numer
25.2022
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Pszczew przy ul. Kuligowskiej - działka nr 1387/51 o pow. 0,1338 ha
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp: 116
Data zgłoszenia
2022-07-11
Numer
Ogłoszenie Nr 35/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2022r.
Temat
Ogłoszenie Nr 35/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2022r. na najem na czas nieoznaczony lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Gorzowa Wielkopolskiego położonych w Gorzowie Wielkopolskim
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 117
Data zgłoszenia
2022-07-11
Numer
Ogłoszenie Nr 34/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lipca 2022r.
Temat
Ogłoszenie Nr 34/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lipca 2022r. o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przy ul.Sosnowej
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 118
Data zgłoszenia
2022-07-08
Numer
22/GN/2022
Temat
pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 235/1, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w miejscowości Krosno Odrzańskie.
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp: 119
Data zgłoszenia
2022-07-08
Numer
305
Temat
Burmistrz Świebodzina ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej przy ul. Koziej
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp: 120
Data zgłoszenia
2022-07-07
Numer
1/2022
Temat
Nieruchomości rolne położone w obrębie miasta Sława i wsi Gola, stanowiące własność Gminy Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji