ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 141
Data publikacji
2023-02-07 12:10:56
Temat
opis zgłoszenia: sieci gazowe, inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp: 142
Data publikacji
2023-02-03 14:22:08
Temat
opis zgłoszenia: Instalacje gazowe, inwestor: Anna Pelińska
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp: 143
Data publikacji
2023-02-03 14:08:28
Temat
opis zgłoszenia: instalacje gazowe, inwestor: Marcin Zientek
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 144
Data publikacji
2023-02-03 14:06:47
Temat
opis zgłoszenia: instalacje gazowe, inwestor: Małgorzata Wysoczańska
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 145
Data publikacji
2023-02-03 14:04:24
Temat
opis zgłoszenia: wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których oddziaływanie mieści się w całości na działce lub działkach na których zostały zaprojektowane, inwestor: Karol Czajka
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 146
Data publikacji
2023-02-03 14:02:25
Temat
opis zgłoszenia: instalacje gazowe, inwestor: Roman Żółkiewicz
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 147
Data publikacji
2023-02-03 13:45:28
Temat
opis zgłoszenia: instalacja gazowa wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, inwestor: Krzysztof Kontorski
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp: 148
Data publikacji
2023-02-02 12:13:10
Temat
opis zgłoszenia: sieci gazowe o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, inwestor: Piotr Waligóra
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 149
Data publikacji
2023-02-02 11:42:55
Temat
opis zgłoszenia: sieci gazowe o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, inwestor: Krystyna Ruszkowska
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 150
Data publikacji
2023-02-02 11:11:24
Temat
opis zgłoszenia: sieci gazowe, inwestor: Tadeusz Kostrzewa
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp: 151
Data publikacji
2023-02-02 09:52:28
Temat
opis zgłoszenia: sieci cieplne, inwestor: Elektrociepłownia " Zielona Góra "
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 152
Data publikacji
2023-02-01 14:36:59
Temat
opis zgłoszenia: instalacja gazowa, inwestor: Krzysztof Łazowski
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp: 153
Data publikacji
2023-02-01 12:00:50
Temat
opis zgłoszenia: wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których oddziaływanie mieści się w całości na działce lub działkach na których zostały zaprojektowane, inwestor: Krzysztof Kietliński
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 154
Data publikacji
2023-02-01 10:11:11
Temat
opis zgłoszenia: Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej, inwestor: Łukasz Michalski
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 155
Data publikacji
2023-02-01 10:01:49
Temat
opis zgłoszenia: Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej, inwestor: Marta Orzeszek
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 156
Data publikacji
2023-01-31 12:58:13
Temat
opis zgłoszenia: sieci elektroenergetyczne obejmujące napięcia znamionowe nie wyższe niż 1 kV, inwestor: Maria Ratajczak
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp: 157
Data publikacji
2023-01-31 12:07:27
Temat
opis zgłoszenia: Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej, inwestor: Wioletta Stachura
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 158
Data publikacji
2023-01-31 12:05:34
Temat
opis zgłoszenia: Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej, inwestor: Anna Jasińska
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 159
Data publikacji
2023-01-31 11:57:51
Temat
opis zgłoszenia: sieci elektroenergetyczne obejmujące napięcia znamionowe nie wyższe niż 1 kV, inwestor: ENEA OPERATOR SP. Z O.O., UL. STRZESZYŃSKA 58, 60-479 POZNAŃ
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp: 160
Data publikacji
2023-01-31 11:55:59
Temat
opis zgłoszenia: sieci elektroenergetyczne obejmujące napięcia znamionowe nie wyższe niż 1 kV, inwestor: ENEA OPERATOR SP. Z O.O., UL. STRZESZYŃSKA 58, 60-479 POZNAŃ
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji