ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
2701 2003-08-08 13:58:36 Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywną Gmina Skąpe Zobacz
2702 2003-08-08 12:12:44 Aktualizacja opłaty użytkowania wieczystego Gmina Skąpe Zobacz
2703 2003-08-08 10:25:25 Rozgraniczania nieruchomości Gmina Skąpe Zobacz
2704 2003-08-08 09:49:33 Wydzierżawianie gruntów komunalnych Gmina Skąpe Zobacz
2705 2003-08-08 09:10:39 Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych Gmina Skąpe Zobacz
2706 2003-08-08 08:47:16 Sprzedaż lokali komunalnych - bezprzetargowa na rzecz najemców tych lokali Gmina Skąpe Zobacz
2707 2003-08-08 08:39:27 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Gmina Skąpe Zobacz
2708 2003-08-01 10:51:17 Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystosci ciekłych Gmina Skąpe Zobacz
2709 2003-08-01 10:00:43 Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów ze środowiska Gmina Skąpe Zobacz
2710 0000-00-00 00:00:00 Wniosek o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu Miasto Gubin Zobacz
2711 0000-00-00 00:00:00 Podział nieruchomości Miasto Gubin Zobacz
2712 0000-00-00 00:00:00 Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego Miasto Gubin Zobacz
2713 0000-00-00 00:00:00 Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Miasto Gubin Zobacz
2714 0000-00-00 00:00:00 Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego Miasto Gubin Zobacz
2715 0000-00-00 00:00:00 Wpisanie do ksiąg krajowych zdarzeń stanu cywilnego lub aktów sporządzonych za granicą Miasto Gubin Zobacz
2716 0000-00-00 00:00:00 Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą Miasto Gubin Zobacz
2717 0000-00-00 00:00:00 Zawarcie związku małżeńskiego Miasto Gubin Zobacz
2718 0000-00-00 00:00:00 Zgłoszenie urodzenia dziecka Miasto Gubin Zobacz
2719 0000-00-00 00:00:00 Zgłoszenie zgonu Miasto Gubin Zobacz
2720 0000-00-00 00:00:00 Podatek od środków transportowych Miasto Gubin Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji