ˆ

Co i jak załatwić

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Temat Nazwa Jednostki Adres
2541 2004-07-20 12:36:19 Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące Gmina Świdnica Zobacz
2542 2004-07-20 12:32:07 Zameldowanie na pobyt stały Gmina Świdnica Zobacz
2543 2004-07-20 12:18:51 Zgłoszenie wyjazdu za granicę z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP lub na okres ponad 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy Gmina Świdnica Zobacz
2544 2004-07-20 12:04:30 Wydanie dowodu osobistego Gmina Świdnica Zobacz
2545 2004-07-20 11:56:53 Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Gmina Świdnica Zobacz
2546 2004-07-20 11:47:26 Wpisanie do rejestru wyborców Gmina Świdnica Zobacz
2547 2004-07-20 11:31:26 Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Gmina Świdnica Zobacz
2548 2004-07-02 09:07:24 Wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z zadrzewień Gmina Zielona Góra Zobacz
2549 2004-07-02 09:02:14 Zamiana nieruchomości Gmina Zielona Góra Zobacz
2550 2004-07-02 08:58:37 Wykonanie przez gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej Gmina Zielona Góra Zobacz
2551 2004-07-02 08:54:47 Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność gminy , a wykorzystywanej na cele mieszkaniowe Gmina Zielona Góra Zobacz
2552 2004-07-02 08:45:28 Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Zielona Góra Gmina Zielona Góra Zobacz
2553 2004-07-02 08:40:43 Rozgraniczenie nieruchomości Gmina Zielona Góra Zobacz
2554 2004-07-02 08:30:04 Rezygnacja z umowy dzierżawy nieruchomości gminnej Gmina Zielona Góra Zobacz
2555 2004-07-02 08:19:54 Podział nieruchomości Gmina Zielona Góra Zobacz
2556 2004-07-01 10:55:47 Ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości Gmina Zielona Góra Zobacz
2557 2004-07-01 10:35:19 Dzierżawa nieruchomości gminnych Gmina Zielona Góra Zobacz
2558 2003-09-02 09:32:00 WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ Miasto Żagań Zobacz
2559 2003-09-02 09:32:00 WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZGŁOSZENIE ZMIANY WE WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Miasto Żagań Zobacz
2560 2003-09-02 09:26:00 Nadanie numeru porządkowego nieruchomości Miasto Żagań Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu