ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp41
Data publikacji
2020-07-01 16:40:17
Numer
Temat
Oferta cenowa na przewóz i rozładunek posiłków pomiędzy placówkami oświatowymi w Brodach
Nazwa jednostki
Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach
Adres
Zobacz
Lp42
Data publikacji
2020-06-30 22:54:47
Numer
556527-N-2020
Temat
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Drągowinie i instalacji wewnętrznej oraz źródeł ogrzewania (OZE)
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp43
Data publikacji
2020-06-30 10:57:35
Numer
555920-N-2020
Temat
Budowa ul. Przylep – Hetmańska, ul. Przylep-Winna w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Przylep, Budowa ul. Przylep – Podgórna, ul. Przylep-Spokojna, ul. Przylep-Strażacka w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Przylep
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp44
Data publikacji
2020-06-30 11:07:51
Numer
Temat
WRG.271.9.2020 - Udzielenie kredytu dla Gminy Międzyrzecz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2020
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp45
Data publikacji
2020-06-29 14:38:26
Numer
552534-N-2020
Temat
Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej „WODNIK” przy ul. Telemanna 1 w systemie zaprojektuj i wybuduj
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp46
Data publikacji
2020-06-26 09:53:58
Numer
554250-N-2020
Temat
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4412F – ul. Energetyków na odcinku od km 0+033,60 do km 0+359,60 w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp47
Data publikacji
2020-06-26 09:23:51
Numer
554418-N-2020
Temat
Termomodernizacja budynku przy ul. Botanicznej 56 w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp48
Data publikacji
2020-06-26 11:34:13
Numer
554467-N-2020
Temat
Budowa drogi ul. Lotników w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp49
Data publikacji
2020-06-26 09:07:51
Numer
Temat
Zapytanie ofertowe pod nazwą "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Iłowa"
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp50
Data publikacji
2020-06-25 14:00:22
Numer
554834-N-2020
Temat
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów”
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp51
Data publikacji
2020-06-25 15:08:07
Numer
554645-N-2020
Temat
„Budowa przepompowni wody pitnej wraz z siecią wodociągową w Przytoku i przebudową stacji uzdatniania wody w Droszkowie oraz budowa sieci wodociągowej w Przytoku – ul. Ruczajowa, Źródlana, gm. Zabór”
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp52
Data publikacji
2020-06-25 14:27:24
Numer
Temat
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Otyń, gmina Otyń
Nazwa jednostki
Gmina Otyń
Adres
Zobacz
Lp53
Data publikacji
2020-06-22 22:27:55
Numer
553040-N-2020
Temat
Budowa ul. Starzyńskiego, Fabrycznej i Wesołej w Witnicy - Etap II ul. Fabryczna od km 0+000,0 km do km 0+085,65 oraz Starzyńskiego od km 0+000,0 do 0+030,0
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp54
Data publikacji
2020-06-22 14:53:46
Numer
552454-N-2020
Temat
1. Przebudowa drogi gminnej nr 007205F ul. Racula – Z. I. Solarzów ETAP 3 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula”.2.„Wymiana sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE o średnicy de 63mm długości 176,0mb wraz z przyłączami de 25mm w ul. Racula – Z.I. Solarzów” w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp55
Data publikacji
2020-06-22 10:30:36
Numer
Temat
„Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” oraz „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943Fi Nr 005935F w Wiechlicach ” Etap I : - Rozbudowa ul. B. Kozaka i części ulicy Basztowej w (2+310 do km 2+710) w Szprotawie
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp56
Data publikacji
2020-06-18 14:55:34
Numer
552227-N-2020
Temat
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.621.000,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 2020 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 3.531.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.090.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp57
Data publikacji
2020-06-18 09:52:11
Numer
Temat
Dostawa implantów ortopedycznych (ZP/N/05/20)
Nazwa jednostki
NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.
Adres
Zobacz
Lp58
Data publikacji
2020-06-17 15:18:23
Numer
Temat
Udzielenie kredytu długoterminowego
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp59
Data publikacji
2020-06-16 12:15:32
Numer
Temat
Kredyt długoterminowy dla Gminy Kożuchów.
Nazwa jednostki
Gmina Kożuchów
Adres
Zobacz
Lp60
Data publikacji
2020-06-12 09:56:17
Numer
Temat
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 01 września 2020 r. do 31 grudnia 2021r., z terenu Gminy Zbąszynek.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji