ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 16741
Data publikacji
2023-05-30 11:09:09
Numer
13/2023
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 1191F w m. Kolesin, na działce o nadanym nr ewidencyjnym 106/4.
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 16742
Data publikacji
2023-05-30 11:09:09
Numer
12/2023
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości oznaczonych nr 751/2 obręb Nowe Kramsko i 2/17 obręb Stare Kramsko.
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 16743
Data publikacji
2023-05-30 11:09:10
Numer
11/2023
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości oznaczonej nr 27/1 obręb Stare Kramsko
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 16744
Data publikacji
2023-05-30 15:02:11
Numer
31/2023
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3062 w obrębie Lubiatów.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 16745
Data publikacji
2023-05-30 15:23:35
Numer
32/2023
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych Sławianka, dz. nr 146/2, obręb Lubogoszcz.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 16746
Data publikacji
2023-05-31 14:18:18
Numer
4-05-2023
Temat
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej w ramach zadania "Budowa drogi p.poż. 39- Krzakówek w leśnictwie Solniki"
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz
Lp: 16747
Data publikacji
2023-05-31 18:33:48
Numer
RŚ.6220.3.2023
Temat
Ogłoszenie o konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko do postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Leśniów 3" o mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 29, 31, 34, 32, 18/8, 18/7 w obrębie Trzebule, gmina Dąbie
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 16748
Data publikacji
2023-05-31 18:50:46
Numer
RŚ.6220.7.2022
Temat
Ogłoszenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku obory na bydło opasowe wraz z niezbędną infrastrukturą" zlokalizowanego na terenie działki nr 70/3 w obrębie Łagów, gmina Dąbie
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 16749
Data publikacji
2023-06-01 09:14:57
Numer
33/2023
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Sławianka" w obrębie Lubogoszcz.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 16750
Data publikacji
2023-06-01 09:34:29
Numer
34/2023
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3062 w obrębie Lubiatów.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 16751
Data publikacji
2023-06-01 09:37:30
Numer
35/2023
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3062 w obrębie Lubiatów.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 16752
Data publikacji
2023-06-02 09:13:33
Numer
BGN.II.6733.6.2023
Temat
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr SUL3056A, części działki o numerze ewidencyjnym: 21/1, gmina Torzym, obręb 0066 Kownaty.
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 16753
Data publikacji
2023-06-02 12:08:25
Numer
15/2023
Temat
Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr ewid. 23 obręb Zarzyń, gmina Sulęcin
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 16754
Data publikacji
2023-06-05 09:28:21
Numer
BGN.II.6733.12.2023
Temat
inwestycja celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach o nr ewidencyjny 133/5, 650, 130/1, 130/3 obręb 0073 Torzym
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 16755
Data publikacji
2023-06-05 15:56:28
Numer
1-06-2023
Temat
Zagospodarowanie po scaleniowe - Przebudowa dróg transportu rolnego" na potrzeby zadania "Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem po scaleniowym wsi Konin Szyba, Popęszyce"
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz
Lp: 16756
Data publikacji
2023-06-06 09:48:02
Numer
7/B/2023
Temat
decyzja nr 6/2023 z dnia 05.06.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa obiektu produkcyjnego wraz z częścią techniczną i biurowo-socjalną w gminie Międzyrzecz” na działkach nr ewid. 287/9, 436/5 i 436/3 położonych w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz (Międzyrzecki Park Przemysłowy I)
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 16757
Data publikacji
2023-06-06 10:51:43
Numer
36/2023
Temat
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Łupice o łącznej mocy do 80 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana w obrębie Bagno na działkach nr ew. 147/2, 147/3, 200/2, 291/2 oraz w obrębie Łupice na działkach nr ew. 1/1, 1/2, 4/1, 4/2, gmina Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 16758
Data publikacji
2023-06-06 12:27:21
Numer
RŚ.6220.2.2023
Temat
Ogłoszenie o konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko do postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Leśniów 2" o mocy do 170 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 14, 319/1, 319/2, 65, 66, 64/2, 86/1, 90/1 w obrębie Trzebule, gmina Dąbie.
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 16759
Data publikacji
2023-06-12 12:59:37
Numer
BGN.II.6220.3.2023
Temat
budowie elektrowni fotowoltaicznej Torzym 1 o mocy do 120 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach o numerach ewidencyjnych 55/3, 67/1, 49/1, 72/3, 73/1, 75/1, 75/2, 81/1, 39/1 , 33/2, 33/1,32,28/1 w obrębie 0063 Gądków Wielki
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 16760
Data publikacji
2023-06-13 07:57:14
Numer
BGN.II.6220.3.2023
Temat
Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej.
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji