ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 16281
Data publikacji
2022-09-12 12:52:13
Numer
28/2022; 08.09.2022
Temat
Zawiadomienie o zmianie terminu załatwienia sprawy
Nazwa jednostki
Gmina Łęknica
Adres
Zobacz
Lp: 16282
Data publikacji
2022-09-13 08:13:40
Numer
BGN.II.6220.8.2022
Temat
przebudowie stacji paliw na terenie działki o nr ewid.580/1 obręb 0073 Torzym
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 16283
Data publikacji
2022-09-13 08:17:13
Numer
BGN.II.6220.9.2022
Temat
budowie instalacji do magazynowania energii o mocy do 1000 MW i pojemności do 1000 MWh oraz do 30 stacji ładowania pojazdów energią elektryczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 5/23 obręb Koryta
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 16284
Data publikacji
2022-09-13 08:24:20
Numer
BGN.II.6220.10.2022
Temat
budowa elektrowni fotowoltaicznej Torzym Północ wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 12,14,19/3 obręb Garbicz
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 16285
Data publikacji
2022-09-13 08:28:09
Numer
BGN.II.6220.11.2022
Temat
budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z infrastrukturą to-warzyszącą, w miejscowości Boczów, przy ulicy Sikorskiego, na działkach ewid. nr: 266/1 – 266/12 obręb Boczów
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 16286
Data publikacji
2022-09-13 09:16:44
Numer
30/2022
Temat
Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na działece nr ewid. 34/30 obręg 0046 Sulęcin I
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 16287
Data publikacji
2022-09-13 09:20:04
Numer
32/2022
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr. ewid. 322/1 obręb Lubniewice.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 16288
Data publikacji
2022-09-13 09:20:26
Numer
31/2022
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnaego na działce nr. ewid. 79/1 obręb Chartów
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 16289
Data publikacji
2022-09-16 14:51:38
Numer
Informacja o opryskach w lasach
Temat
Informacja o opryskach w lasach
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp: 16290
Data publikacji
2022-09-19 11:02:22
Numer
13/2022
Temat
Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gat. Świerk pospolity z terenu nieruchomości oznaczonej nr 254/1 w m. Podmokle Wielkie.
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 16291
Data publikacji
2022-09-19 11:20:38
Numer
14/2022
Temat
Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa z terenu nieruchomości oznaczonej nr 655/8 w m. Nowe Kramsko.
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 16292
Data publikacji
2022-09-19 11:21:39
Numer
68/2022
Temat
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do wytwarzania biogazu o mocy do 1 MW z instalacją pasteryzacji odpadów na działce nr ewid. 803/11 oraz częściowo na działce nr ewid. 803/7, 803/8 w miejscowości Ciepielówek, obręb Krzepielów, gmina Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 16293
Data publikacji
2022-09-20 09:41:40
Numer
33/2022
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr. ewid. 189/8 oręb Gądków Wielki.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 16294
Data publikacji
2022-09-20 09:41:57
Numer
2/2022
Temat
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne -Instalacja radiokomunikacyjna 62042 (62042N!) LEMANS_TORZYM_1_TMPL.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 16295
Data publikacji
2022-09-20 09:43:20
Numer
1/2022
Temat
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne -Instalacja radiokomunikacyjna 62035 (62035N!) LEMANS_TORZYM_2_TMPL.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 16296
Data publikacji
2022-09-20 10:05:53
Numer
01-09-2022
Temat
DECYZJA Nakazująca usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz
Lp: 16297
Data publikacji
2022-09-20 10:14:52
Numer
2-09-2022
Temat
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 20 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 503/82, obręb 0003 Gołaszyn, gmina Nowe Miasteczko, powiat nowosolski, woj. lubuskie"
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz
Lp: 16298
Data publikacji
2022-09-23 09:28:31
Numer
69/2022
Temat
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej ubojni indyka zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 7 w Sławie o część ubojową, do obróbki i przetwórstwa, magazynową i techniczną wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 248/36 w obrębie Sława
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 16299
Data publikacji
2022-09-23 10:55:00
Numer
12/A/2022
Temat
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki nr ewid. 104 położonej w obrębie ewidencyjnym 13-Kuźnik, gmina Międzyrzecz
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 16300
Data publikacji
2022-09-23 11:46:12
Numer
15/2022
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 30 szt. drzew gat. sosna zwyczajna z terenu nieruchomości oznaczonej nr 1189/6 w m. Babimost, obręb Nowe Kramsko
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji