ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 16221
Data publikacji
2022-07-28 10:27:03
Numer
BS.6341.11.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. Pozwolenie wodnoprawne pobór wód powierzchniowych Kanał Młynówka, w Starosiedlu, usługa wodna piętrzenie wody na stawie
Temat
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. Pozwolenie wodnoprawne pobór wód powierzchniowych Kanał Młynówka, w Starosiedlu, usługa wodna piętrzenie wody na stawie
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp: 16222
Data publikacji
2022-07-28 14:29:21
Numer
39/2022
Temat
Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na działce nr ewid. 709 obręb 0073 Torzym.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 16223
Data publikacji
2022-07-29 07:22:18
Numer
OŚR.6131.14.2022
Temat
Decyzja z dnia 28.07.2022r zezwolenie na usuniecie 37 drzew gatunku olcha, brzoza, z działki 1/2 obręb Lubrza
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 16224
Data publikacji
2022-07-29 07:22:18
Numer
OŚR.6131.14.2022
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 37szt. drzew z działki nr 1/2 obręb Przełazy
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 16225
Data publikacji
2022-07-29 07:25:38
Numer
OŚR.6131.Z.11.2022
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z działki nr 169/2, 169/3 obręb Nowa Wioska
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 16226
Data publikacji
2022-08-02 07:10:32
Numer
BGN.II.6853.42.2022
Temat
Odwołanie Garbicz Festiwal do SKO
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 16227
Data publikacji
2022-08-02 14:25:43
Numer
30/2022
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr ewid. 18 obręb Grabów, gmina Torzym
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 16228
Data publikacji
2022-08-08 09:40:30
Numer
25/2022; 08.08.2022r.
Temat
Budowa Stacji Paliw Płynnych z niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną na terenie działek o nr 171/23, 171/6, 171/7 i 171/24 obręb 0001 Łęknica, m. Łęknica, powiat żarski, województwo lubuskie
Nazwa jednostki
Gmina Łęknica
Adres
Zobacz
Lp: 16229
Data publikacji
2022-08-10 08:03:02
Numer
12/2022
Temat
Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gat. Świerk z terenu nieruchomości oznaczonej nr. 191(nr wew. 43) w m. Babimost.
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 16230
Data publikacji
2022-08-10 12:33:23
Numer
56/2022
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew z działki o nr ewid. 3043/6 w obrębie Lubiatów.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 16231
Data publikacji
2022-08-10 12:38:15
Numer
57/2022
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3054 w obrębie Lubiatów.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 16232
Data publikacji
2022-08-10 12:40:57
Numer
58/2022
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3054 w obrębie Lubiatów.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 16233
Data publikacji
2022-08-11 12:14:36
Numer
27/2022, 05.08.2022
Temat
Opina RDOŚ w Gorzowie Wlkp. w sprawie braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
Nazwa jednostki
Gmina Łęknica
Adres
Zobacz
Lp: 16234
Data publikacji
2022-08-11 12:14:41
Numer
26/2022, 05.08.2022r.
Temat
Opina PPIS w Żarach w sprawie braku konieczności sporządzania raportu oddziaływania na środowisko
Nazwa jednostki
Gmina Łęknica
Adres
Zobacz
Lp: 16235
Data publikacji
2022-08-12 12:59:46
Numer
59/2022
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z działki o nr ewid. 3043/6 w obrębie Lubiatów.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji