ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 16201
Data publikacji
2022-07-19 09:51:16
Numer
10/2022
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. Lipa drobnolistna z terenu nieruchomości oznaczonej nr 655/8, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 304 w miejscowości Nowe Kramsko.
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 16202
Data publikacji
2022-07-19 12:16:40
Numer
55/2022
Temat
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 16203
Data publikacji
2022-07-19 12:33:26
Numer
7/2021
Temat
Raport o oddziaływaniu na środowisko
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 16204
Data publikacji
2022-07-19 13:22:06
Numer
11/2022
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. Świerk pospolity z terenu nieruchomości oznaczonej nr 191 (nr wew. 43) w miejscowości Babimost.
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 16205
Data publikacji
2022-07-19 13:25:08
Numer
11/B/2022
Temat
decyzja nr 8/2022 z dnia 19.07.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 54 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewid. 77/6 i 82/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecz-1, gmina Międzyrzecz
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 16206
Data publikacji
2022-07-19 14:17:27
Numer
Wniosek o wprowadzenie zmian w treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach projektu realizowanego w obrębie Żuków
Temat
zapisy w decyzji dotyczące użytych komponentów są nieaktualne i wymagają dopasowania, m. in. ze względu na brak dostępności paneli o mocy poniżej 500 W do realizacji dużych projektów
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz
Lp: 16207
Data publikacji
2022-07-21 15:06:39
Numer
15/2022
Temat
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22.06.2022 r. (data wpływu: 22.06.2022 r.), znak: WZŚ.4220.382.2022.AN otrzymana w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na części działki nr 261/3 obręb Tarnawa, gm. Zabór.
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 16208
Data publikacji
2022-07-21 15:09:52
Numer
17/22
Temat
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.06.2022 r. (data wpływu: 30.06.2022 r.), znak: NZ.9022.1.49.2022 otrzymana w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na części działki nr 261/3 obręb Tarnawa, gm. Zabór.
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 16209
Data publikacji
2022-07-21 15:10:18
Numer
16/2022
Temat
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze z dnia 29.06.2022 r. (data wpływu: 04.07.2022 r.) WR.ZZŚ.7.435.149.2022.MLW otrzymana w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na części działki nr 261/3 obręb Tarnawa, gm. Zabór.
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 16210
Data publikacji
2022-07-21 15:13:02
Numer
18/2022
Temat
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 15.07.2022 r. (data wpływu: 15.07.2022 r.), znak: NZ.9022.1.57.2022 otrzymana w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gmina Zabór” na działkach nr 1, 4/3, 6, 8/2, 24, 25, 56, 59/1, 74/2, 105/2, 199, 5, 14, 20, 22, 53, 58, 66/2, 66/5, 79, 115 obręb Dąbrowa, gm. Zabór .
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 16211
Data publikacji
2022-07-21 15:21:32
Numer
19/2022
Temat
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19.07.2022 r. (data wpływu: 19.07.2022 r.), znak: WZŚ.4220.418.2022.PK otrzymana w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gmina Zabór” na działkach nr 1, 4/3, 6, 8/2, 24, 25, 56, 59/1, 74/2, 105/2, 199, 5, 14, 20, 22, 53, 58, 66/2, 66/5, 79, 115 obręb Dąbrowa, gm. Zabór .
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 16212
Data publikacji
2022-07-21 15:24:59
Numer
20/2022
Temat
wniosek w sprawię wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na części działki nr 261/3 obręb Tarnawa, gm. Zabór.
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 16213
Data publikacji
2022-07-22 10:31:19
Numer
OŚR.6131.13.2022
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa z działki nr 14/1 obręb Lubrza
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 16214
Data publikacji
2022-07-22 10:32:34
Numer
OŚR.6131.13.2022
Temat
Decyzja z dnia 21.07.2022r zezwolenie na usuniecie 1 drzewa gatunku świerk, z działki 14/1 obręb Lubrza
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 16215
Data publikacji
2022-07-22 14:52:43
Numer
12/B/2022
Temat
decyzja nr 9/2022 z dnia 22.07.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu JNI – 14150050 – w ciągu DP Nr 1242F, km 0+270 w m. Pieski”, gmina Międzyrzecz
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 16216
Data publikacji
2022-07-25 13:21:41
Numer
WR.ZUZ.7.4210.127.2022.RN
Temat
. zostało wszczęte na wniosek Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z siedzibą w Gorzowie Wlkp., postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego rowu poprzez wykonanie zastawki drewniano — kamiennej o stałym progu przelewu do 0,40 m, z lokalizacją na terenie obejmującym działkę nr 7255 obręb ewidencyjny 0063 Gądków Wielki
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 16217
Data publikacji
2022-07-26 11:25:05
Numer
25-0-2022
Temat
ZAWIADOMIENIE wszczęciu postępowania administracyjnego
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz
Lp: 16218
Data publikacji
2022-07-26 13:03:47
Numer
102/2022
Temat
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa kotłowni na instalację do przetwarzania odpadów drzewnych” zlokalizowanej na działce nr 597/54 obręb 1, przy ul. Kargowskiej 59
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 16219
Data publikacji
2022-07-27 10:10:19
Numer
BGN.II.6853.42.2022
Temat
Odmowa wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Garbicz Festiwal dz.87/22
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 16220
Data publikacji
2022-07-27 15:04:29
Numer
2/A/2022
Temat
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni ST3, awaryjnego ujęcia wody podziemnej w ramach zadania pn. ,,Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Połęcku, gmina Ośno Lubuskie, na działce 354/1 obręb 0009 Połęcko
Nazwa jednostki
Gmina Ośno Lubuskie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji