ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 16181
Data publikacji
2022-07-11 14:10:54
Numer
15/2022, 25.05.2022r.
Temat
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Nazwa jednostki
Gmina Łęknica
Adres
Zobacz
Lp: 16182
Data publikacji
2022-07-11 14:10:54
Numer
14/2022; 16.05.2022r.
Temat
Opinia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Żarach
Nazwa jednostki
Gmina Łęknica
Adres
Zobacz
Lp: 16183
Data publikacji
2022-07-11 14:12:53
Numer
16/2022; 31.05.2022r.
Temat
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Nazwa jednostki
Gmina Łęknica
Adres
Zobacz
Lp: 16184
Data publikacji
2022-07-11 14:19:30
Numer
17/2022; 08.06.2022
Temat
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Stacji Paliw Płynnych z niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną na działkach 171/23, 171/6, 171/7, 171/24
Nazwa jednostki
Gmina Łęknica
Adres
Zobacz
Lp: 16185
Data publikacji
2022-07-11 14:21:27
Numer
18/2022; 08.06.2022r.
Temat
Zawiadomienie o zmianie terminu załatwienia sprawy
Nazwa jednostki
Gmina Łęknica
Adres
Zobacz
Lp: 16186
Data publikacji
2022-07-11 14:24:37
Numer
19/2022; 15.06.2022
Temat
Zawiadomienie o opiniach organów w sprawie konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko
Nazwa jednostki
Gmina Łęknica
Adres
Zobacz
Lp: 16187
Data publikacji
2022-07-11 14:26:08
Numer
20/2022; 15.06.2022
Temat
Zawiadomienie o możliwości zapoznania z materiałem dowodowym
Nazwa jednostki
Gmina Łęknica
Adres
Zobacz
Lp: 16188
Data publikacji
2022-07-11 14:39:19
Numer
21/2022; 28.06.2022r.
Temat
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Budowie Stacji Paliw Płynnych z niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną na terenie działek o nr 171/23, 171/6, 171/7, 171/24.
Nazwa jednostki
Gmina Łęknica
Adres
Zobacz
Lp: 16189
Data publikacji
2022-07-11 14:41:35
Numer
22/2022; 08.07.2022r.
Temat
Decyzja w sprawie umorzenia postępowania
Nazwa jednostki
Gmina Łęknica
Adres
Zobacz
Lp: 16190
Data publikacji
2022-07-11 14:43:57
Numer
23/2022; 11.07.2022
Temat
Obwieszczenie - zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania.
Nazwa jednostki
Gmina Łęknica
Adres
Zobacz
Lp: 16191
Data publikacji
2022-07-12 12:07:30
Numer
51/2022
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew z działki o nr ewid. 3062 w obrębie Lubiatów.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 16192
Data publikacji
2022-07-13 13:58:12
Numer
24/2022; 08.06.2022
Temat
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Nazwa jednostki
Gmina Łęknica
Adres
Zobacz
Lp: 16193
Data publikacji
2022-07-14 15:12:17
Numer
52/2022
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa z działki o nr ewid. 3032 w obrębie Tarnów Jezierny.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 16194
Data publikacji
2022-07-14 15:13:51
Numer
53/2022
Temat
Decyzja zezwalająca na wcinkę drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 3032 w obrębie Tarnów Jezierny.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 16195
Data publikacji
2022-07-18 19:04:39
Numer
OŚR.6220.04.2022
Temat
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F na odcinku od wiaduktu nad autostradą A2 w m. Lubrza do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku m. Buczyna”
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 16196
Data publikacji
2022-07-18 19:04:39
Numer
OŚR.6220.04.2022
Temat
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F na odcinku od wiaduktu nad autostradą A2 w m. Lubrza do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku m. Buczyna”
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 16197
Data publikacji
2022-07-18 19:20:11
Numer
OŚR.6220.03.2022
Temat
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. : „Budowa Centrum zwrotów leasingowych”, działka 8/11 obręb 0004 Mostki
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 16198
Data publikacji
2022-07-18 19:21:09
Numer
OŚR.6220.03.2022
Temat
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na: „Budowa Centrum zwrotów leasingowych”, działka 8/11 obręb 0004 Mostki
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 16199
Data publikacji
2022-07-19 09:21:46
Numer
54/2022
Temat
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fundamentu pod instalację zbiornikową oraz zbiornik T18 S310 i dwie parownice typu L40-4F3 na działce nr ew. 250/17 w obrębie Sława przy ul. Przemysłowej 6a.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 16200
Data publikacji
2022-07-19 09:45:34
Numer
9/2022
Temat
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gat. Świerk pospolity z terenu nieruchomości oznaczonej nr 254/1 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 304 w miejscowości Podmokle Wielkie.
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji