ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 16161
Data publikacji
2022-06-30 12:15:57
Numer
BGN.II.6220.7.2022
Temat
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwa-runkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 3,5 MWp na terenie działki o nr ewid.55/1 obręb 0069 Mierczany, gm. Torzym.
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 16162
Data publikacji
2022-06-30 14:19:54
Numer
48/2022
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3062, obręb Lubiatów.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 16163
Data publikacji
2022-07-01 08:30:14
Numer
28/2022
Temat
Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na działce nr ewid. 376/1 obręb Torzym.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 16164
Data publikacji
2022-07-01 08:30:35
Numer
27/2022
Temat
Zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na działce nr ewid. 18 obręb 0064 Grabów, gmina Torzym.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 16165
Data publikacji
2022-07-01 14:54:11
Numer
14/2022
Temat
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa obwodnicy miejscowości Droszków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282” planowanej do realizacji na terenie województwa lubuskiego, powiatu zielonogórskiego, w granicach administracyjnych gminy Zabór oraz miasta Zielona Góra.
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 16166
Data publikacji
2022-07-01 14:57:46
Numer
13/2022
Temat
wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gmina Zabór” na działkach nr 1, 4/3, 6, 8/2, 24, 25, 56, 59/1, 74/2, 105/2, 199, 5, 14, 20, 22, 53, 58, 66/2, 66/5, 79, 115 obręb Dąbrowa, gm. Zabór .
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 16167
Data publikacji
2022-07-01 15:01:48
Numer
12/2022
Temat
wniosek w sprawię wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na części działki nr 261/3 obręb Tarnawa, gm. Zabór.
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 16168
Data publikacji
2022-07-04 08:38:03
Numer
8/2022
Temat
Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat Żywotnik zachodni z terenu nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 778 obręb Babimost.
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 16169
Data publikacji
2022-07-04 15:53:46
Numer
92/2022
Temat
"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej nr 358, obręb 0005 Nowe Kramsko, gmina Babimost, powiat Zielonogórski, województwo Lubuskie."
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 16170
Data publikacji
2022-07-06 11:59:45
Numer
OŚR.6131.10.2022
Temat
Decyzja z dnia 14.06.2022r zezwolenie na usuniecie 1 drzewa gatunku sosna pospolita, z działki 220 obręb Nowa Wioska
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 16171
Data publikacji
2022-07-06 11:59:45
Numer
OŚR.6131.10.2022
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa z działki nr 220 obręb Nowa Wioska
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 16172
Data publikacji
2022-07-06 12:31:30
Numer
OŚR.6131.11.2022
Temat
Decyzja z dnia 30.06.2022r zezwolenie na usuniecie 21 drzew gatunku sosna pospolita, olsza czarna, brzoza brodawkowata, z działki 280 obręb Przełazy
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 16173
Data publikacji
2022-07-06 12:31:30
Numer
OŚR.6131.11.2022
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 21 drzew z działki nr 280 obręb Przełazy
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 16174
Data publikacji
2022-07-06 12:31:30
Numer
OŚR.6131.12.2022
Temat
Decyzja z dnia 29.06.2022r zezwolenie na usuniecie 1 drzewa gatunku brzoza brodawkowata, z działki 230 obręb Lubrza
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 16175
Data publikacji
2022-07-06 12:31:30
Numer
OŚR.6131.12.2022
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa z działki nr 230 obręb Lubrza
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 16176
Data publikacji
2022-07-06 12:31:30
Numer
OŚR.6131.6.2022
Temat
Decyzja z dnia 14.06.2022r zezwolenie na usuniecie 4 drzew gatunku topola kanadyjska, z działki 232/3 i 232/2 obręb Mostki
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 16177
Data publikacji
2022-07-06 12:31:30
Numer
OŚR.6131.6.2022
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 4 drzew z działki nr 232/3 i 232/2 obręb Mostki
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 16178
Data publikacji
2022-07-11 13:35:29
Numer
49/2022
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 930 obręb m. Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 16179
Data publikacji
2022-07-11 14:04:50
Numer
130/2021
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3068/1 w obrębie Tarnów Jezierny
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 16180
Data publikacji
2022-07-11 14:10:01
Numer
50/2022
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z działki o nr ewid. 3062 w obrębie Tarnów Jezierny.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji