ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 16081
Data publikacji
2022-06-22 10:11:23
Numer
36/2021
Temat
zezwolenie na usunięcie drzew działka 190/8 obręb Czerna, ilość 9 szt.
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 16082
Data publikacji
2022-06-22 10:49:45
Numer
37/2021
Temat
zezwolenie na usunięcie drzew działka 7/34 obręb Iłowa, ilość drzew 1 szt.
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 16083
Data publikacji
2022-06-22 10:54:00
Numer
37/2021
Temat
zezwolenie na usunięcie drzew, działki 341/6 i 341/16 obręb Konin Żagański, ilość 170 szt.
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 16084
Data publikacji
2022-06-22 10:56:04
Numer
38/2021
Temat
zezwolenie na usunięcie wywrotów, działka 149/1 i 149/2 obręb Iłowa
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 16085
Data publikacji
2022-06-22 11:07:56
Numer
38/2021
Temat
zezwolenie na usunięcie drzewa działka 525/1 obręb Iłowa, ilość 1 szt.
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 16086
Data publikacji
2022-06-22 11:10:11
Numer
39/2021
Temat
zezwolenie na usunięcie drzewa działka 957 obręb Czerna, ilość 1 szt.
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 16087
Data publikacji
2022-06-22 11:11:29
Numer
40/2021
Temat
zezwolenie na usunięcie drzew działka 525/2 obręb Iłowa, ilość 4 szt.
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 16088
Data publikacji
2022-06-22 11:16:09
Numer
41/2021
Temat
zezwolenie na usunięcie drzew działka 317, 318/5 obręb Czerna, ilość 307 szt.
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 16089
Data publikacji
2022-06-22 11:22:27
Numer
42/2021
Temat
zezwolenie na usunięcie drzewa działka 332/3 obręb Szczepanów
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 16090
Data publikacji
2022-06-22 11:24:36
Numer
43/2021
Temat
zezwolenie na usunięcie drzewa działka 1/11 obręb Borowe, ilość 1 szt.
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 16091
Data publikacji
2022-06-22 11:29:38
Numer
46/2021
Temat
zezwolenie na usunięcie drzew działka 264 obręb Czyżówek, ilość 16 szt.
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 16092
Data publikacji
2022-06-22 11:33:06
Numer
47/2021
Temat
zezwolenie na usunięcie drzew działka 979/5 obręb Iłowa, ilość 7 szt.
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 16093
Data publikacji
2022-06-22 11:34:41
Numer
48/2021
Temat
zezwolenie na usunięcie drzew działka 1002 obręb Iłowa, ilość 8 szt.
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 16094
Data publikacji
2022-06-22 11:41:27
Numer
50/2021
Temat
zezwolenie na usunięcie drzew działka 628/2 obręb Iłowa, ilość 2 szt.
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 16095
Data publikacji
2022-06-22 11:44:41
Numer
52/2021
Temat
zezwolenie na usunięcie drzewa działka 378 obręb Iłowa, ilość 1 szt.
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 16096
Data publikacji
2022-06-22 12:12:25
Numer
53/2021
Temat
zezwolenie na usunięcie drzew działka 482 obręb Iłowa, ilość 3 szt.
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 16097
Data publikacji
2022-06-23 09:42:54
Numer
BGN.II.6220.6.2022
Temat
Wp do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wydobyciu kopaliny-piasku- ze złoża „Walewice I” i „Walewice II” na terenie działki o nr ewid.123/1obręb 0074 Walewice, gm. Torzym.
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 16098
Data publikacji
2022-06-23 12:21:52
Numer
28/2022
Temat
Wniosek o zmiane pozwolenia na wytwarzanie wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji - elektrociepłowania na biogaz, na działkach o nr ewid. gr. 174/10, 174/11 obręb Karkoszów, gmina Krzeszyce.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 16099
Data publikacji
2022-06-23 12:52:11
Numer
54/2021
Temat
zezwolenie na usunięcie drzew działka 1075 obręb Iłowa, ilość 5 szt.
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp: 16100
Data publikacji
2022-06-23 12:58:10
Numer
55/2021
Temat
zezwolenie na usunięcie drzew działka 323 obręb Czerna, ilość 278 szt.
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji