ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 141
Data publikacji
2012-05-16 14:04:51
Numer
114/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 59 w obrębie Tarnów Jezierny
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 142
Data publikacji
2012-05-16 14:04:51
Numer
113/2012
Temat
Decyzja na wycinkę drzew z działki nr 52 w obrębie Radzyń
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 143
Data publikacji
2012-05-16 14:04:51
Numer
112/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 52 w obrębie Radzyń
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 144
Data publikacji
2012-05-16 14:04:51
Numer
111/2012
Temat
Decyzja na wycinkę drzew z działki nr 181 w obrębie Sława
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 145
Data publikacji
2012-05-16 14:04:51
Numer
110/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 181 w obrębie Sława
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 146
Data publikacji
2012-05-16 14:48:27
Numer
148/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 411/1 w obrębie Sławie
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 147
Data publikacji
2012-05-16 14:48:28
Numer
147/2012
Temat
Decyzja na wycinkę drzew z działki nr 11/23 w obrębie Tarnów Jezierny
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 148
Data publikacji
2012-05-16 14:48:28
Numer
146/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 11/23 w obrębie Tarnów Jezierny
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 149
Data publikacji
2012-05-16 14:48:28
Numer
145/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 1 w obrębie Tarnów Jezierny
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 150
Data publikacji
2012-05-16 14:48:28
Numer
144/2012
Temat
Decyzja na wycinkę drzew z działki nr 142/13, 142/14, 142/16, 142/17 w obrębie Radzyń
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 151
Data publikacji
2012-05-16 14:48:28
Numer
143/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 142/13, 142/14, 142/16, 142/17 w obrębie Radzyń
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 152
Data publikacji
2012-05-16 14:48:28
Numer
142/2012
Temat
Decyzja na wycinkę drzew z działki nr 664/10 w obrębie Sława
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 153
Data publikacji
2012-05-16 14:48:28
Numer
141/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 664/10 w obrębie Sława
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 154
Data publikacji
2012-05-16 14:48:28
Numer
140/2012
Temat
Decyzja na wycinkę drzew z działki nr 664/11 w obrębie Sława
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 155
Data publikacji
2012-05-16 14:48:28
Numer
139/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 664/11 w obrębie Sława
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 156
Data publikacji
2012-05-16 14:48:29
Numer
138/2012
Temat
Decyzja na wycinkę drzew z działki nr 297/3 w obrębie Ciosaniec
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 157
Data publikacji
2012-05-16 14:48:29
Numer
137/2012
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew rosnących na działce nr 297/3 w obrębie Ciosaniec
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 158
Data publikacji
2012-05-19 13:03:24
Numer
1
Temat
wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobów wód podziemnych dla potrzeb projektowanego ośrodka jeździecko-wypoczynkowego
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 159
Data publikacji
2012-05-19 13:11:59
Numer
2
Temat
wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobów wód podziemnych dla potrzeb nawodnień upraw rolnych w Myszęcinie
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 160
Data publikacji
2012-05-19 13:12:00
Numer
1
Temat
decyzja udzuelająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni wierconej i pobór wód podziemnych z ujecia zlokalizowanego na dz. nr. 109/2 w Łagówku, dla potrzeb projektowanego ośrodka jeździecko-wypoczynkowego.
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji