ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 15701
Data publikacji
2021-12-08 11:08:22
Numer
OŚR.6131.18.2021
Temat
Decyzja z dnia 20.10.2021r zezwolenie na usuniecie 1 drzewa gatunku sosna, z działki 182/4 obręb Nowa Wioska
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 15702
Data publikacji
2021-12-08 11:08:22
Numer
OŚR.6131.18.2021
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa z działki nr 182/4 obręb Nowa Wioska
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 15703
Data publikacji
2021-12-08 11:08:22
Numer
OŚR.6131.19.2021
Temat
Decyzja z dnia 20.10.2021r zezwolenie na usuniecie 2 drzew gatunku robinia akacjowa, z działki 207/4 obręb Lubrza
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 15704
Data publikacji
2021-12-08 11:08:22
Numer
OŚR.6131.19.2021
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 2 drzew z działki nr 207/4 obręb Lubrza
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 15705
Data publikacji
2021-12-08 11:08:22
Numer
OŚR.6131.15.2021
Temat
Decyzja z dnia 20.09.2021r zezwolenie na usuniecie 1 drzewa gatunku lipa drobnolistna, z działki 15 obręb Nowa Wioska
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 15706
Data publikacji
2021-12-08 11:08:22
Numer
OŚR.6131.17.2021
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa z działki nr 15 obręb Nowa Wioska
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 15707
Data publikacji
2021-12-08 11:08:46
Numer
OŚR.6131.15.2021
Temat
Decyzja z dnia 06.10.2021r zezwolenie na usuniecie 1 drzewa gatunku olcha, z działki 220 obręb Przełazy
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 15708
Data publikacji
2021-12-08 11:08:46
Numer
OŚR.6131.16.2021
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa z działki nr 220 obręb Przełazy
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 15709
Data publikacji
2021-12-08 11:08:46
Numer
BOŚ.613.48.2021.MK
Temat
Decyzja z dnia 07.09.2021r zezwolenie na usuniecie 1 drzewa gatunku dąb szypułkowy, z działki 353 obręb Lubrza
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 15710
Data publikacji
2021-12-08 11:08:46
Numer
OŚR.Z.6131.14.2021
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa z działki nr 353 obręb Lubrza
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 15711
Data publikacji
2021-12-08 11:08:46
Numer
OŚR.Z.6131.14.2021
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 3 drzewa z działki nr 817 obręb Lubrza
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 15712
Data publikacji
2021-12-09 11:11:07
Numer
W/39/2021
Temat
zezwolenie na wycinkę drzewa gatunku jabłoń rosnącej w pasie drogi wojewódzkiej obręb Droszków dz. nr 77/1
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 15713
Data publikacji
2021-12-09 11:19:58
Numer
W/40/2021
Temat
Zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna dz, nr 143/5 Zabór
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 15714
Data publikacji
2021-12-09 14:47:29
Numer
14/B/2021
Temat
decyzja nr 11/2021 z dnia 07.12.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa rowu melioracyjnego Or-6”, na działkach nr ewid. 318/7, 320, 322, 324, 329/1, 330/1, 331/1, 332/1 i 333/1 położonych w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 15715
Data publikacji
2021-12-10 12:53:10
Numer
RŚ.6220.2.2021.MW
Temat
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 200 MW (z możliwością realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy 200 MW) wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Lubiatów, Gmina Dąbie, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 21, 22/1, 106/4, 4/6, 24, 30, 37/2, 173/6, 173/8, 199/1, 200/3, 23/1, 23/2, 32, 154/2, 214/1, 170/1, 171/1, 171/2, 178 obręb Lubiatów, Gmina Dąbie
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 15716
Data publikacji
2021-12-13 07:30:37
Numer
OŚR.6220.04.2021
Temat
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na na „Rozbudowie bazy transportowej o instalację do dystrybucji i magazynowania paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Mostki dz. 8/10 obręb 0004 w gminie Lubrza”
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 15717
Data publikacji
2021-12-13 07:30:38
Numer
OŚR.6220.04.2021
Temat
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie bazy transportowej o instalację do dystrybucji i magazynowania paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Mostki dz. 8/10 obręb 0004 w gminie Lubrza”
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 15718
Data publikacji
2021-12-13 11:11:26
Numer
94/2021
Temat
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:„Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Babimost Beta 2 o mocy do 10 MW na działkach o numerze ewidencyjnym 637, 638, 639, 640 obręb Podmokle Wielkie, gmina Babimost, województwo lubuskie”
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 15719
Data publikacji
2021-12-15 08:34:23
Numer
OŚR.6131.23.2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 drzew z działki nr 139/1 obręb Bucze
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 15720
Data publikacji
2021-12-15 13:10:33
Numer
1-12-2021
Temat
Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Miłaków, gmina Nowe Miasteczko" lokalizacja inwestycji: działki nr: 12/7, 12/4, 1/3, 2/43, 2/44, 3/2, 3/3,
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji