ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 15221
Data publikacji
2021-05-06 11:55:52
Numer
2266
Temat
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa na dz. nr 359 i 285/1 obręb Jemiołów
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15222
Data publikacji
2021-05-06 11:57:34
Numer
2267
Temat
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa na dz. nr 351/7 obręb Lubrza
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15223
Data publikacji
2021-05-06 12:30:03
Numer
2268
Temat
Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. SWB3022
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15224
Data publikacji
2021-05-06 12:31:28
Numer
2269
Temat
Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. SWB3031
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15225
Data publikacji
2021-05-07 09:23:03
Numer
BGN.II.6733.4.2021
Temat
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Torzym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitar-nej ścieków oczyszczonych na dz. nr 647/1, 116/1, 723, 122/3 jednostka ewidencyj-na 080705_4 Torzym – miasto, obręb 0073 Torzym.
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 15226
Data publikacji
2021-05-10 18:03:54
Numer
3/2021
Temat
Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn:" Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Popęszyce w Gminie Nowe Miasteczko"
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz
Lp: 15227
Data publikacji
2021-05-11 08:25:53
Numer
75/2021
Temat
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 33 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 100, 101, 102 obręb 0005 Nowe Kramsko, Gmina Babimost, powiat zielonogórski, województwo lubuskie.
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 15228
Data publikacji
2021-05-11 12:49:56
Numer
WR.ZUZ.7.4210.50.2021.MŚ
Temat
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia i udzielenia pozwolenia wodno prawnego na działce nr 9/117 Boczów.
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 15229
Data publikacji
2021-05-11 13:23:36
Numer
9/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 76 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 217/10 obręb 0022 Glisno, gmina Lubniewice.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 15230
Data publikacji
2021-05-11 13:24:18
Numer
10/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 43 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 70 obręb 0043 Miechów, gmina Sulęcin.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 15231
Data publikacji
2021-05-12 09:37:16
Numer
5/B/2021
Temat
decyzja nr 4/2021 z dnia 12.05.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Wojciechówek 1” o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 409/3 położonej w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 15232
Data publikacji
2021-05-12 12:11:12
Numer
2271
Temat
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 6 drzew na dz. nr 333/113 m. Cibórz
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15233
Data publikacji
2021-05-12 12:11:12
Numer
2270
Temat
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 25 drzew na dz. nr 333/113 m. Cibórz
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15234
Data publikacji
2021-05-13 10:42:13
Numer
RŚ.6220.4.2021.MW
Temat
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 234 położonej w obrębie Nowy Zagór, Gmina Dąbie"
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 15235
Data publikacji
2021-05-13 14:33:37
Numer
53/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 371 w obrębie Krzepielów.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15236
Data publikacji
2021-05-14 12:06:05
Numer
54/2021
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 371 w obrębie Krzepielów.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15237
Data publikacji
2021-05-17 12:55:44
Numer
WR.ZUZ.7.4210.143.2021.MŚ
Temat
zostało wszczęte, na wniosek pełnomocnika PKP Energetyka S.A., postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. pobór wód podziemnych, za pomocą istniejącej studni zlokalizowanej na działce o nr ewid. 9/4 obręb Drzewce
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 15238
Data publikacji
2021-05-17 13:07:54
Numer
BGN.II.6733.5.2021
Temat
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego PLLB23 Koryta, radioliniowa antena satelitarna o średnicy 2,4m posadowiona na dz. nr 3/4 080705_5 Torzym - obszar wiejski, obręb 0065 Koryta.
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 15239
Data publikacji
2021-05-17 13:13:57
Numer
RŚ.6220.3.2021.MW
Temat
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (w 3 etapach każdy) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 31/4, 37 położonej w obrębie Dąbki, gmina Dąbie"
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 15240
Data publikacji
2021-05-17 14:16:28
Numer
MŁ.6220.03.01.2021
Temat
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW na działce nr 138 obręb Muszkowo
Nazwa jednostki
Gmina Krzeszyce
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji