ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 15161
Data publikacji
2021-04-12 08:59:17
Numer
2253
Temat
Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. SWB3003
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15162
Data publikacji
2021-04-12 09:28:00
Numer
2257
Temat
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew rosnących wzdłuż linii kolejowej nr 375 Międzyrzecz – Toporów na gruntach należących do Gminy Łagów i osób prywatnych oraz w zarządzie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., na działkach oznaczonych numerami: - 365 obręb Sieniawa, - 130/2, 117/2 obręb Łagówek, - 452, 607/112, 261, 263, 262, 340/20, obręb Łagów, zgodnie z wykazem – Załącznikiem nr 1., stanowiącym integralną część decyzji
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15163
Data publikacji
2021-04-12 09:28:00
Numer
2256
Temat
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew rosnących wzdłuż linii kolejowej nr 375 Międzyrzecz – Toporów na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych na działkach oznaczonych numerami: - 130/3, 83 obręb Łagówek, - 340/21, 275/3, 275/1, 258/1, 275/2, 276/4, 276/3, 277/4, 277/3 obręb Łagów, - 278/1, 278/3, 278/5, 296, 298/13, 298/15, 299/6 obręb Gronów, - 319/2 obręb Toporów, zgodnie z wykazem – Załącznikiem nr 1., stanowiącym integralną część decyzji
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15164
Data publikacji
2021-04-12 09:28:01
Numer
2255
Temat
Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew rosnących wzdłuż linii kolejowej nr 375 Międzyrzecz – Toporów na gruntach kolejowych na działkach oznaczonych numerami: - 167 obręb Łagówek, - 405/6, 405/14 obręb Łagów, - 145/4, 303/8, 304/2, 304/1 obręb Gronów, - 305/2, 305/1, 407, 331/1 obręb Toporów. zgodnie z wykazem – Załącznikiem nr 1., stanowiącym integralną część decyzji
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15165
Data publikacji
2021-04-12 09:28:01
Numer
2254
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących wzdłuż linii kolejowej nr 375 Międzyrzecz – Toporów na działkach oznaczonych numerami: - 365 obręb Sieniawa, - 167, 130/2, 130/3, 117/2, 83 obręb Łagówek, - 452, 607/112, 405/6, 405/14, 261, 263, 262, 340/21, 340/20, 275/3, 275/1, 258/1, 275/2, 276/4, 276/3, 277/4, 277/3, obręb Łagów, - 278/1, 278/3, 278/5, 296, 298/13, 298/15, 145/4, 299/6, 303/8, 304/2, 304/1 obręb Gronów, - 305/2, 305/1, 319/2, 407, 331/1 obręb Toporów, zgodnie z wykazem - załącznikiem do wniosku
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15166
Data publikacji
2021-04-12 12:34:43
Numer
27/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 47/1 obręb Tarnów Jezierny.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15167
Data publikacji
2021-04-12 12:40:34
Numer
28/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew z działki o nr ewid. 3054, obręb Lubiatów.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15168
Data publikacji
2021-04-12 12:44:35
Numer
29/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew z działki o nr ewid. 3062 w obrębie Lubiatów.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15169
Data publikacji
2021-04-12 12:46:19
Numer
30/2021
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3062 w obrębie Lubiatów.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15170
Data publikacji
2021-04-12 12:50:01
Numer
31/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew z działki o nr ewid. 141 w obrębie Lubiatów.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15171
Data publikacji
2021-04-12 13:01:14
Numer
32/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew z działki o nr ewid. 620/1 w obrębie Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15172
Data publikacji
2021-04-12 13:03:17
Numer
33/2021
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 620/1 w obrębie Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15173
Data publikacji
2021-04-12 13:09:08
Numer
34/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 278, obręb Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15174
Data publikacji
2021-04-13 10:39:30
Numer
8/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr ewid. 79 obręb 0046 Sulęcin I.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 15175
Data publikacji
2021-04-13 14:38:29
Numer
35/2021
Temat
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozwiązaniu gospodarki ściekowej z ośrodków wypoczynkowych w obszarze miejscowości Lubiatów w gminie Sława oraz ośrodków wypoczynkowych w obrębie miejscowości Konotop w gminie Kolsko.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15176
Data publikacji
2021-04-13 16:10:57
Numer
.Mt6220.02.01.2021r
Temat
wydanie decyzji 0 środowiskowych uwarunkowaniach na realizacji~ przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Stołecznych "Zaszczytowo I" oraz "Zaszczytowo II" wraz infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działce nr 42
Nazwa jednostki
Gmina Krzeszyce
Adres
Zobacz
Lp: 15177
Data publikacji
2021-04-16 08:52:39
Numer
19/2020
Temat
Zezwolenie na usunięcie 115 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr 1189/6, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Nowe Kramsko
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 15178
Data publikacji
2021-04-16 09:29:46
Numer
20/2020
Temat
Zezwolenie na usunięcie 64 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata, robinia akacjowa, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr 1172, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Nowe Kramsko
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 15179
Data publikacji
2021-04-19 09:38:13
Numer
36/2021
Temat
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej zakładowej stacji paliw zlokalizowanej na działce nr ewid. 912 w miejscowości Ciepielówek, w obrębie Krzepielów, gmina Sława
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15180
Data publikacji
2021-04-21 11:39:16
Numer
2261
Temat
Decyzja - wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzewa gat. świerk pospolityz dz. nr 212/3 obręb Grodziszcze
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji