ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 15121
Data publikacji
2021-03-18 12:27:23
Numer
2236
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzewa gat. dąb bezszypułkowy na dz. nr 211/2 obręb Nowa Wioska
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15122
Data publikacji
2021-03-18 22:48:38
Numer
RŚ.6220.1.2021.MW
Temat
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dniem 15.03.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kompostowni odpadów biodegradowalnych innych niż niebezpieczne w m. Pław, Gmina Dąbie na działce nr ewid. 86/10"
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 15123
Data publikacji
2021-03-19 14:38:51
Numer
2/E/2020
Temat
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 15124
Data publikacji
2021-03-22 12:37:33
Numer
BGN.II.6733.2.2021
Temat
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pole-gającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV typu NAY2Y-J 4x150mm2 0 dł. L=130(134)m oraz złączy kablowo-pomiarowych typu ZK2x-2P na dz. nr 356/6 w m. Garbicz do zasilania w energię elektryczną dwóch rekreacyjnych na dz. nr 356/2,356/11,356/12 obręb 0061
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 15125
Data publikacji
2021-03-23 08:57:19
Numer
BS.6341.9.2021
Temat
Pozowlenie wodnoprawne na pobór wód z 2 studni działka nr 92/2 i92/5 Łagów oraz odprowadzenie popłuczyn do rowu dz. nr 181 Łagów
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp: 15126
Data publikacji
2021-03-23 10:56:13
Numer
72/2021
Temat
„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 33 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych nr 100, 101, 102 obręb 0005 Nowe Kramsko, gmina Babimost, powiat zielonogórski, województwo lubuskie”
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 15127
Data publikacji
2021-03-23 14:02:47
Numer
5/A/2021
Temat
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Wojciechówek 1” o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 409/3 położonej w obrębie ewidencyjnym 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 15128
Data publikacji
2021-03-24 08:43:11
Numer
2238
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów - 19 szt. - dz. nr 192/34 Łagów
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15129
Data publikacji
2021-03-24 08:45:20
Numer
2239
Temat
Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów - 19 szt. - dz. nr 192/34 Łagów
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15130
Data publikacji
2021-03-24 08:52:23
Numer
2240
Temat
Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. SWB3071
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15131
Data publikacji
2021-03-24 08:54:12
Numer
2241
Temat
Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. SWB3072
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15132
Data publikacji
2021-03-24 12:24:24
Numer
2242
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 drzew na dz. nr 182 obręb Nowa Wioska
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15133
Data publikacji
2021-03-24 12:27:08
Numer
2243
Temat
Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 drzew na dz. nr 182 obręb Nowa Wioska
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15134
Data publikacji
2021-03-24 12:29:27
Numer
2244
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa na dz. nr 421 obręb Ołobok
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15135
Data publikacji
2021-03-24 12:31:32
Numer
2245
Temat
Decyzja niezezwalająca na usunięcie 1 drzewa na dz. nr 421 obręb Ołobok
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15136
Data publikacji
2021-03-25 16:15:31
Numer
10/2021
Temat
Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr ewid. 1278 obręb Słońsk.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 15137
Data publikacji
2021-03-26 12:27:17
Numer
6-A/2021
Temat
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni nr 4 na Ujęciu Wody w miejscowości Słońsk umożliwiającej pobór wód na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę na działce nr ewid. 842/2 i 842/3 obręb Słońsk, gmina Słońsk
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 15138
Data publikacji
2021-03-26 12:30:10
Numer
7-A/2021
Temat
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr ewid. 32 w miejscowości Grodzisk, Gmina Słońsk.
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 15139
Data publikacji
2021-03-26 14:37:28
Numer
11/2021
Temat
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów na terenie działek nr ewid. 2/27, 2/28, 2/47 obręb Torzym.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 15140
Data publikacji
2021-03-29 11:31:24
Numer
3/A/2021
Temat
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 252/6 położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko oraz działce nr ewid. 15/6 położonej w obrębie ewidencyjnym 1-Rojewo, gmina Międzyrzecz
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji