ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 15101
Data publikacji
2021-03-11 14:58:48
Numer
RŚ.6220.9.2020.2021.MW
Temat
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wydaniu w dniu 10.03.2021 r., znak RŚ.6220.9.2020.2021.MW decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych, innych niż niebezpieczne w m. Pław, Gmina Dąbie", zlokalizowanego na dz. nr ewid. 86/10 w m. Pław, Gmina Dąbie.
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 15102
Data publikacji
2021-03-12 12:16:46
Numer
2/A/2021
Temat
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na halę produkcyjną – montaż maszyn formujących do prowadzenia produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych formowanych z poliuretanów, na działce nr ewid. 62/11 położonej w Międzyrzeczu przy ul. Przemysłowej
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 15103
Data publikacji
2021-03-12 12:18:17
Numer
BGN.II.6220.15.2020
Temat
budowa stacji paliw oraz myjni samochodów ciężarowych na działkach nr: 11/8, 11/3, 11/4 - jednostka ewidencyjna: 080705_5 Torzym - obszar wiejski, obręb: 0064 Grabów,
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 15104
Data publikacji
2021-03-12 12:33:34
Numer
2229
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z dz. nr 1/14 Tyczyno, obr. Przełazy.
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15105
Data publikacji
2021-03-12 12:35:07
Numer
2230
Temat
Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z dz. nr 1/14 Tyczyno, obr. Przełazy.
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15106
Data publikacji
2021-03-15 14:54:40
Numer
5-A/2021
Temat
Wszczęcie postępowania administracyjnego na wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa z gatunku lipa drobnolistna, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 1290 F Przyborów-Słońsk, na działce nr ewid. 1521, obręb Słońsk
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 15107
Data publikacji
2021-03-15 14:57:19
Numer
4-B/2021
Temat
Decyzji odmowna na wycięcie 5 szt. drzewa z gatunku lipa drobnolistna, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1290 F Przyborów-Słońsk na działce nr ewid. 1521, obręb Słońsk
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 15108
Data publikacji
2021-03-15 22:15:37
Numer
RŚ.6220.8.2020.2021.MW
Temat
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wydaniu w dniu 12.03.2021 r., znak RS.6220.8.2020.2021.MW decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Dąbie 1 o mocy około 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 178/1, 185/1, 226/2, 240/1, 248/1, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 25/11 obręb Ciemnice, Gmina Dąbie".
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 15109
Data publikacji
2021-03-16 14:33:19
Numer
BGN.II.6220.1.2021
Temat
budowa farmy fotowoltaicznej PV Bielice I o łącznej mocy do 90 MW realizowanej w granicach działki o nr 164/4 obręb 0056 Bielice,
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 15110
Data publikacji
2021-03-16 14:46:10
Numer
2231
Temat
Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. SWB3075
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15111
Data publikacji
2021-03-16 14:48:46
Numer
2232
Temat
Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. SWB3081
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15112
Data publikacji
2021-03-16 14:50:24
Numer
2233
Temat
Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. SWB3082
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15113
Data publikacji
2021-03-17 12:55:33
Numer
2234
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew na dz. nr 650 obręb Skąpe
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15114
Data publikacji
2021-03-17 12:58:10
Numer
2235
Temat
Decyzja o odmowie zezwolenia na usunięcie 2 drzew na dz. nr 650 obręb Skąpe
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15115
Data publikacji
2021-03-18 09:00:49
Numer
1/A/2021
Temat
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Międzyrzeczu na działkach nr ewid. 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106, 35/189, 675/28, 679/29, 679/27, 675/31 i 675/55 położonych w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecz-1”
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 15116
Data publikacji
2021-03-18 10:06:00
Numer
8/2021
Temat
Zezwolenie na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 1206 obręb Słońsk.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 15117
Data publikacji
2021-03-18 11:02:14
Numer
9/2021
Temat
Zezwolenie na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 149/2 obręb Przemysław, gmina Krzeszyce.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 15118
Data publikacji
2021-03-18 11:08:34
Numer
7/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 703 obręb Torzym.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 15119
Data publikacji
2021-03-18 11:08:34
Numer
6/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 9/12 obręb Boczów, gmina Torzym.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 15120
Data publikacji
2021-03-18 12:27:23
Numer
2237
Temat
Decyzja - wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzewa gat. dąb bezszypułkowy na dz. nr 211/2 obręb Nowa Wioska
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji