ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 15081
Data publikacji
2021-03-04 20:27:25
Numer
RŚ.6220.6.2020.2021.MW
Temat
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wydaniu w dniu 04.03.2021 r., znak RŚ.6220.6.2020.2021.MW decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej Łagów — Gronów", którego inwestorem jest Gmina Dąbie, ul. Szeroka 4, 66 - 615 Dąbie, działając przez Pełnomocnika — Panią Elwirę Kramm „EKO — INSTAL" Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j., ul. Kosynierów Gdyńskich 61/2, 66-400 Gorzów Wlkp.
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 15082
Data publikacji
2021-03-05 09:59:30
Numer
2224
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na dz. nr 1095, Świebodzin - miasto
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15083
Data publikacji
2021-03-05 10:10:03
Numer
2225
Temat
Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na dz. nr 1095, Świebodzin - miasto
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15084
Data publikacji
2021-03-08 12:23:53
Numer
24/2021
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3080/5 w obrębie Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15085
Data publikacji
2021-03-08 13:23:48
Numer
9/2021
Temat
decyzja znak: GKN.6220.5.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną” na działkach nr 161, 162 obręb Czarna, gm. Zabór.
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 15086
Data publikacji
2021-03-08 13:37:17
Numer
10/2021
Temat
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18.02.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną” na działkach nr 161, 162 obręb Czarna, gm. Zabór.
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 15087
Data publikacji
2021-03-08 13:56:00
Numer
11/2021
Temat
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarządu Zlewni w Zielonej Górze z dnia 11.02.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 1 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną” na części działki nr 261/3 obręb Tarnawa, gm. Zabór.
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 15088
Data publikacji
2021-03-08 13:58:56
Numer
13/2021
Temat
Obwieszczenie Wójta Gminy Zabór z dnia 08.03.2021r. o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 1 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną” na części działki nr 261/3 obręb Tarnawa, gm. Zabór.
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 15089
Data publikacji
2021-03-08 14:37:17
Numer
2226
Temat
Zgłoszenie instalacji w stacji przeładunku i magazynowania paliw płynnych - Trans-Formacja Skąpe.
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15090
Data publikacji
2021-03-08 14:44:02
Numer
2227
Temat
Zgłoszenie zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej 7514 (61522N!) A2 Poźrzadło (PZI_LAGOW_POZRZADLO)
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15091
Data publikacji
2021-03-08 14:51:14
Numer
2228
Temat
Zgłoszenie instalacji do chowu lub hodowli zwierząt - Ferma Drobiu Toporów.
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15092
Data publikacji
2021-03-08 15:24:35
Numer
5/2021
Temat
Wniosek o usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 149/2 obręb Przemysław, gmina Krzeszyce.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 15093
Data publikacji
2021-03-08 15:24:35
Numer
6/2021
Temat
Zezwolenie na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 9/24 obręb Boczów, gmina Torzym.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 15094
Data publikacji
2021-03-09 10:25:49
Numer
DG.613.5.2021.MJ
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 186/3 obręb Staropole w pasie drogi powiatowej 1221F
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 15095
Data publikacji
2021-03-09 10:25:52
Numer
DG.613.8.2021.MJ
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 175 obręb Bucze w pasie drogi powiatowej 1238F.
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 15096
Data publikacji
2021-03-09 11:04:52
Numer
IGKiSS.6220.1.2021.ACH
Temat
"Budowa trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 503186 w miejscowości Gołaszyn "
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz
Lp: 15097
Data publikacji
2021-03-09 11:13:26
Numer
71/2021
Temat
Budowa drogi wojewódzkiej nr 304 od drogi krajowej nr 32 do Babimostu
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 15098
Data publikacji
2021-03-09 15:30:04
Numer
RŚ.6220.7.2020.2021.MW
Temat
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wydaniu w dniu 08.03.2021 r. znak RŚ.6220.7.2020.2021.MW decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Dąbie 2 o mocy około 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 18, 19/1, 20/1, 166, 167/2, 167/4, 172/1, 173/3, 21, 258, 269 obręb Pław, Gmina Dąbie",
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 15099
Data publikacji
2021-03-10 08:17:28
Numer
5/2021
Temat
Zezwolenie na usunięcie 20 szt. drzew gat. daglezja, świerk pospolity, wierzba mandżurska, modrzew europejski, sosna zwyczajna, jesion wyniosły, thuja zachodnia, rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr 778, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Babimost przy ul. Leśnej.
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 15100
Data publikacji
2021-03-10 13:18:36
Numer
3/B/2021
Temat
decyzja nr 2/2021 z dnia 08.03.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie drogi ul. C.K. Norwida w Międzyrzeczu na działkach nr ewid. 799/2, 799/3, 799/4, 799/6, 799/7, 799/69, 799/67 i 617/86 położonych w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecz-2”
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji