ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 15061
Data publikacji
2021-02-26 09:10:02
Numer
3/2021 22.02.2021
Temat
Zawiadomienie o zmianie terminu załatwienia sprawy
Nazwa jednostki
Gmina Łęknica
Adres
Zobacz
Lp: 15062
Data publikacji
2021-02-26 09:14:33
Numer
4/2021 25.02.2021
Temat
Zawiadomienie o możliwości zapoznania z materiałem dowodowym
Nazwa jednostki
Gmina Łęknica
Adres
Zobacz
Lp: 15063
Data publikacji
2021-02-26 10:51:50
Numer
OŚR.Z.6131.8.2021
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa z działki nr 258/3 obręb Lubrza
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 15064
Data publikacji
2021-03-01 09:05:48
Numer
14/2021
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z działki o nr ewid. 3062 w obrębie Lubiatów.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15065
Data publikacji
2021-03-01 09:17:49
Numer
15/2021
Temat
Decyzja zezwalająca n wycinkę drzew z działki o nr ewid. 3156/52 w obrębie Kuźnica Głogowska
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15066
Data publikacji
2021-03-01 09:29:39
Numer
16/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew z działki o nr ewid. 3062 w obrębie Lubiatów.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15067
Data publikacji
2021-03-01 09:33:40
Numer
17/2021
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z działki o nr ewid. 3062, obręb Lubiatów.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15068
Data publikacji
2021-03-01 10:16:30
Numer
18/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew z działki o nr ewid. 3080/5 obręb Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15069
Data publikacji
2021-03-01 10:20:42
Numer
19/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3062, obręb Lubiatów.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15070
Data publikacji
2021-03-01 10:24:20
Numer
20/2021
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3062, obręb Lubiatów.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15071
Data publikacji
2021-03-01 10:41:48
Numer
21/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 179/1, obręb Lubogoszcz, droga woj. nr 278.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15072
Data publikacji
2021-03-01 10:48:43
Numer
22/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew z działki o nr ewid. 3090/12
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15073
Data publikacji
2021-03-01 10:50:39
Numer
23/2021
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3090/12 w obrębie Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15074
Data publikacji
2021-03-01 13:17:44
Numer
4-A/2021
Temat
Wszczęcie postępowania na wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 szt. drzew z gatunku topola kanadyjska, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1285 F Słońsk-Głuchowo, na działce nr ewid. 223, obręb Słońsk
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 15075
Data publikacji
2021-03-01 13:20:55
Numer
1-B/2021
Temat
Decyzji na wycięcie 2 szt. drzewa z gatunku klon jawor, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1285 F Słońsk-Głuchowo, na działce nr ewid. 490, obręb Słońsk.
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 15076
Data publikacji
2021-03-01 13:37:30
Numer
3-B/2021
Temat
Decyzji na wycięcie 4 szt. drzewa z gatunku topola kanadyjska, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1289 F Budzigniew-Lemierzyce, na działce nr ewid. 208, obręb Głuchowo
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 15077
Data publikacji
2021-03-01 13:37:34
Numer
2-B/2021
Temat
Decyzji na wycięcie 5 szt. drzewa z gatunku topola kanadyjska, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1285 F Słońsk-Głuchowo, na działce nr ewid. 223, obręb Głuchowo
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 15078
Data publikacji
2021-03-02 13:45:55
Numer
2223
Temat
Zgłoszenie o zmianie danych dotyczących instalacji radiokomunikacyjnej nr BT32329 LUBRZA (ERA)
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15079
Data publikacji
2021-03-03 15:08:59
Numer
7/2021
Temat
Zezwolenie na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 39/6 obręb Grabów, gmina Torzym.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 15080
Data publikacji
2021-03-04 06:50:46
Numer
BGN.II.6733.1.2021
Temat
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej,na działkach oznaczonych nr ewid. 76/9, 76/15, 76/11, 640, obręb ewid. 0073 Torzym
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji