ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 15041
Data publikacji
2021-02-18 12:43:00
Numer
OŚR.Z.6131.7.2021
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 2 drzewa z działki nr 406/20 obręb Lubrza
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 15042
Data publikacji
2021-02-18 14:22:22
Numer
3/2021
Temat
Zezwolenie na usunięcie jednego drzewa gat. świerk pospolity, usytuowanego na terenie nieruchomości oznaczonej nr 594/4, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Babimost, przy ul. Nowa, zabudowanej budownictwem wielorodzinnym
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 15043
Data publikacji
2021-02-19 10:32:27
Numer
BS.6341.5.2021
Temat
Pozwolenie wodnoprawne ns legalizację studni nr 1 na dz. nr 161/38 obręb nr 2 miasta Gubin, Ogródki Działkowe "ŻWIREK"
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp: 15044
Data publikacji
2021-02-19 10:35:46
Numer
BS.6341.6.2021
Temat
Pozwolenie wodnoprawne dot. wygaszenia pozwolenia Starosty Krośnieńskiego i wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego MEW Czarnowiec w km 9+675 rz. Lubsza
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp: 15045
Data publikacji
2021-02-23 12:19:10
Numer
2/A/2021
Temat
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych (studni głębinowej) oraz nawadniania upraw na działce nr ewid. 38/3 obręb Sienno
Nazwa jednostki
Gmina Ośno Lubuskie
Adres
Zobacz
Lp: 15046
Data publikacji
2021-02-23 13:39:49
Numer
BGN.II.6220.1.2021
Temat
budowa farmy fotowoltaicznej PV Bielice I o łącznej mocy do 90 MW realizowa-nej w granicach działki o nr 164/4 obręb 0056 Bielice
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 15047
Data publikacji
2021-02-23 16:13:42
Numer
Osiągnięte poziomy recyklingu za 2019 rok
Temat
Osiągnięte poziomy recyklingu za 2019 rok
Nazwa jednostki
Związek Gmin SGO5
Adres
Zobacz
Lp: 15048
Data publikacji
2021-02-23 17:11:18
Numer
4/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew w tym: sosna zwyczajna dwupniowa - 1 szt., brzoza brodawkowata - 2 szt., rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr 14, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Babimost przy ul. Leśnej, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 1194F
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 15049
Data publikacji
2021-02-24 13:46:36
Numer
2222
Temat
Decyzja - wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy z działek nr ewid. 920, 936 obręb 0001 Zbąszynek, gmina Zbąszynek
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15050
Data publikacji
2021-02-24 13:46:37
Numer
2221
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy z działek nr ewid. 920, 936 obręb 0001 Zbąszynek, gmina Zbąszynek
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15051
Data publikacji
2021-02-24 13:53:58
Numer
BGN.II.6220.2.2021
Temat
budowa farmy fotowoltaicznej PV Bielice II o łącznej mocy do 100 MW realizowanej w granicach działki o nr 173 i 174/1 obręb 0056 Bielice
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 15052
Data publikacji
2021-02-24 14:34:27
Numer
2-2021
Temat
Postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 232/6 w obrębie Miłaków, gmina Nowe Miasteczko" , zawieszone postanowieniem znak: IGKiSŚ.6220.4.2020.ACH z dnia 22.07.2020 r.
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz
Lp: 15053
Data publikacji
2021-02-25 09:09:45
Numer
W/1/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku dąb szypułkowy
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 15054
Data publikacji
2021-02-25 09:12:26
Numer
W/2/2021
Temat
Zezwolenie na wycinkę drzewa gatunku dąb szypułkowy dz. nr 407/2 obręb Droszków
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 15055
Data publikacji
2021-02-25 09:16:14
Numer
W/3/2021
Temat
Wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk - ogród działkowy
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 15056
Data publikacji
2021-02-25 09:22:15
Numer
W/4/2021
Temat
Zezwolenie na usunięcia drzewa gatunku świerk ogród działkowy nr 126 - dz. nr 338/2 obręb Droszków
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 15057
Data publikacji
2021-02-25 09:39:57
Numer
W/5/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z dz. nr 158/2 obręb Droszków
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 15058
Data publikacji
2021-02-25 09:44:01
Numer
W/6/2021
Temat
Zezwolenie na wycięcie drzew gatunku sosna dz. nr 158/2 obręb Droszków
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 15059
Data publikacji
2021-02-25 09:47:23
Numer
W/7/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dąb szypułkowy, olcha, brzoza brodawkowa, topola osika obręb Droszków
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 15060
Data publikacji
2021-02-25 09:49:47
Numer
W/8/2021
Temat
Wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew topola czarna obręb Zabór
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji