ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 15021
Data publikacji
2021-02-16 09:46:11
Numer
8/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 156/9 w obrębie Wróblów.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15022
Data publikacji
2021-02-16 09:48:39
Numer
9/2021
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 156/9 w obrębie Wróblów.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15023
Data publikacji
2021-02-16 10:11:26
Numer
10/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3062 w obrębie Lubiatów
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15024
Data publikacji
2021-02-16 10:16:51
Numer
11/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na drodze wojewódzkiej nr 319 w obrębie Krzepielów oraz nr 316 w obrębie Ciosaniec.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15025
Data publikacji
2021-02-16 10:22:55
Numer
12/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3156/52 w obrębie Kuźnica Głogowska.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15026
Data publikacji
2021-02-16 10:27:58
Numer
13/2021
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3254/14 w obrębie Łupice.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15027
Data publikacji
2021-02-16 11:35:20
Numer
OŚR.Z.6131.4.2021
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 2 szt. drzewa z działki nr 578 obręb Lubrza
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 15028
Data publikacji
2021-02-17 08:20:02
Numer
BGN.II.6220.14.2020
Temat
budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 83,1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 141/2, 142/2, 142/3 obręb Prześlice, gmina Torzym
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 15029
Data publikacji
2021-02-17 12:09:39
Numer
4/2021
Temat
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 13.01.2021 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną” na działkach nr 161, 162 obręb Czarna, gm. Zabór.
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 15030
Data publikacji
2021-02-17 12:09:40
Numer
3/2021
Temat
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18.01.2021 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną” na działkach nr 161, 162 obręb Czarna, gm. Zabór.
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 15031
Data publikacji
2021-02-17 12:11:22
Numer
5/2021
Temat
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarządu Zlewni w Zielonej Górze z dnia 04.02.2021 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną” na działkach nr 161, 162 obręb Czarna, gm. Zabór.
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 15032
Data publikacji
2021-02-17 12:18:20
Numer
6/2021
Temat
Obwieszczenie Wójta Gminy Zabór z dnia 29.01.2021 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną” na działkach nr 161, 162 obręb Czarna, gm. Zabór.
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 15033
Data publikacji
2021-02-17 12:19:59
Numer
7/2021
Temat
Obwieszczenie Wójta Gminy Zabór z dnia 08.02.2021r. o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną” na działkach nr 161, 162 obręb Czarna, gm. Zabór.
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 15034
Data publikacji
2021-02-17 13:28:13
Numer
69/2021
Temat
„Posadowieniu wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 15 000 sztuk o łącznej mocy do 5MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników, transformatorów na działkach nr ewidencyjny 1182 oraz 1184/1 w obrębie geodezyjnym 0005/Nowe Kramsko, Gmina Babimost”.
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 15035
Data publikacji
2021-02-17 14:55:31
Numer
OŚR.Z.6131.5.2021
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa z działki nr 15/14 obręb Lubrza
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 15036
Data publikacji
2021-02-18 07:41:04
Numer
4/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 39/6 obręb Grabów, gmina Torzym.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 15037
Data publikacji
2021-02-18 08:56:56
Numer
8/2021
Temat
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 1 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną” na części działki nr 261/3 obręb Tarnawa, gm. Zabór.
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp: 15038
Data publikacji
2021-02-18 09:31:05
Numer
70/2021
Temat
„Montaż zbiornika na olej napędowy na terenie Zakładu IKEA Industry Poland sp. z o.o., na terenie działki nr 597/48, obręb 0001 Babimost, miasto Babimost”.
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 15039
Data publikacji
2021-02-18 11:34:18
Numer
2220
Temat
Przyjęcie zgłoszenia instalacji
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15040
Data publikacji
2021-02-18 12:42:15
Numer
OŚR.Z.6131.6.2021
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 drzewa z działki nr 45/1 obręb Boryszyn
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji