ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 15001
Data publikacji
2021-02-02 13:21:09
Numer
2/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 szt. drzew w tym: sosna pospolita - 1 szt., świerk - 11 szt., daglezja - 3 szt. , modrzew - 1 szt., thuja - 2 szt., jesion - 1 szt., rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej nr 778, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Babimost, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 1, 00728 Warszawa. Rodzinne Ogródki Działkowe RELAKS w Babimoście.
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 15002
Data publikacji
2021-02-02 14:14:07
Numer
2219
Temat
Zgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.,o. SWB3022 na działce Nr 342/1, obręb Sieniawa
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 15003
Data publikacji
2021-02-03 12:07:41
Numer
OŚR.6220.02.2020
Temat
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Budowa stacji paliw płynnych oraz gazowych, wraz z budynkami służącymi do obsługi kompleksu, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Mostki dz. 8/9 obręb 0004 w gminie Lubrza”
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 15004
Data publikacji
2021-02-03 12:09:22
Numer
OŚR.6220.03.2020
Temat
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na : „Budowie bazy transportowej: parkingu, warsztatu, magazynu, biura wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Mostki dz. 8/10 obręb 0004 w gminie Lubrza"
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 15005
Data publikacji
2021-02-03 15:29:58
Numer
RŚ.6220.6.2020.2021
Temat
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej Łagów - Gronów"
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 15006
Data publikacji
2021-02-04 07:47:24
Numer
OŚR.6131.35.2020
Temat
Decyzja zezwalająca na usunięcie 6 drzew z działki nr 304 obrębie Przełazy, 8 drzew z działki nr 225/1 obręb Przełazy, 5 drzew z działki nr 305 obręb Przełazy oraz 5 drzew z działki nr 236/2 obręb Przełazy w pasie drogi powiatowej nr 1223F Mostki -Przełazy i odcinka drogi powiatowej nr 1233F
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 15007
Data publikacji
2021-02-04 07:49:45
Numer
OŚR.6131.33.2020
Temat
Decyzja zezwalająca na usunięcie 5 drzew z działki nr 130 obręb Bucze , 1 drzewo z działki 431/2 obręb Mostki, 3 drzewa z działki 524 obręb Mostki, 1 drzewo z działki 432/1 obręb Mostki, 7 drzew z działki 432/2 obręb Mostki, 1 drzewo z działki 432/6 obręb Mostki, 2 drzew z działki 9 obręb Mostki
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 15008
Data publikacji
2021-02-04 07:52:27
Numer
OŚR.6131.34.2020
Temat
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew z działki nr 245 obręb Przełazy – droga powiatowa 1233F
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 15009
Data publikacji
2021-02-04 10:47:00
Numer
1-A/2021
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 5 szt. drzew z gatunku topola kanadyjska, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1285 F Słońsk-Głuchowo, na działce nr ewid. 223, obręb Głuchowo.
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 15010
Data publikacji
2021-02-05 11:14:27
Numer
OŚR.Z.6131.3.2021
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 1 szt. drzewa z działki nr 444/2 obręb Lubrza
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 15011
Data publikacji
2021-02-05 12:58:44
Numer
2-A/2021
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 4 szt. drzew z gatunku topola kanadyjska, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1289 F Budzigniew-Lemierzyce, na działce nr ewid. 208, obręb Głuchowo.
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 15012
Data publikacji
2021-02-05 14:56:35
Numer
1/B/2021
Temat
decyzja z dnia 05.02.2021 r. o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego KALSKO NT I na działkach nr ewid. 259/1, 259/6, 261/2 i 261/3 położonych w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 15013
Data publikacji
2021-02-08 20:41:45
Numer
RŚ.6220.8 .2020.2021
Temat
OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Dąbie 1 o mocy około 60 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 178/1, 185/1, 226/2, 240/1,248/1 obręb Ciemnice, Gmina Dąbie.
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 15014
Data publikacji
2021-02-08 20:45:21
Numer
RŚ.6220.7.2020.2021
Temat
OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Dąbie 2 o mocy około 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 18, 19/1, 20/1 166, 167/2, 167/4, 172/1, 173/3 obręb Pław, Gmina Dąbie.
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 15015
Data publikacji
2021-02-09 12:19:17
Numer
10/A/2020
Temat
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 254/3, 254/4 (część), 255, 256/20, 258/23, 261/3, 2256/17, 8, 115, 118 i 260 położonych w obrębie ewidencyjnym 2-Kalsko, gmina Międzyrzecz
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 15016
Data publikacji
2021-02-09 14:30:11
Numer
3-A/2021
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 5 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1290 F Przyborów-Słońsk, na działce nr ewid. 1521, obręb Słońsk
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 15017
Data publikacji
2021-02-10 13:18:57
Numer
68/2020
Temat
Decyzja umorzeniowa dotycząca przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Posadowienie wolnostojąceych paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 15 000 sztuk o łącznej mocy do 5 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w psotaci wewnętrznych dróg dojazdowych, planu manewrowego, falowników, transofmratoró na dz. nr ewid. 1196/1 w obrębie 0005/Nowe Kramsko , Gmina Babimost
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 15018
Data publikacji
2021-02-12 14:04:31
Numer
2/B/2021
Temat
decyzja nr 1/2021 z dnia 12.02.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 3 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 239/4 położonej w obrębie ewidencyjnym 14-Bobowicko, gmina Międzyrzecz
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 15019
Data publikacji
2021-02-15 11:47:31
Numer
BGN.II.6733.1.2021
Temat
Wp doRozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej” o długości 140 mb, projektowana sieć od studni o rzędnych 10300/10094 posadowiona na działce nr ewid. 76/9 poprzez działkę drogową nr 76/15 i 76/11 do studni o rzędnych 9834/9685 posadowionej na działce 640 obręb 0073 To-rzym, gmina Torzym
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 15020
Data publikacji
2021-02-15 13:10:49
Numer
BGN.II.6220.13.2021
Temat
Decyzja środowiskowa - budowia oczyszczalni ścieków generowanych w związku z eksploatacją parku rozrywki „Majaland" na części działki o nr ewid. 9/13 obręb Kownaty, gmina Torzym.
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji