ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 14981
Data publikacji
2021-01-27 11:22:16
Numer
1/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3062 w obrębie Lubiatów.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14982
Data publikacji
2021-01-27 11:27:15
Numer
2/2021
Temat
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 3062 w obrębie Lubiatów.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14983
Data publikacji
2021-01-27 14:41:35
Numer
3/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na terenie dróg powiatowych w m. Lipinki droga 1011F, Sława droga 3703F, droga 1016F, Wróblów droga 1016F, Łupice droga 1016F, Ciosaniec droga 1018F, Radzyń, droga 1019F
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14984
Data publikacji
2021-01-27 14:44:42
Numer
4/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew z działki o nr ewid. 633/12 w obrębie Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14985
Data publikacji
2021-01-27 14:46:27
Numer
5/2021
Temat
Decyzja zezwalająca n wycinkę drzew rosnących na działce o nr ewid. 633/12 w obrębie Sława.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14986
Data publikacji
2021-01-28 12:20:17
Numer
11/2020 16.11.2020r.
Temat
Ponowne uzgodnienie RDOŚ
Nazwa jednostki
Gmina Łęknica
Adres
Zobacz
Lp: 14987
Data publikacji
2021-01-28 12:23:02
Numer
1/2021, 20.01.2021r.
Temat
Zawiadomienie o zmianie terminu załatwienia sprawy
Nazwa jednostki
Gmina Łęknica
Adres
Zobacz
Lp: 14988
Data publikacji
2021-01-28 12:24:56
Numer
2/2021, 28.01.2021r.
Temat
Zawiadomienie o możliwości zapoznania z materiałem dowodowym
Nazwa jednostki
Gmina Łęknica
Adres
Zobacz
Lp: 14989
Data publikacji
2021-01-29 12:15:13
Numer
6/2021
Temat
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy m. Sława w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 – etap II.
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 14990
Data publikacji
2021-01-29 21:24:20
Numer
RŚ.6220.5.2020
Temat
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 26814 (obręb 0011) w miejscowości Nowy Zagór, gmina Dąbie" (proj. Nowy Zagór II), powiat krośnieński, woj. lubuskie
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 14991
Data publikacji
2021-02-01 11:22:23
Numer
OŚR.Z.6131.2.2021
Temat
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 2 szt. drzew z działki nr 199 obręb Mostki
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp: 14992
Data publikacji
2021-02-01 16:38:24
Numer
3/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr ewid. 253 obręb Przyborów, gmina Słońsk.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 14993
Data publikacji
2021-02-01 16:38:25
Numer
2/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr ewid. 1278 obręb Słońsk.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 14994
Data publikacji
2021-02-01 16:38:25
Numer
5/2021
Temat
Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr ewid. 96/7 obręb Lemierzyce, gmina Słońsk.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 14995
Data publikacji
2021-02-02 06:56:56
Numer
BGN.II. 6220.13.2020
Temat
zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: na budowie oczyszczalni ścieków generowanych w związku z eksploatacją parku rozrywki „Majaland" na części działki o nr ewid. 9/13 obręb Kownaty, gmina Torzym.
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 14996
Data publikacji
2021-02-02 07:21:47
Numer
BGN.II.6730.5.2019
Temat
umorzenie postępowania
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 14997
Data publikacji
2021-02-02 09:50:19
Numer
BGN.II. 6220.14.2020
Temat
Zawiadomienie o zak. post.dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 83,1 MW wraz z nie-zbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 141/2, 142/2, 142/3 obręb Prześlice
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 14998
Data publikacji
2021-02-02 11:37:10
Numer
18/2020
Temat
zezwolenie na usunięcie jednego suchego drzewa gat. lipa drobnolistna, usytuowanego na terenie nieruchomości oznaczonej nr 414, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Nowe Kramsko, stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 304
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp: 14999
Data publikacji
2021-02-02 12:38:17
Numer
7/2021
Temat
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do wytwarzania biogazu o mocy do 1 MW z instalacją pasteryzacji odpadów w miejscowości Ciepilówek, realizowanego na działce nr ew. 803/3, 803/7, 803/8, 803/10 i 803/11 w obrębie Krzepielów
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 15000
Data publikacji
2021-02-02 12:47:23
Numer
1/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk pospolity, rosnący na terenie nieruchomości oznaczonej nr 548/4, położonej w obrębie ewidencyjnym m. Babimost, stanowiącej tereny mieszkaniowe zabudowana budownictwem wielorodzinnym.
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji