ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 14961
Data publikacji
2021-01-25 12:15:51
Numer
1B/2020
Temat
Decyzja na wycięcie 9 szt. drzewa z gatunku topola kanadyjska i jesion wyniosły, rosnących w Gminie Słońsk w pasie drogi krajowej nr 22 i 22b, na działce nr ewid. 742 i działce nr ewid. 1047 obręb Słońsk.
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14962
Data publikacji
2021-01-25 12:18:16
Numer
2B/2020
Temat
Decyzja na wycięcie 15 szt. drzewa z gatunku topola kanadyjska rosnących w Gminie Słońsk w pasie drogi powiatowej nr 1289 F, na działce nr ewid. 285, obręb Lemierzyce
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14963
Data publikacji
2021-01-25 12:23:38
Numer
3B/2020
Temat
Decyzja na wycięcie 5 szt. drzewa z gatunku dąb szypułkowy oraz topola kanadyjska rosnących w Gminie Słońsk w pasie drogi powiatowej nr 1289 F, na działce nr ewid. 222, obręb Głuchowo
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14964
Data publikacji
2021-01-25 12:27:41
Numer
4B/2020
Temat
Decyzja na wycięcie 1 szt. drzewa z gatunku topola kanadyjska rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1289 F Budzigniew-Lemierzyce, na działce nr ewid. 285, obręb Lemierzyce
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14965
Data publikacji
2021-01-25 12:30:22
Numer
5B/2020
Temat
Decyzja na wycięcie 3 szt. drzewa z gatunku topola kanadyjska rosnących w Gminie Słońsk w pasie drogi powiatowej nr 1289 F Budzigniew-Lemierzyce, na działce nr ewid. 285, obręb Lemierzyce
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14966
Data publikacji
2021-01-25 12:33:05
Numer
6B/2020
Temat
Decyzja odmowna na wycięcie 1 szt. drzewa z gatunku jesion wyniosły, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 1285 F Słońsk-Głuchowo, na działce nr ewid. 745 obręb Słońsk
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14967
Data publikacji
2021-01-25 12:37:03
Numer
7B/2020
Temat
Decyzja odmowna na wycięcie 2 szt. drzewa z gatunku jesion wyniosły, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 1285 F Słońsk-Głuchowo, na działce nr ewid. 223 obręb Głuchowo
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14968
Data publikacji
2021-01-25 12:39:54
Numer
8B/2020
Temat
Decyzja na wycięcie 1 szt. drzewa z gatunku klon pospolity, rosnących w pasie drogi krajowej nr 22b, na działce nr ewid. 742 obręb Słońsk.
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14969
Data publikacji
2021-01-25 12:43:25
Numer
9B/2020
Temat
Decyzja odmowna na wycięcie 1 szt. drzewa z gatunku lipa drobnolistna, rosnącego w w pasie drogi powiatowej nr 1285 F Słońsk-Głuchowo, na działce nr ewid. 1390/2 obręb Chartów.
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14970
Data publikacji
2021-01-25 12:53:54
Numer
10B/2020
Temat
Decyzja na wycięcie 3 szt. drzewa z gatunku klon pospolity, rosnących w pasie drogi krajowej nr 22b, na działce nr ewid. 742 obręb Słońsk.
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14971
Data publikacji
2021-01-25 12:56:16
Numer
11B/2020
Temat
Decyzja na wycięcie 1 szt. drzewa z gatunku wiąz szypułkowy, rosnącego w Gminie Słońsk w pasie drogi powiatowej nr 1290 F Przyborów-Słońsk, na działce nr ewid. 257/2 obręb Przyborów
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14972
Data publikacji
2021-01-25 12:59:01
Numer
12B/2019
Temat
Decyzja na wycięcie 9 szt. drzew z gatunku lipa szerokolistna, rosnących w pasie drogi powiatowej 1290 F Przyborów-Słońsk, na działce nr ewid. 1521 obręb Słońsk
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14973
Data publikacji
2021-01-25 13:01:37
Numer
13B/2020
Temat
Decyzja odmowna na wycięcie 1 szt. drzewa z gatunku jesion wyniosły, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 1285 F Słońsk-Głuchowo, na działce nr ewid. 745 obręb Słońsk
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14974
Data publikacji
2021-01-25 13:04:55
Numer
15B/2020
Temat
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14975
Data publikacji
2021-01-25 13:06:59
Numer
14B/2020
Temat
Decyzja na wycięcie na wycięcie 23 szt. drzewa z gatunku lipa drobnolistna, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1285 F Słońsk-Głuchowo, na działce nr ewid. 223, obręb Głuchowo.
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14976
Data publikacji
2021-01-25 13:08:42
Numer
16B/2020
Temat
Decyzja na wycięcie 38 szt. drzew z gatunku jesion wyniosły, topola kanadyjska i klon pospolity, rosnących w pasie drogi krajowej nr 22 i 22b, na działce nr ewid. 1047 obręb Słońsk, 742 obręb Słońsk i 737/2 obręb Lemierzyce
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14977
Data publikacji
2021-01-25 13:15:08
Numer
17B/2020
Temat
Decyzja na wycięcie 10 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna i daglezja, rosnących w Gminie Słońsk w pasie drogi powiatowej nr 1290 F, na działce nr ewid. 1521 obręb Słońsk
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14978
Data publikacji
2021-01-25 14:12:51
Numer
4/2021
Temat
Zezwolenie na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 1301/1 obręb Słońsk.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 14979
Data publikacji
2021-01-25 14:12:52
Numer
3/2021
Temat
Zezwolenie na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 1278 obręb Słońsk.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp: 14980
Data publikacji
2021-01-25 14:12:52
Numer
2/2021
Temat
Zezwolenie na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 492 obręb Słońsk.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji