ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 14941
Data publikacji
2021-01-25 10:04:05
Numer
1-A/2020
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 5 szt. drzew z gatunku dąb szypułkowy oraz topola kanadyjska, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1289 F, na działce nr ewid. 222, obręb Głuchowo.
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14942
Data publikacji
2021-01-25 10:05:49
Numer
2-A/2020
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 15 szt. drzew z gatunku topola kanadyjska, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1289 F Lemierzyce-Budzigniew, na działce nr ewid. 285, obręb Lemierzyce.
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14943
Data publikacji
2021-01-25 10:08:18
Numer
3-A/2020
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 1 szt. drzewa z gatunku topola kanadyjska, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 1289 F Lemierzyce-Budzigniew, na działce nr ewid. 285, obręb Lemierzyce.
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14944
Data publikacji
2021-01-25 10:15:23
Numer
4-A/2020
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 1 szt. drzewa z gatunku klon pospolity, rosnących w pasie drogi krajowej 22b, na działce nr ewid. 742 obręb Słońsk
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14945
Data publikacji
2021-01-25 10:22:33
Numer
5-A/2020
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 3 szt. drzew z gatunku topola kanadyjska, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1289 F Budzigniew-Lemierzyce, na działce nr ewid. 285, obręb Lemierzyce.
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14946
Data publikacji
2021-01-25 11:31:01
Numer
6-A/2020
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 1 szt. drzewa z gatunku jesion wyniosły, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 1285 F Słońsk-Głuchowo, na działce nr ewid. 745 obręb Słońsk
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14947
Data publikacji
2021-01-25 11:34:34
Numer
7-A/2020
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 2 szt. drzew z gatunku jesion wyniosły, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1285 F Słońsk-Głuchowo, na działce nr ewid. 223, obręb Głuchowo
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14948
Data publikacji
2021-01-25 11:37:04
Numer
8-A/2020
Temat
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa Zakładu Lootor Sp. z o.o.o dodatkowa linię technologiczną do produkcji granulatu energetycznego w Słońsku na dz. Nr 743/93 i 743/92 obręb Słońsk
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14949
Data publikacji
2021-01-25 11:40:42
Numer
9-A/2020
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 3 szt. drzew z gatunku klon pospolity, rosnących w pasie drogi krajowej 22b, na działce nr ewid. 742 obręb Słońsk
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14950
Data publikacji
2021-01-25 11:42:05
Numer
10-A/2020
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 1 szt. drzewa z gatunku lipa drobnolistna, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 1285 F Słońsk-Głuchowo, na działce nr ewid. 1390/2, obręb Słońsk.
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14951
Data publikacji
2021-01-25 11:43:18
Numer
11-A/2020
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 1 szt. drzewa z gatunku wiąz szypułkowy, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1290 F Przyborów-Słońsk, na działce nr ewid. 257/2, obręb Przyborów
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14952
Data publikacji
2021-01-25 11:44:47
Numer
12-A/2020
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 9 szt. drzewa z gatunku lipa szerokolistna, rosnących w pasie drogi powiatowej 1290 F Przyborów-Słońsk, na działce nr ewid. 1521 obręb Słońsk
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14953
Data publikacji
2021-01-25 11:47:02
Numer
13-A/2020
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 23 szt. drzewa z gatunku lipa drobnolistna, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1285 F Słońsk-Głuchowo, na działce nr ewid. 223, obręb Głuchowo.
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14954
Data publikacji
2021-01-25 11:48:57
Numer
14-A/2020
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 38 szt. drzew z gatunku jesion wyniosły, topola kanadyjska i klon pospolity, rosnących w pasie drogi krajowej nr 22 i 22b, na działce nr ewid. 1047 obręb Słońsk, 742 obręb Słońsk i 737/2 obręb Lemierzyce
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14955
Data publikacji
2021-01-25 11:50:31
Numer
15-A/2020
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 1 szt. drzewa z gatunku jesion wyniosły, rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 1285 F Słońsk-Głuchowo, na działce nr ewid. 745 obręb Słońsk
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14956
Data publikacji
2021-01-25 11:52:50
Numer
16-A/2020
Temat
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Przyborów 1” o mocy 1,6 MW z niezabudowaną infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewid. 151/14; 11/15, obręb Przyborów”
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14957
Data publikacji
2021-01-25 11:54:37
Numer
17-A/2020
Temat
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Dobudowa wiaty na siano do istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem tereny na działce nr ewid. 1864/52 obręb Słońsk
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14958
Data publikacji
2021-01-25 11:58:47
Numer
18-A/2020
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 10 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna i daglezja, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1290 F Przyborów-Słońsk, na działce nr ewid. 1521 obręb Słońsk
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14959
Data publikacji
2021-01-25 12:08:44
Numer
19-A/2020
Temat
Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 2 szt. drzewa z gatunku klon jawor, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1285 F Słońsk-Przemysław, na działce nr ewid. 490, obręb Słońsk.
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 14960
Data publikacji
2021-01-25 12:15:51
Numer
1B/2020
Temat
Decyzja na wycięcie 9 szt. drzewa z gatunku topola kanadyjska i jesion wyniosły, rosnących w Gminie Słońsk w pasie drogi krajowej nr 22 i 22b, na działce nr ewid. 742 i działce nr ewid. 1047 obręb Słońsk.
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji