ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 14921
Data publikacji
2021-01-18 16:21:25
Numer
2212
Temat
Decyzja - wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzewa gatunków świerk zwyczajny z działki nr ewid. 164/4 obręb Kręcko, gmina Zbąszynek
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14922
Data publikacji
2021-01-18 16:21:25
Numer
2211
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzewa gatunków świerk zwyczajny z działki nr ewid. 164/4 obręb Kręcko, gmina Zbąszynek
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14923
Data publikacji
2021-01-18 16:23:27
Numer
2214
Temat
Decyzja - wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzewa gatunku topola biała z działki nr ewid. 713 obręb Kosieczyn, gmina Zbąszynek
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14924
Data publikacji
2021-01-18 16:23:27
Numer
2213
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzewa gatunku topola biała z działki nr ewid. 713 obręb Kosieczyn, gmina Zbąszynek
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14925
Data publikacji
2021-01-18 16:26:40
Numer
2216
Temat
Decyzja - wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzewa gatunku topola włoska z działki nr ewid. 32/4 obręb Gościkowo, gmina Świebodzin
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14926
Data publikacji
2021-01-18 16:26:40
Numer
2215
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzewa gatunku topola włoska z działki nr ewid. 32/4 obręb Gościkowo, gmina Świebodzin
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14927
Data publikacji
2021-01-19 14:33:47
Numer
2218
Temat
Decyzja - wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna i 1 szt. gatunku topola szara z działki nr ewid. 146/4 obręb Wolimirzyce, gmina Szczaniec
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14928
Data publikacji
2021-01-19 14:33:47
Numer
2217
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna i 1 szt. gatunku topola szara z działki nr ewid. 146/4 obręb Wolimirzyce, gmina Szczaniec
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp: 14929
Data publikacji
2021-01-19 15:48:36
Numer
RŚ.6733.9.2012.2021
Temat
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji ustalającej lokalizacje celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Krosno Odrzańskie - Leśniów Wielki w ramach zadania "Przyłączenia farm wiatrowych w m. Lubiechnia Wielka"
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 14930
Data publikacji
2021-01-20 09:38:49
Numer
BGN.II.6220.12.2020
Temat
Decyzja środowiskowa, studnia Boczów dz. nr 9.117
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp: 14931
Data publikacji
2021-01-20 22:41:48
Numer
RŚ.6733.11.2020.2021
Temat
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o zgromadzeniu kompletnego materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Gronowie.
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 14932
Data publikacji
2021-01-21 11:08:17
Numer
RŚ.6220.9.2020.2021.MW
Temat
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie kompostowni odpadów biodegradowalnych innych niż niebezpieczne w m, Pław, Gmina Dąbie"
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 14933
Data publikacji
2021-01-21 11:33:08
Numer
BS.6341.1.2021 z dnia 19.01.2021
Temat
Obwieszczenie dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na rzece Lubsza w km 9+675 MEW w Czarnowicach
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp: 14934
Data publikacji
2021-01-21 13:05:33
Numer
6
Temat
Budowa stacji paliw i myjni samochodowej na działce nr 709/1 obręb wsi Szczaniec
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp: 14935
Data publikacji
2021-01-21 13:14:49
Numer
6
Temat
Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie stacji paliw i myjni samochodowej z infrastrukturą towarzyszącą'' na działce nr ewid. 709/1, obręb wsi Szczaniec, gm Szczaniec
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp: 14936
Data publikacji
2021-01-21 13:27:09
Numer
6/2020
Temat
Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: ,,Budowie i eksploatacji instalacji pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych tj. instalacji fotowoltaicznych o mocy 4MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr 30/2 i 39/2 obręb Wilenko , gmina Szczaniec
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp: 14937
Data publikacji
2021-01-21 13:46:55
Numer
7
Temat
,,Budowa elektrowni słonecznych Myszęcin, Szczaniec, Wilenko wraz z infrastrukturą towarzyszącą'' na działka nr ewid.257/2, 280, 362/2, 359/1 oraz na częściach działek nr ewid.1/8, 269/2, 263/9, 282, 1/5 obręb Myszęcin, oraz na działkach nr 232/8, 282/2 oraz na części działki ewidencyjnej nr 232/9 obręb Wilenko oraz na części działki 10/1, 4/3, 4/2 obręb Szczaniec
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp: 14938
Data publikacji
2021-01-21 13:59:35
Numer
7
Temat
Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie Elektrowni Słonecznych Myszęcin, Szczaniec, Wilenko wraz z infrastrukturą towarzyszącą''
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp: 14939
Data publikacji
2021-01-21 15:15:44
Numer
RŚ.6733.8.2020.2021
Temat
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wydaniu w dniu 21.01.2021r. decyzji nr RŚ.6733.8.2020.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej - lini kablowej nn na działkach nr ewid. 298/2, 304, 331/4 w obrębie miejscowości Trzebule, gmina Dąbie, powiatk krośnieński.
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp: 14940
Data publikacji
2021-01-22 13:28:39
Numer
1/2021
Temat
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 1206 obręb Słońsk.
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji